Januari 2011 - Avstannad isvinter i söder

Efter en mycket snabb inledning på isvintern under december månad kom januari snarare att domineras av lättande isförhållanden, speciellt längs södra Sveriges kuster.

Den is som bildats i Skagerrak och Kattegatt innan nyår trycktes in mot kusten i samband med hård västvind under årets första dagar. Där skapade den på flera håll besvärliga vallar i hamninloppen. Men det milda väder som dominerade resten av månaden gjorde att mycket av den grova isen sedan smälte.

I Bottniska viken fortsatte istillväxten långsamt till en början, stundvis avbruten av perioder med frisk sydvind. Mot mitten av månaden eskalerade tillväxttakten något i samband med en stabilisering av kallare högtrycksdominerat väder. Is bildades även i Ålands hav, och det såg ut som om Bottenhavet snart skulle vara helt istäckt.

Ett omslag till milt väder och friska till hårda västvindar på Bottenhavet kring den 28 påbörjade dock en mycket snabb nedbrytning av isen till sjöss. När januari övergick i februari var det i stort sett isfritt utanför den svenska Bottenhavskusten.

Den kalla inledningen på vintern skapade ett temperaturunderskott som det milda januarivädret inte helt lyckades ta igen. Därför blev månadsmedeltemperaturen under normal på de flesta håll.
 

Ytvattentemperatur i kustvatten januari 2011

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 januari 2011
Is och ytvattentemperatur i havet 15 januari. Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 31 januari 2011
Is och ytvattentemperatur i havet 31 januari. Förstora Bild

Små vattenståndsvariationer

Ett lågtryck med hårda västvindar under nyårsnatten skapade högt vattenstånd längs västkusten och lågt vattenstånd i Sydvästra och Södra Östersjön. Göteborg fick månadens högsta notering den 1 med 58 cm över medel, medan Skanör hade månadens lägsta med 117 cm under medelvattenstånd. Samtidigt som den lägsta nivån uppmättes i Skanör hade Viken omkring 50 cm över medel vilket innebar en snedställning av vattenytan genom Öresund på ca 170 cm.

I övrigt var det mest små variationer i havsvattenståndet under januari. Längs västkusten var det till en början tidvattenvariationer som dominerade, tillfälligt förstärkta av vindförhållanden. Mot slutet av månaden noterades dock en generell sänkning av vattenståndet i samband med högre lufttryck. De lägsta nivåerna längs västkusten uppmättes den 27.
 

Vattenstånd vid 7 mätstationer i januari 2011

Höga vågor under nyårsnatten

Det nya året inleddes med ett ordentligt oväder i södra Sverige, med hårda västvindar som följd. Tidigt på morgonen den 1 uppmättes 5.6 m signifikant våghöjd* på Södra Östersjön, och maxvågorna var på 8.7 m.

Den 6 berörde ett lågtryck över Norska Havet svenska farvatten med hård sydostvind som orsakade signifikant våghöjd mellan 3.5 och 3.8 m i Södra Östersjön, Kattegatt och vid Väderöarna. I Norra Östersjön var vågorna samtidigt 4.7 m.

Resten av januari bjöd på övervägande måttliga väst- och sydvästvindar som tilltog mot slutet av månaden. Den 29 uppmättes åter igen vågor på 3.8 m i Södra Östersjön, och den 31 var de uppe på 4.5 m.

På grund av nedisningsproblematik och havsis togs SMHIs vågboj vid Finngrundet in den 3, och bojen vid Väderöarna togs in den 13.