Februari 2012 – Stora variationer i isläget

Till skillnad från de tidigare månadernas sävliga istillväxt bjöd februari på stora variationer i isläget, både i norr och i söder. Den starka kylan som inledde månaden sörjde också för en rejäl avkylning av ytvattnet i de isfria områdena. Vattenstånden sjönk inledningsvis för att sedan stiga mot slutet av månaden. Lågtryckspassager gav upphov till vågor över 3 meter vid ett flertal tillfällen.

Under månadens första tio dagar rådde det ryska högtrycket över väderläget. Den 1 frös det sista kvarvarande öppna området i Bottenviken till, och isen växte även utmed den svenska kusten i övrigt. Den 10 passerade ett lågtryck norr om Sverige, de tillhörande kulingvindarna bröt upp istäcket i nästan hela södra hälften av Bottenviken och en kraftig stampisvall bildades längs iskanten. Det öppna området fanns kvar i något förminskad form till månadens slut.

Från den 8 uppträdde pannkaksis på stora delar av Kattegatt och i Öresund. Denna is bildas under ytan, i gränsskiktet mellan det salta Nordsjövattnet och det färskare Östersjövattnet, och kan snabbt täcka stora ytor av tidigare öppet vatten. Västvindarna i samband med lågtryckspassager den 13 och 14 drev mycket av isen till havs in mot Hallandskusten.

Den begynnande vårvärmen under den andra halvan av månaden gjorde att istillväxten avstannade i de svenska vattnen upp till Bottenhavet, i Bottenviken var läget i stort sett oförändrat under de sista två veckorna. I söder började också ytvattentemperaturerna stiga något, och isvintern har troligtvis kulminerat under februari.
 

Ytvattentemperatur i kustvatten februari 2012.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 februari 2012
Ytvattentemperatur i havet 15 februari. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 29 februari 2012
Ytvattentemperatur i havet 29 februari. Förstora Bild

Stigande vattenstånd

Februari inleddes med högtrycksbetonat väder och låga vattenstånd. I samband med detta registrerade flera stationer sina månadslägsta. Den 6 hade Viken -61 cm. Några dagar senare den 9 hade Stockholm -38 och Spikarna -37 cm. På västkusten registrerades de lägsta nivåerna den 10 då Kungsvik hade -66 och Göteborg -54 cm.

Den 9 blåste en nordostlig vind på 10 m/s över södra Östersjön vilket pressade vattnet åt sydväst och Skanör registrerade då sitt månadshögsta på +54 cm.

Natten till den 16 berördes Bottenviken av nordvästliga vindar vilket pressade vattnet mot Finska sidan och Ratan registrerade då sitt månadslägsta med -43 cm.

Natten mot den 19 berörde ett lågtryck Norska havet och över Bottenviken var det sydostliga vindar på upp mot 20 m/s. Vattnet pressades åt nordväst mot svenska sidan och i Furuögrund registrerades månadens högsta inrapporterade värde med +67 cm. Ratan hade +52 och Spikarna +28 cm vilket var månadens högsta noteringar på dessa platser.

Den 21 passerade ett lågtryck norr om Sverige och över södra Östersjön gav detta upphov till sydvästliga vindar på upp mot 15 m/s vilket pressade vattnet åt nordost. I samband med detta registrerades månadens lägsta vattenstånd i Skanör med -99 cm.

Natten till den 25 passerade ett lågtryck mellersta Sverige. På västkusten var det västlig kuling som vred mot nordväst vilket pressade vattnet mot kusten och flera stationer registrerade sina månadshögsta. Viken hade + 63, Göteborg +59 och Kungsvik +53 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i februari 2012

Höga vågor

För att inte skadas av eventuell is togs 2 vågbojar upp under februari.

Bojen vid Väderöarna var i drift fram till 9 februari. Under denna period registrerades den högsta signifikanta våghöjden* på 3,0 meter den 6 i samband med en sydvästlig vind på ca 10 m/s. Tittar man på prognosdata för Väderöarna så var den signifikanta våghöjden strax över 4 meter den 21 och 23 i samband med väst till sydvästliga vindar.

Finngrundet mätte fram till den 22 februari och under denna tid var våghöjden över 2,5 meter vid två tillfällen. Den 6 var det en sydlig vind över Bottenhavet på ca 10 m/s och den signifikanta våghöjden steg då till 2,7 meter. Den 15 var det nordlig kuling över området och den signifikanta våghöjden steg då till 3.1 meter.

Mellan Öland och Gotland registrerade vågbojen Knollsgrund den högsta signifikanta våghöjden till 3,6 meter den 9 i samband med nordostlig vind på ca 10 m/s.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Diagram över signifikant våghöjd vid Väderöarna februari 2012
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i februari 2012. Förstora Bild
Diagram över signifikant våghöjd vid Finngrundet i februari 2012
Signifikant våghöjd vid Finngrundet i februari 2012. Förstora Bild