Februari 2012 - Bjöd på bister kyla i början och värmerekord på slutet

Trots att februari bjöd på både bister kyla och värmerekord var medeltemperaturen för månaden som helhet nära den normala. I månadens början var hela landet snötäckt och snödjupet byggdes under månaden på i norr medan det smälte bort i söder. Redan den 15 gjorde våren entré längs med västkusten, närmare en halv månad tidigare jämfört med vad som är normalt. Månaden var soligare än normalt i hela landet, men några nya rekord blev det inte.

Februari inleddes kallt och i princip hela landet var snötäckt. Det var mestadels molnigt och snöfall förekom. Ett kraftigt högtryck med centrum över Ryssland täckte Norrland och i Haparanda uppmättes 1058,0 hPa, vilket är nytt högtrycksrekord för februari. Det tidigare rekordet var 1056,2 hPa i Storsjö kapell i Härjedalen 4 februari 1991. Det största rapporterade snödjupet för dagen var 128 cm i Hattsjöbäcken i Ångermanland.

Under natten till den 2 fortsatte snöfallet tillsammans med ostliga vindar. Detta ledde till ymnigt snöfall längs ostkusten och till morgonen hade det kommit 14 cm nysnö i Oskarshamn. Det var fortsatt kallt i landet och i Kvikkjokk-Årrenjarka i Lappland uppmättes -36°.
 

Naturens isskulpturer vid sjön Sommen i södra Östergötland 3 februari 2012.
Naturens isskulpturer vid sjön Sommen i södra Östergötland 3 februari 2012. Foto Erik Engström

Till morgonen den 3 hade Löttorp på Öland fått 22 cm nysnö. Under dagen föll snön alltjämt längs ostkusten. Kylan förstärkte sitt grepp om landet och i Kvikkjokk-Årrenjarka i Lappland var det -42.7°. Det var den lägsta temperaturen för den platsen sedan 1918 och den lägsta för månaden februari sedan mätningar startade där 1888.
 

Kylan höll i sig och den 4 var det -42,5° i Gunnarn i Lappland. I Piteå noterades -36,9° vilket var den lägsta temperaturen där sedan 1966 då det var -38,5°. Det var nu mycket kallare än normalt i hela landet. Delar av norra Norrland hade haft mer än 20 grader kallare än normalt. Med normal temperatur avses medeltemperaturen för dygnet för åren 1961-1990. För landet som helhet var det en ganska jämn fördelning från omkring 20 grader kallare i Norrland till drygt 10 grader kallare i sydligaste Götaland. På enstaka plaster, så som längs Norska gränsen, över Vänern och Vättern samt längs Östergötlands och Smålands kust, var det mellan 8 och 10 grader kallare. Snön fortsatte att falla även denna dag och i Avasjö-Borgafjäll i Lappland var snödjupet 125 cm.

Även den 5 var det kallt med -42° i Kvikkjokk-Årrenjarka i Lappland. I Västervik i Småland och Roma på Gotland var det -27,7° vilket var lägsta noteringen för båda orterna sedan 1966.

 

Kylan kulminerar

Den 6 uppmättes månadens lägsta temperatur, -42,8°, i Naimakka i Lappland. Det var faktiskt två tiondels grader kallare än vad vi hade i Sverige under de två föregående kalla vintrarna, och den lägsta temperaturen i landet oavsett månad på elva år. Under dagen förekom snöfall främst i norr, men efterhand klarnade det upp. Det var även klart och kallt i Götaland, så som i Horn i södra Östergötland som hade -27°.

Det klara och kyliga vädret fortsatte den 7, men den 8 var större delen av landet molntäckt och kylan dämpades något. Ett snöfallsområde längs ostkusten drog under förmiddagen den 9 bort och efterföljdes av uppklarnande väder. Till kvällen rörde sig dock en varmfront med mer snö från väster in över Norrland. Varmast denna dag var +1° i Tarfala i Lapplandsfjällen på 1150 meters höjd över havet.

Den 10 drog en varmfront in över norra Sverige från nordväst med efterföljande milda sydvästvindar. Detta ledde till ett par plusgrader på flera platser i Lapplandsfjällen, och i Stora Sjöfallet var det +5°. I södra Sverige var det fortfarande kallt med -26° i Svanberga i Roslagen. Snöområdet över Norrland drog vidare österut mot Finland, men över Norge väntade redan nästa front med nederbörd. De milda vindarna fortsatte följande dag och det rapporterades +7° i Björkudden i Lapplandsfjällen. Snöfallsområdet från Norge svepte in över Norrland, men bakom snöfallet blåste torrare och kallare luft in från nordväst, molntäcket skingrades och det blev en klar och kall natt.
 

Fina skidspår i Orsa-Grönklitt i februari 2012.
Fina skidspår i Orsa-Grönklitt i februari 2012. Foto Christoffer Wittskog

Våren gör entré

Den 12 blev i stora delar av landet en klar och solig men kall dag. Den 13 närmade sig ett lågtryck med centrum väster om Norge och i Sverige mulnade det på. Lågtrycket passerade den 14 över Norrland på sin färd österut och i samband med det var det blåsigt och kraftigt snöfall i hela landet. Morgonen den 15 rapporterade Kittelfjäll i Lappland ett snödjup på 130 cm. Bakom snöfallet sprack molntäcket upp och det blev en solig dag i princip hela landet. Längs västkusten började dygnsmedeltemperaturen ligga över nollan och det kom den att göra minst sju dagar framåt. I och med det ankom våren enligt den meteorologiska definitionen till den svenska västkusten denna dag. Samtidigt började snötäcket smälta bort med start i sydvästra Skåne.

Snöfallsområdena fortsatte att dra in över landet på daglig basis, men en del solsken bröt igenom i luckorna emellan dem. I Norrland var det fortsatt kyligt medan det i södra delen av landet började bli ett par plusgrader under dagarna. Den 17 var det +7° i Erikstad-Bergarud i Dalsland. På morgonen den 19 hade det i Skröven i Lappland fallit 20 cm nysnö och Hattsjöbäcken i Ångermanland hade ett snödjup på 136 cm.

Den 20 blåste torrare och kallare luft ner över landet, för att den 21 avlösas av mildare vindar från väster. Mildast var det i Målilla och Gladhammar i Småland med +8°. I Avasjö-Borgafjäll i Lappland var snödjupet 138 cm.

Från ett lågtryck med centrum mellan Island och Norge löpte en varmfront den 22 ut mot Sverige och gav snö i Norrland samt regn i Svealand och Götaland. Under natten till den 23 rörde sig lågtrycket utanför Norge in över norra Sverige. Samtidigt rörde sig ytterligare ett lågtryckscentrum in över Svealand. Båda lågtrycken gav mycket nederbörd, som snö i norr och regn i söder, samt hårda vindar. Mest regn kom det i sydvästra delen av landet, på många platser mer än 30 mm. Efter att ovädret passerat klarnade det upp och det blev en solig om än blåsig eftermiddag. I Kristinehamn var det denna dag +10°.

Den 24 var det en del snöfall i norr medan det i söder blåste milda västvindar. Under natten till den 25 passerade ett lågtryck över mellersta Norrland, men efter det klarnade det upp och nästan hela landet fick en solig dag. Snödjupet var nu 142 cm i Avasjö-Borgafjäll i Lappland. Det klara och soliga vädret fortsatte den 26 samtidigt som det blåste en kylig nordanvind.

Snödjupskarta för 15 februari 2012.
Snödjup den 15 februari 2012. Förstora Bild
Snödjupskarta för 29 februari 2012.
Snödjup den 29 februari 2012. Förstora Bild

Värmerekord som avslutning

Den 27 drog ett nederbördsområde in från väster längs hela landet, i norr som snö och i söder först som snö och sedan som regn, tillsammans med en tilltagande vind. Morgonen den 28 rapporterades det största snödjupet för månaden, 200 cm, från Leipikvattnet i Jämtland.

Runt om i Sverige klarnade det upp och det blev på många håll en solig dag. Mildast var det i Säffle i Värmland med +15,7°.  Det var nytt temperaturrekord för februari för Svealand och slog det tidigare rekordet på 14,6° i Oxelösund 1990. I Lund i Skåne var det +14,0°, vilket var en tangering av stationens februarirekord från 1990. I Karlstad var det +12,6° vilket var den högsta uppmätta temperaturen i februari i Karlstad sedan 1878, då det var +13,6°. Temperaturmätningarna i Karlstad började 1859. I Ulricehamn var det +11,0°, vilket var den varmaste februaridagen där sedan mätningarna startade 1892. Det tidigare rekordet var 10,6° från 1990.

Månaden avslutades med skottdagen den 29 då mild fuktig luft strömmade in från söder. Falun hade denna dag +11,6° vilket var högsta temperaturen i februari där sedan 1943 då det var +12,0°. Samtidigt hade Borås +11,9° vilket var mildast i februari sedan 1934 då det uppmättes +12,5°. Barmark var det nu i hela Götaland och södra Svealand. Våren hade den sista dagen i månaden kommit till västkusten, Skåne, Blekingekusten, Öland samt Gotland.

 

Temperatur,nederbörd och snö vid 10 mätstationer

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer februari 2012

Karta med soltimmar under februari 2012.
Antal soltimmar i februari 2012. Förstora Bild
Karta över medelmolnighet i februari 2012
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under februari 2012. Förstora Bild

Kalla och varma perioder tog i stort sett ut varandra

Månaden inleddes med extremt låga temperaturer i hela landet. Den lägsta noteringen för månaden var -42,8° i Naimakka i Lappland den 6. Så kallt har det inte varit i Sverige sedan 2001, då det var -44,0° i Idre-Storbo i Dalarna.

Det blev efterhand varmare med ett crescendo under månadens avslutande dygn. Den högsta temperaturen för månaden var +15,7° i Säffle i Värmland den 28. Samma dag satte Ulricehamn nytt februarirekord med 11,0° och Karlstad rapporterade 12,6°, den högsta temperaturen i februari sedan 1878.

Februari som helhet var kallare än normalt i nordöstra Norrland och södra Götaland, medan månaden var något mildare än normalt i västra Svealand samt södra Norrland. De senaste årens februarimånader var kallare, så man får gå tillbaka till 2008 för att hitta en varmare februarimånad.

Från och med mitten av månaden började temperaturerna i södra Sverige att komma upp på plussidan och våren gjorde entré den 15 längs västkusten. Detta var ungefär en halv månad tidigare jämfört med vad som är normalt. Redan två dagar senare, den 17, tog våren ett kliv till och nådde till Skåne samt delar av Blekinge, Öland och Gotland. Vårens ankomstdatum räknas som det första dygnet av sju i rad med vårtemperaturer (dygnsmedeltemperatur över 0°C).

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i februari 2012
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i februari 2012. Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i februari 2012.
Medeltemperaturen i februari 2012. Förstora Bild

Mycket snö vid Norrlandskusten

Nederbörden uppvisade i princip ett omvänt förhållande. Det var mindre nederbörd än normalt i södra Norrland, nordligaste och västligaste Svealand samt inre Götaland. I resten av landet var det blötare än normalt, särskilt i Tornedalen. Som exempel på stora dygnsmängder kan nämnas 39 mm i Havraryd i Halland den 22. Jämfört med tidigare år var fördelningen mellan torra och blöta områden snarlik, även om fördelningen skiljde sig geografiskt.

Snötäcket i norra Sverige byggdes stadigt på, medan snötäcket i södra delen av landet smälte bort i slutet av månaden. Lokalt vid mellersta Norrlandskusten hade man de största snödjupen sedan 1994. Det största uppmätta snödjupet för månaden var 200 cm i Leipikvattnet i Jämtland den 28. Jämfört med fjolåret var den mer utbrett snötäcke i början av månaden, men när det i andra halvan av månaden började smälta bort, gick det fortare än vad det gjorde 2011.

Karta över nederbörd februari 2012.
Nederbörd under februari 2012. Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under februari 2012
Nederbörd i procent av det normala under februari 2012. Förstora Bild
Karta över åskdagar i februari 2012
Åskdagar under februari 2012. Förstora Bild
Karta över blixturladdningar i februari 2012
Antal blixtar i februari 2012. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Högsta temperatur, februari 2012
Norrland +11.4° den 29 Gävle (Gästrikland)
Svealand +15.7° den 28 Säffle (Värmland)
Götaland +15.1° den 29 Erikstad-Bergarud (Dalsland)
Lägsta temperatur, februari 2012
Norrland -42.8° den 6 Naimakka (Lappland)
Svealand -38.0° den 4 Särna (Dalarna)
Götaland -28.2° den 5 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, februari 2012
Norrland 143 mm Jormlien (Jämtland)
Svealand 64 mm Sjögärde (Södermanland)
Götaland 118 mm Havraryd (Halland)
Lägsta nederbörd, februari 2012
Norrland 8 mm Åmot A (Gästrikland) och Laforsen (Hälsingland) och Lillhärdal (Härjedalen)
Svealand 7 mm Fågelsjö (Dalarna)
Götaland 6 mm Visingsö (Småland)
Högsta lufttryck, februari 2012
Norrland 1058.0 hPa den 1 Haparanda (Norrbotten)
Svealand 1051.1 hPa den 1 Örskär (Uppland)
Götaland 1049.4 hPa den 7 Vinga (Västergötland)
Lägsta lufttryck, februari 2012
Norrland 975.2 hPa den 21 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 978.6 hPa den 23 Landsort (Södermanland)
Götaland 978.6 hPa den 23 Gotska Sandön (Gotland)
Största snödjup, februari 2012
Norrland 200 cm den 28 Leipikvattnet (Jämtland)
Svealand 95 cm den 24,25 Gördalen (Dalarna)
Götaland 70 cm den 15,16 Kråkemåla (Småland)

Medelvind över 21 m/s i februari 2012

Dygnsnederbörd över 40 mm februari 2012