December 2017 - Blött och blåsigt

Julmånadens väder i Sverige präglades av varma luftmassor som västerifrån strömmade in från Atlanten med nederbörd ibland som snö. Några riktigt blåsiga tillfällen förekom och i allmänhet växte snötäcket något, men mildluften gjorde att det periodvis sjönk samman. 

Temperatur 

Lågtryckstrafiken från Atlanten förde växelvis in varm eller kall luft över landet. Men då atlantluft i allmänhet inte är speciellt kall fick vi ett överskott för de första tio dygnen framförallt i Norrland med allmänt två till fyra grader. I söder omkring två grader. 

Efter den 18 kom successivt allt varmare luft in från Nordatlanten och vi fick överskott i hela landet under några dygn. Och månadens högsta temperaturer, strax över 10° uppmättes strax före jul i sydöstra Götaland.

Från julafton blev det kallare i norr medan det varma vädret fortsatte i söder. Decembers lägsta temperatur,  -36,6°, noterades i Nikkaluokta den 28.

Som helhet blev årets december varm men långtifrån lika varm som de senaste två åren. 

Månadsmedeltemperaturen under december 2017.
Månadsmedeltemperaturen under december 2017. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under december 2017.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under december 2017. Förstora Bild

 

Blöt decembermånad

Det för årstiden varma vädret har gjort att nederbörden till stor del fallit som regn i den södra delen av landet. Månaden inleddes med ganska små nederbördsmängder, men den 7 till 9 fick norra Norrland en hel del snö och med början den 11 december kom flera nederbördsområden in över landet; främst Götaland fick då mycket nederbörd. 

I mitten av månaden kom det lite mindre nederbörd, men avslutningen bjöd på flera dygn med för årstiden stora mängder framförallt i västra Götaland. 

Sammanfattningsvis bjöd 2017 på en på många håll blöt december. Men allmänt sett var december 2011 blötare och på sina håll även 2012 och 2013. 

Den största dygnsnederbördsmängden 54,3 mm uppmättes i Storbron i Dalarna den 26 december och de största månadsmängderna kring 200 mm uppmättes i Halland, allra mest där fick Ullared med 225 mm. Det är inga rekordmängder, men ändå stora för att vara i december.

Karta över nederbörd december 2017.
Nederbördssumma i mm december 2017. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under december 2017.
Nederbördens avvikelse från det normala under december 2017. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i december 2017 (368 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i december 2017 (92 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under december 2017.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under december 2017. Förstora Bild

Den genomsnittliga byvinden under månaden visar att det varit blåsigt i södra och västra Götaland och mindre blåsigt i norra Svealand och i det inre av Norrland. Några extra blåsiga tillfällen är värda att notera.

Stormen Aina berörde främst Norge, men även svenska västkusten och fjälltrakterna under natten 7-8 december. De högsta vindhastigheterna då utanför fjällen blev 24,4 m/s i medelvind och 29,2 m/s i byvind i Väderöarna.

Den 23 december berördes en stor del av landet av starka vindar. I Norrland kulminerade blåsten på eftermiddagen den 23 då exempelvis Lycksele noterade storm i byvind med 24,7 m/s och Hemavan strax under med 23,0 m/s som mest. Högst byvind utanför fjällen noterade Bjuröklubb med 24,9 m/s.

I Götaland kulminerade blåsten under natten till julafton. Allra högst byvind uppmättes på Hanö med 31,9 m/s kl 01. Därefter var de högsta noteringarna på västkusten där både Vinga och Måseskär uppmätte storm i byvinden under kvällen den 23 med som mest 24,8 respektive 25,6 m/s. 

På annandagen den 26 december kom månadens riktiga körare som gav allmänt blåsigt väder i södra halvan av landet, men de högsta vindhastigheterna noterades utmed norra västkusten. Hela 29,5 m/s i medelvind uppmättes på Väderöarna och en byvind på som mest 37,8 m/s. 

Snötäcke

Vid månadens början låg ett snötäcke över hela Norrland, Dalarna och Värmland samt i några mindre områden i Götaland.

Det naggades något i södra kanten under månadens milda inledning, men i norra Norrland byggde då snödjupet på upp till emot en meters djup.

Den 11 och12 föll blötsnö över en stor del av Götaland och större delen av landet blev snötäckt undantaget Götalands kusttrakter, runt Vänern och ostligaste Svealand.

Den mycket varma perioden från den 18 december fram till jul gjorde dock att snötäcket försvann från södra Svealand och söderut. 

Ett kraftigt nederbördsområde gav en rejäl påspädning av snödjupet över södra Norrland och norra Svealand till den 27 och 28 december. 

Norrland, i stort, har inte haft så mycket snö vid utgången av året som i år sedan 1993. Då var det ungefär lika stora snödjup den sista december. Lokalt har det givetvis funnits andra år med mer snö.

För att finna mer snö allmänt i Norrland vid årsskiftet får vi gå tillbaka till årsskiftet 1981/82. Men allra snörikast i Norrland vid årets slut sedan 1961 var det den 31 december 1966 då det på många håll i Norrland var kring en meter i snödjup.

Snödjupskarta för 31 december 2017.
Snödjupskarta för 31 december 2017. Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 december 2017.
Snödjupskarta för 15 december 2017. Förstora Bild

Solskenstid

December är allmänt årets solfattigaste månad. I allmänhet från några dussin timmar i söder till något dussin i södra Norrland och längst i norr polarnatt. Det vill säga solen är under horisonten under hela dygnet. 

I stort låg solskenstiden under december något under den normala i landet.

Karta med soltimmar under december 2017.
Antal soltimmar i december 2017. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under december 2017.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under december 2017. Förstora Bild

Åska

Under månaden registrerades några få dygn åska. Den 10 december noterades 9 urladdningar över västkusten och den 14 några få på gränsen mellan Halland och Skåne. 

Under julhelgen den 26 noterades fem stycken urladdningar nära gränsen mellan Dalarna och Värmland.

Totalt antal blixtar under december 2017.
Totalt antal blixtar under december 2017. Förstora Bild
Antal åskdagar under december 2017.
Antal åskdagar under december 2017. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Lokalt mycket kallt i norr 

Ett lågtryck över Lettland gav regn över Gotland. Fronter med nederbörd passerade norr om ett högtryck över de Brittiska öarna och vidare in över Skandinavien. Delar av de västra fjällen och västra Götaland fick då allmänt 5 till 10 mm nederbörd. 

På några håll i Norrlands djupa dalgångar observerades det under inledningen av december temperaturer under -30°. Allra lägst observerades i Nikkaluokta som med -34,7° noterade säsongslägsta den 1 december.

Högtrycket förflyttade sig nu från de Brittiska öarna till Centraleuropa och den 5 övergick strömningen till mer västlig och sent detta dygn fick Götaland regn i samband med att mild luft rörde sig norrut över södra halvan av Sverige den 6.

Nederbörd och snödjupsökning

Södra Sverige passerades även av flera hopbakade nederbördsområden. Den 7 december kom 20 till 25 mm i stora delar av Västergötland.

Varmluften och nederbörden fortsatte norrut den 7 och gav snönederbörd i den norra halvan av landet. Norra Norrland fick allmänt kring 20 mm detta dygn och snödjupsökningar i cm av samma storlek. Men snötäcket hade även fått en påspädning med omkring en decimeter i delar av Dalarna och i södra Norrland. Den största nederbördsmängden då uppmättes i Hattsjöbäcken i norra Ångermanland med 42 mm.

Ett nytt regnområde kopplat till ett kraftfullt lågtryck vars centrum låg strax norr om Skottland kom nu in över främst västra Götaland. Mildluften låg kvar över Sverige under några dygn. De högsta maximitemperaturerna i Götaland och Svealand nådde typiskt 8° till 9° den 6 och 7 december. Högsta noteringen gjordes i Göteborg, med 9,4°, den 6.

Stormen Aina

Lågtrycket gav också upphov till stormen Aina som i första hand drabbade Norge. Men det blåste kraftigt i byarna även i Sverige, under natten den 7 och under förmiddagen den 8 december, dels i de norra fjälltrakterna och dels utmed västkusten.

Högst medelvind noterades på Väderöarna i Bohuslän och på Blåhammaren i Jämtland med 24,4 m/s vilket är snudd på storm.

Allra kraftigaste byvinden, 34,1 m/s, uppmättes i Ritsem i Lapplandsfjällen. På västkusten noterade Väderöarna 29,2 och Storön i Bottenviken 25,6 m/s. Kort sagt var det allmänt blåsigt i Sverige den 7-9. I norra Sverige där nederbörden föll som snö förekom drivbildning.

Snö i söder

Lågtrycket fylldes ut och vindarna avtog till den 10 men i västvinden över Skagerak och Kattegatt bildades snöbyar med åska som den 10 drog in över västkusten. Det åskade bland annat i Göteborg.

Temperaturerna började åter falla något i södra Sverige och ett snötäcke började lägga sig över Götaland i samband med att ett mindre nederbördsområde passerade den 11 december. Ett stråk över sydöstra Götaland blev dock utan snötäcke. Allmänt föll 15 till 20 mm över de östra delarna av Sydsvenska höglandet vilket där gav snödjupsökningar på 10 till 25 cm.

I södra Lappland passerade snödjupet vid vår station Kittelfjäll en meter den 11 december men redan till den 13 hade det sjunkit under den gränsen för denna gången.

Vi var nu inne i en period med flera lågtryck som i rad passerade över landet.

Lågtryckstrafiken över Nordeuropa kring Lucia
Lågtryckstrafiken över Nordeuropa kring Lucia Förstora Bild

Lucia 

Det blev något av en mellandag vädermässigt. Temperaturen låg under dagen på plus långt norrut. Det föll en del nederbörd och blev blåsigt i främst Götaland och Svealand. Även om det där föll en del snö så låg temperaturerna på plussidan så att snödjupet där minskade i allmänhet något.

I Norrland kom bara mindre mängder med snö och bortsett från kusten i Gästrikland höll sig temperaturen där under noll. I stora delar av Norrlands inland blev det snarast bitande kallt med allmänt omkring tjugo minusgrader som lägst. 

Under natten mot den 14 fördes mildluften upp över landet och det blev några plusgrader utmed kusten i Norrland under några dygn. De största nederbördsmängderna, kring 20 mm, noterades i Göteborgstrakten. 

Varmt inför jul

När Lucia väl var över började funderingar kring om det skulle bli en vit jul eller inte, men prognoserna var ännu osäkra tio dygn framåt. Den 14 drog ett nederbördsområde in från väster och många platser i västra halvan av Götaland fick mer än 20 mm. Mest där, 32 mm, uppmättes i Knäred i Halland och Markaryd i Småland. 

Även i Ångermanland och Medelpad kom mycket nederbörd. Mest där uppmättes i Västmarkum med knappt 19 mm.

Den 15 december la sig ett lågtryck med centrum över östra Svealand. Moln och nederbörd påverkade då en stor del av landet. Mest nederbörd 19 mm fick då Kisa i södra Östergötland och Brämön i Medelpad med 17 mm. 

Snö i Tiveden den 17 december.
Snö i Tiveden den 17 december. Foto Amanda Lundgren

När lågtrycket sakta fylldes ut och drog österut kom kallare och torrare luft in från nordväst. I samband med en svag högtrycksrygg klarnade det upp i en stor del av landet den 17 december. Det blev soligt och kallt på många håll.

Men kalluften ersattes successivt av mildare väder med början den 18, vilket gjorde att det blev disigt och även lokalt lite dimma över södra halvan av landet den 19 december.

Över Norska havet var ännu varmare atlantluft på ingång och den vällde in över fjällen och hela Skandinavien med början den 19. Allmänt blev det då plusgrader i hela landet. I söder reducerades snötäcket kraftigt och i norr sjönk det samman något. Där föll det även regn, lokalt underkylt, vilket orsakade halka på många platser. De största nederbördsmängderna föll då i delar av Västerbotten med 5 till 10 mm.

På vår 1030 möh belägna station Sylarna i Jämtland noterades 8,7° den 20 december och i det vanligen så kalla Nikkaluokta i Lappland 7,0°. Dygnet innan hade man där haft -27,8°.

I norra Norrland var det mycket milt den 20 och 21 december och plusgrader förekom där lokalt fram till och med den 23. Då hade exempelvis Umeå flygplats 3,6°.

Milt julväder i söder

Lågtrycken fortsatte att vandra in över landet från väster med varmluft och nederbördsområden. Mycket höga temperaturer för årstiden noterades då i främst sydöstra Götaland. Både den 23 och 24 december uppmätte flera platser där över 10°. Månadens högsta temperatur noterades då i Karlshamn med 11,9° den 23. Även i det närbelägna Ronneby/Bredåkra var det varmt med 11,7° samma dag. I Karlshamn noterades 12,2° den 8 december förra året men i Ronneby/Bredåkra får vi gå tillbaka till 1953 för att finna en högre decembertemperatur, då var det 12,0°. Mätningarna där inleddes 1881.

Efter den 23 blev det lite kallare i norra halvan av landet. Det blev då även blåsigt i stora delar av landet i samband med att ett lågtryck med fronter drog förbi. Några träd föll och orsakade lokala strömavbrott.  

I Norrland kulminerade blåsten på eftermiddagen den 23 då exempelvis Lycksele noterade storm i byvind med 24,7 m/s och Hemavan strax under med 23,0 m/s som mest. Högst byvind utanför fjällen noterade Bjuröklubb med 24,9 m/s.

I Götaland kulminerade blåsten under natten till julafton. Allra högst byvind uppmättes på Hanö med 31,9 m/s kl 01. Därefter var de högsta noteringarna på västkusten där både Vinga och Måseskär uppmätte storm i byvinden under kvällen den 23 med som mest 24,8 respektive 25,6 m/s. 

Regn i söder, snö längre norrut

I Götaland fortsatte det att blåsa även på julafton i samband med ett nytt regnoväder som passerade den 24. De största nederbördsmängderna uppmättes i sydvästra halvan av Götaland. Över 20 mm föll i stora delar av Halland; exempelvis fick Knäred och Marbäck 29 mm. Det varma och blåsiga vädret gjorde att snön försvann helt vid SMHIs mätplatser i Götaland och i södra Svealand. 

Under natten till juldagen passerade en svag högtrycksrygg, men till middagstid täcktes åter stora delar Götaland, Svealand och södra Norrland av nederbörd; regn i söder och snö från norra Svealand och norrut. Juldagen gav åter lokalt över 20 mm nederbörd i västra Götaland och även i västra Svealand; exempelvis fick Fotskäl i Västergötland och Ullared i Halland 28 mm och Degerfors i Värmland 22 mm. 

Det var ostadigt även i Norrland där det förekom snöbyar. Men mängderna där var mer blygsamma, som mest några mm upp till 7 mm som exempelvis noterades i Härnösand och på Lungö i Ångermanland.

Mot juldagens kväll befann sig nederbörden främst över Svealand och utmed södra Norrlandskusten. I söder var dock ny nederbörd på ingång från väster med blåst i släptåg.

På Annandag jul, den 26, föll nederbörden mest som snö över västra Svealand och södra Norrland, men även detta dygn kom som mest 5 till 15 mm i Götalands inland, som nu hade det riktigt blött vilket gav höga flöden i några halländska åar.

Än mer nederbörd, i form av snö, föll emellertid detta dygn i norra Svealand och över södra Norrland. Kring 20 mm i smält form föll i främst de västra delarna av detta område. Mest uppmättes i Storbron i norra Dalarna med 54 mm. Snödjupet ökade med över 2 dm på många platser i denna del av landet, exempelvis med 34 cm i Gördalen i Dalarna.

Mindre julstorm på annandagen

Lågtrycket vars nederbörd föll över mellersta delarna av landet hade rört sig över Nordsjön mot södra Norge under fördjupning. På eftermiddagen den 26 december blev det stormvindar över främst västra Götaland.

Klockan 16 noterades hela 29,5 m/s i medelvind på Väderöarna och en byvind på som mest 37,8 m/s. Även Nordkoster (30,5 m/s), Måseskär (28,4) och Vinga (26,3) uppmätte storm i byvinden och över 20 m/s i medelvind under eftermiddagen.  Några elavbrott rapporterades från Bohuslän.

Det blev blåsigt även i norra Svealand och södra Norrland vilket gav drivbildning i samband med det kraftiga snöfallet där och problem i trafiken.

Snöfallet drog sakta norrut under försvagning och låg över mellersta Norrland den 27. På många håll i fjällen fick vi då snödjupsökningar omkring en dm. I Kittelfjäll i södra Lapplandsfjällen ökade snödjupet med 17 cm, vilket gav ett snödjup på 110 cm. Snödjupet var därmed åter över en meter där. 

Ett nytt nederbördsområde var redan på väg in över Götaland från sydväst natten mot den 28 december. Nederbörden föll först som regn över Götaland men den övergick till snö när den nådde en bit in över Svealand. 

Det blev därmed en ytterligare påspädning av snötäcket på flera håll i norra Svealand och södra till mellersta Norrland. Snödjupet ökade där med en dryg dm till morgonen den 29. 

I nordligaste Sverige var det samtidigt klart och kallt. Natten till den 28 noterades ett nytt säsongslägsta i Nikkaluokta med -36,6°, vilket också blev månadens lägsta temperatur.

Nyårsväder

Det för årstiden varma vädret fortsatte. Den 30 inleddes med en svag högtrycksrygg över södra och snöbyar i norra Sverige.

Men i den sydvästliga strömningen var redan ett nytt nederbördsområde på väg in över västra Götaland vid middagstid. Till kvällen hade det regnat i Götaland eller snöat i högre terräng, som mest kring 10 mm i västra Götaland. Allra mest där uppmättes i Eftra med 19 mm. 

På förmiddagen den 31 december var det disigt och lugnt över Götaland. Nederbörden, nu mestadels i lätt form, hade dragit vidare norrut. Under dagen låg temperaturen på plus långt upp utmed Norrlandskusten. 

Haparanda noterade exempelvis 0,6° som mest denna dag. Däremot i Norrlands inland mätte Ljusnedal, Kvikkjokk och Nikkaluokta lägstatemperaturer strax under -30° på nyårsafton.

På eftermiddagen kom återigen ett nederbördsområde in över Götaland från väster. Det rörde sig på invanda banor vidare norrut och kring midnatt låg det över mellersta Svealand och södra Norrland. 

Det lämnade efter sig lite snö över Götalands inland, till exempel 13 cm i Malmbäck på det småländska höglandet.

Även i norra Norrland hade snödjupet ökat någon decimeter under de avslutande dygnen på året och ett stort område där hade nu mer än 75 cm i snödjup. 

På nyårsdagens morgon uppmättes där 114 i Kittelfjäll och 99 cm i Jokkmokk. I södra Norrland toppade Gåltjärn i södra Ångermanland med 106 cm och i Svealand Gördalen i Dalarna med 101 cm.

Högsta temperatur, december 2017
Norrland +8.7° den 20 Sylarna (Jämtland)
Svealand +8.9° den 23 Säffle (Värmland)
Götaland +11.9° den 23 Karlshamn (Blekinge)
Lägsta temperatur, december 2017
Norrland -36.6° den 28 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand -27.1° den 13 Särna (Dalarna)
Götaland -13.1° den 17 Såtenäs (Västergötland)
Högsta nederbörd, december 2017
Norrland 163.8 mm Nora-Östanö (Ångermanland)
Svealand 116.1 mm Storbron (Dalarna)
Götaland 224.8 mm Ullared A (Halland)
Lägsta nederbörd, december 2017
Norrland 18.3 mm Abisko (Lappland)
Svealand 40.5 mm Landsort A (Södermanland)
Götaland 27.9 mm Visingsö A (Småland)
Högsta lufttryck, december 2017
Norrland 1026.3 hPa den 19 Sveg (Härjedalen)
Svealand 1029.0 hPa den 19 Landsort (Södermanland)
Götaland 1031.4 hPa den 19 Hästveda och 19-20 Malmö/Sturup (Skåne)
Lägsta lufttryck, december 2017
Norrland 965.9 hPa den 8 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 971.9 hPa den 8 Hamra (Dalarna)
Götaland 969.6 hPa den 26 Nordkoster (Bohuslän)
Största snödjup, december 2017
Norrland 126 cm den 29 Almdalen (Jämtland)
Svealand 95 cm den 29-31 Gördalen (Dalarna)
Götaland 37 cm den 15 och 16 Malmbäck (Småland)

Dygnsnederbörd över 40 mm december 2017 (82 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i december 2017 (82 kB, pdf)