April 2020 - Mild, blåsig och torr

Årets aprilmånad var överlag mildare än normalt, med ett par nästan sommarvarma perioder i söder. Många kan dock ha upplevt månaden som ganska kylig, då det även var tidvis rätt blåsigt. Väderrekorden för aprils räkning blev dock fåtaliga. Denna april var också övervägande torr, samtidigt låg snön djup allra längst i norr.   

Temperatur - Överlag varmare än normalt med lokala rekord

April 2020 var överlag varmare än normalt. Götaland och Svealand hade i snitt 2-4 grader högre medeltemperatur än normalt, södra Norrland omkring 1 grad över brukligt men allra längst i norr var månaden i det hela normal.

Landsort i Södermanland (startår 1848) slog sitt rekordmedelvärde för april som låg på 5,9° från 2015, med denna månads värde på 6,1°. Vi fick även några andra lokala rekord för månadsmedeltemperaturen vid kuststationer; Hanö (startår 1941), Ölands norra udde (startår 1851) samt Ölands södra udde (startår 1937). Den sistnämnda stationen slog sitt rekord med hela 0,4°, och utöver detta tangerade även Falsterbo sitt medeltemperaturrekord i april med 8,4° från 2014. Att just kuststationerna har varit i medeltal rekordvarma kan härledas till den extremt varma vintern som har hållit havsvattentemperaturerna uppe.

Den 1 april hade våren ankommit till hela Götaland och till de södra och östra delarna av Svealand, enligt den meteorologiska definitionen. Vi fick uppleva två riktigt milda perioder under månaden, den första den 5-9 april och den andra under den 20-23 april. Däremellan fanns perioder med nord/nordvästliga vindar och kall luft som låg över landet.

Efter den första milda perioden tog våren rejäla framsteg norrut, med meteorologisk vår ända upp över södra Norrland. Vi hade en relativt kall påskhelg, men från den 14 kunde våren successivt leta sig allt längre in över norra Norrlands inland. Våren anlände i år något tidigare än normalt över dessa områden. Vi fick en ny period med högtryck och en varm luftmassa som låg över landet den 20-23 april, och det var även här som månadens högsta temperatur på 23,0° noterades i Kristianstad, Skåne, den 23 april. Månadens lägsta temperatur på -27,8° uppmättes i Nikkaluokta, Lappland under en vindsvag natt mot den 4 april. 

Medeltemperaturens avvikelse från det normala under april 2020.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under april 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild
Månadsmedeltemperaturen under april 2020.
Månadsmedeltemperaturen under april 2020. Förstora Bild

Jämförelse med tidigare aprilmånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i april i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i april (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i april (data från CRU). Förstora Bild

Årets Sverigemedeltemperatur för april månad ligger cirka 3 grader över ett referensvärde 1860-1900. Sedan slutet på 1980-talet har den observerade Sverigemedeltemperaturen legat över detta referensvärde i april. Så är inte fallet varje månad under året, vissa vintermånader de senaste 20 åren har exempelvis varit kallare än normalt för perioden 1860-1900. Vi kan således konstatera att det är ovanligt numera att se aprilmånader som är överlag kallare än normalt. 

Nederbörd - En övervägande torr månad

Det blev en i medeltal torr aprilmånad. Över Norrbotten samt i fjälltrakterna kom det dock omkring eller över normala mängder. Fram till de sista dygnen på månaden var det på sina håll mycket torrt och skog- och gräsbrandriskerna var då mycket stora. Regnet som kom under de sista dagarna gav dock behövlig väta till skog och mark.

Torrast sett över hela månaden blev det i delar av västra Skåne samt östra Småland i höjd med Emåns utlopp, här kom det på en del platser under 25 % av den normala månadsnederbörden.

Månadens största dygnsnederbörd på 28,7 mm (eller 26 cm snö) uppmättes i Sadjem, norra Lappland, den 12 april. Det kom i samband med det intensiva lågtryck som drog förbi under påskdagen, och gav på många andra håll i norra Norrland över eller omkring 20 cm snö samma dag. Annars var det inte särskilt många dagar som det noterades mycket nederbörd under april. Kvällen den 24 april kom 21,3 mm regn i Pjätteryd, Småland, i samband med kraftiga skurar över området, och i samband med en kraftig frontpassage den 2 april föll 28 cm snö (21 mm i smält form) över Mälgåsen, Jämtland.

Karta över nederbörd april 2020.
Nederbördssumma i mm april 2020. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under april 2020.
Nederbördens avvikelse från det normala under april 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i april 2020 (366 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i april 2020 (99 kB, pdf)

Vind - Blåsig april

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under april 2020.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under april 2020. Förstora Bild

Det har i allmänhet varit en blåsig eller mycket blåsig aprilmånad över hela landet, med genomsnittlig byvind över den normala.

Det kanske mest anmärkningsvärda var det lågtryck som gav rejält blåsväder med lokalt storm- eller orkanbyar torsdag 2 april. Högst vindhastighet uppmättes här vid Väderöarna, Bohusläns skärgård, med storm i medelvind 24,7 m/s och vindbyar med orkanstyrka 34,1 m/s. Även Landsort vid Södermanlands kust noterade orkanbyar på 33,8 m/s. I Götalands och Svealands inland gav detta lågtryck överlag mycket hårda vindbyar och på fem stationer uppmättes även stormbyar.

Efter detta blåsväder hade passerat var det till och från fortsatt rätt blåsigt väder över stora delar av Sverige. Många dagar noterades hårda vindbyar över inlandet; den 4 april och sedan tidvis den 7-9 april. Därefter kom påskhelgen, med nästa intensiva lågtryck som nu passerade över Norrbotten och gav rejält blåsväder under påskdagen och annandag påsk, den 12-13 april, över främst Norrland och norra Svealand. Månadens högsta medelvindhastighet uppnåddes i Stekenjokk, södra Lapplandsfjällen, den 13 där det rapporterades storm i medelvind 28,9 m/s.

Därefter följde fortsatt flera blåsiga dagar med friska till hårda vindbyar över hela landet, och lokalt även mycket hårda vindbyar under den 14-16 april. Det var inte förrän ett mäktigt högtryck försköts in över landet den 18-19 april som vi fick vindsvaga förhållanden.   

Snö - Gott om snö i Lappland

Vid början av april månad gick snötäckets södra gräns från nordligaste Värmland och vidare åt nordost in över norra Dalarna och nordligaste Hälsingland. Delar av Norrlandskusten hade barmark upp till Umeåtrakterna. Den första april låg snön djup över Lapplandsfjällen med ett snödjup som mätte omkring 1-2 m. Som mest hade Katterjåkk, norra Lappland, med hela 229 cm den 1 april, vilket också blev det största snödjupet för april månad i Sverige. Katterjåkk är ofta med på topplistan över största snödjup i Sverige, men detta är för april månad ovanligt högt. Detta värde, 229 cm, ligger inte alltför långt bort från aprilrekordet som är 262 cm (som uppmättes vid Riksgränsen den 3-12 april 1905), och det är också det största snödjupet uppmätt i år.

Över dessa fjälltrakter är snödjupet vanligtvis omkring 1 meter, så här var det gott om snö detta år. Även i trakterna kring Kiruna låg det mer än brukligt med snö. Däremot låg det ovanligt lite snö över södra Norrland, som i medeltal har i alla fall ett par decimeter snö i början av april.  

Under första halvan av april skedde inga större förändringar i snödjupsutbredningen, med undantaget av en kort period med nysnö som föll över delar av södra och mellersta Sverige efter ett intensivt lågtryck passerat den 2 april. I mitten av april var snödjupet något lägre över Norrland jämfört med i början, och snöutbredningens gräns var vid denna tidpunkt något längre norrut än medianutbredningen för den 15 april. Till slutet av månaden låg södra Norrlands inland samt kusttrakterna i barmark.   

Snödjupskarta för 30 april 2020.
Snödjupskarta för 30 april 2020. Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 april 2020.
Snödjupskarta för 15 april 2020. Förstora Bild

Solskenstid

Det har varit en relativt solig månad i stora delar av landet. Flest solskenstimmar i april fick Gotland där Visby redovisade 320 timmar, följt av Hoburg med 313 timmar.  

Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under april 2020.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under april 2020. Förstora Bild
Karta med soltimmar under april 2020.
Antal soltimmar i april 2020. Förstora Bild

Åska

Det noterades fyra dagar med blixturladdningar under april månad. Flest urladdningar var det den 2 april med 168 stycken som förekom i Svealand och norra Götaland, på grund av samma djupa lågtryck som även gav den kraftiga blåsten.

Totalt antal blixtar under april 2020.
Totalt antal blixtar under april 2020. Förstora Bild
Antal åskdagar under april 2020.
Antal åskdagar under april 2020. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Den 1 april passerade en högtrycksrygg över norra delen av landet mellan lågtryck över Finland och ute på Norska havet. Här en del klara områden, men i övrigt dominerade molnen med en del skurar i södra Götaland och snöfall över södra Norrland. Relativt normala temperaturer för årstiden rådde över landet, och det var ganska blåsigt i Göta- och Svealand med friska vindbyar.

Intensivt lågtryck med rekordlågt aprillufttryck

Lågtrycket ute på Norska havet intensifierades, och på torsdag den 2 april passerade det över södra Norrland och gav framför allt rejält blåsigt väder men också regn, snö och hagel. Storm- och till och med orkanbyar noterades i skärgården längs Bohuskusten under dagen, där Väderöarna noterade 34,1 m/s i vindbyarna som mest. I samband med detta lågtryck uppmättes på några håll stormbyar på ca 25 m/s över Götaland och Svealand, samt kraftiga skurar med både regn, hagel och snö. Annars mycket hårda vindbyar över land. I samband med detta lågtryck uppmättes nästintill rekordlågt lufttryck. I Västmarkum i Ångermanland noterades 965,5 hPa, vilket är det lägsta lufttryck som uppmätts i Sverige i april månad sedan 1980. Bara fyra lågtryck har renderat lägre lufttryck i april. Dessa är från 1876, 1943 (två stycken) samt 1980. Även åska förekom, totalt noterades 168 blixturladdningar under torsdagen.

Det obligatoriska bakslaget

Fredagen den 3 april vaknade många till ett bakslag i vädret, med ett tunt lager snö som täckte marken på många håll över mellersta och östra Sveland samt nordöstra Götaland. Lågtrycket hade passerat och rörde sig nu vidare österut över Finland, med kalla nord/nordvästvindar som följde. Det var fortsatt rätt blåsigt i södra Sverige.

Ett intensivt lågtryck gav ett tunt täcke nysnö över delar av Götaland och Svealand natten till 3 april, och på vissa håll även hagel. Denna bild från Norrköping,
Ett intensivt lågtryck gav ett tunt täcke nysnö över delar av Götaland och Svealand natten till 3 april, och på vissa håll även hagel. Denna bild från Norrköping, Foto Freja Söderberg

Försmak på vårvärmen

Under helgen den 4-5 april började mild och vårvarm luft att föras in över landet söderifrån, i samband med ett högtryck som försköts österut över Tyskland och Polen. Det var dock under helgen tidvis något blåsigt och en del skurar passerade över Götaland och Sveland.

Årets varmaste dag hittills

Högtrycket låg kvar i sydost under måndagen den 6 vilket gav fortsatt sydliga varma vindar. Årets dittills högsta temperatur uppmättes med 19,7° i Mariestad i Västergötland. I Norrland var det dock betydligt blygsammare temperaturer, och lätt snöfall passerade längst i norr.

Nästföljande dag passerade en kallfront österut inledningsvis, med regn och snöfall i norr, och förde en något svalare luftmassa in över Sverige. Det var dock fortsatt relativt milt över landet, om än något blåsigt. En högtrycksrygg följde, vilket gav klart väder på många håll och överlag uppehåll, i Norrlandsfjällen dock snöbyar.

På onsdag 8 april passerade ett intensivt lågtryck österut precis norr om Sverige medan högtryck låg i söder. Det blev rejält blåsigt i norr med stormbyar i norra Lapplandsfjällen och dessutom snöbyar. Kopplat till lågtrycket sträckte sig en kallfront ner över Sverige med regn och snö, och följdes av kallare luft som täckte hela landet till skärtorsdagen. 

Påskhelgen inledningsvis kallare, sedan ostadig och rejält blåsig

Skärtorsdagen den 9 april bjöd på mycket sol över landet i den torra nordvästvinden som uppstod mellan högtryck på Nordsjön och lågtryck ute på Barents hav, men nu lägre temperaturer än föregående dagarna. En del snöbyar förekom i fjällkedjan och även i lättare form över delar av övriga Norrland. På långfredagen likartat väder – högtrycket bredde ut sig över sydvästra Skandinavien och gav fortsatt kyliga nordvästvindar med mest soligt väder.

Natten till påskafton kröp temperaturen ner till flertalet minusgrader även nere i Götaland, med som lägst -7,7° i Horn, Östergötland. Under aftonen blev det mer ostadigt väder, då ett lågtryck i väster nådde in med en front med regn som passerade över landet under kvällen.

På påskdagen, söndag 12 april, hade lågtrycket rört sig in med centrum över Norrbotten och gav mycket nederbörd över norra Sverige. Ymnigt snöfall noterades på många håll över Västerbotten och Norrbotten. I Götaland fortsatt en del stråk med skurar som passerade, och i västvinden milt. Det var även blåsigt, med hårda vindbyar tidvis över hela landet.

På måndagen, annandag påsk, tilltog blåsten på baksidan av lågtrycket med kyliga nord/nordvästliga vindbyar som var hårda eller mycket hårda överlag över landet. Stormbyar förekom över främst Jämtlands- och Lapplandsfjällen och i kombination med detta även tidvis snöbyar. Högst vind rapporterade Stekenjokk med byar på orkanstyrka 33,6 m/s och storm i medelvind 28,9 m/s, vilket också blev månadens högsta medelvindhastighet. På en del andra håll i höglänt terräng från Dalafjällen och norrut uppmättes också stormbyar, samt vid Roslagskusten och Upplandskusten. Det fortsatte även att tidvis snöa över Norrbottens län. Som mest fick stationen Glommersträsk i Lappland med 27 cm nysnö under söndag-måndag, och stationen Sadjem i Lappland uppmätte på måndags-morgonen 28,7 mm dygnsnederbörd vilket gav 26 cm nysnö. Detta kom att bli månadens största dygnsnederbörd.    

Som en kontrast mot det vintriga vädret i norr, utfärdades också säsongens första risk för skogsbrand under annandagen som gällde för Skåne län.

Fortsatt blåsiga dagar

På tisdag 14 april var det fortsatt ostadigt väder, med nytt frontsystem som passerade med regn och snö över Svealand och Norrland. Det blåsiga vädret kom att hålla i sig även under de kommande dagarna, med periodvis hårda vindbyar under tisdag-torsdag den 14-16 över stora delar av Sverige.

En fin halo uppträdde ur cirrostratusmoln den 14 april i skånska Åstorp. Utöver den klassiska 22°-cirkeln kan vi även se den övre tangerande bågen samt bisolar.
En fin halo uppträdde ur cirrostratusmoln den 14 april i skånska Åstorp. Utöver den klassiska 22°-cirkeln kan vi även se horisontalcirkeln, den övre tangerande bågen samt bisolar. Foto Jessica Yngvesson

Under dessa dagar rådde nordvästvindar och det var lite mer klassiskt aprilväder med stackmoln som på några håll gav ifrån sig lätta eller måttliga byar av både regn och snö. Från onsdagen dock lite mildare. Ett högtryck låg i väst, och började sakta förskjutas in över landet vilket medförde avtagande vind.     

Under helgen den 18-19 april växte högtrycket in alltmer västerifrån och förde sakta in en varmare luftmassa. Vi fick en paus från det blåsiga och byiga vädret som hade dominerat senaste tiden. Dagtid växte stackmolnen till sig över större delen av landet under helgen, men det var nu överlag uppehållsväder. Solen började bli stark nu, och över klara områden nådde dagstemperaturerna lite över 15 grader.  

Soligt och varmt inledningsvis i vecka 17

Högtryck rådde över Skandinavien under början och mitten av vecka 17, med vindsvaga förhållanden och nu varm luft som låg över landet med höga dagstemperaturer för årstiden. Det var soligt på de allra flesta håll, under måndag-tisdag dock en del moln och snöbyar som passerade över Norrbotten. Det kom in rapporter om ett par stoftvirvlar i Götaland under denna högtrycksperiod, en mycket lokal företeelse som kan bildas i sådana vädersituationer. Den 20 april uppstod en sådan i Lekeryd utanför Huskvarna i Småland, vilken slungade en studsmatta upp i ett träd. Samma dag fick både Örebro och Göteborg meteorologisk sommar.

Väderläget var i stort oförändrat till onsdag 22 april. Det klara vädret gjorde dock att temperaturen föll snabbt nattetid, och på höglandet i Götaland var det stora temperaturkontraster mellan dag och natt med minusgrader nattetid. I Hagshult och Ljungby, båda i Småland, fick vi en temperaturdifferens på ca 24,5 grader mellan natt och dag på onsdagen 22 april.  

Det högtrycksdominerande vädret kom dock inte att bli särskilt långvarigt, på torsdag den 23 april började kallare luft att sakta röra sig söderut över norra Sverige med ökad molnighet som följd. I söder låg den varma luften kvar, och under denna dag uppmättes säsongens dittills högsta temperatur med 23,0° i Kristianstad, Skåne. Rekordhög temperatur uppmättes även vid kuststationen Landsort, Södermanland, den 23 med 16,5°. En sådan temperatur har inte registrerats vid den platsen i april sedan 1854, men så gamla observationer är lite osäkra och mätbetingelserna inte helt kända.

Under fredagen passerade kallfronten ner över Götaland och vi fick se betydligt lägre dagstemperaturer samt molnigt eller mulet väder. Byar av regn eller snö passerade över östra Norrland och på enstaka håll skurar i Svealand, men till kvällen aktiverades fronten över södra Götaland och det förekom en del kraftigare skurar över Småland, Blekinge och Skåne med någon enstaka åskknall. Det noterades omkring 10-15 mm regn på några håll i dessa områden, vilket var första gången på nära en månads tid som det kom ordentligt med regn på vissa platser över inre Götaland.   

Detta regn gjorde att skogs- och gräsbrandrisken över Götaland, som hade varit mycket stor över dessa områden, minskade. Men det var överlag fortsatt torrt i skog och mark över östra delen av Sverige, där nederbörden hade uteblivit under en längre period nu.

Återigen kyligare väder

Under helgen den 25-26 april var ett lågtryck stationerat nära Kolahalvön och gav något tilltagande blåst i norr, och kalluften hade nu dragit ner över hela landet med dagstemperaturer upp mot ca 15° som mest i Götaland och Svealand. Stackmoln växte sig tidvis täta under dagtid över större delen av landet. På några håll över främst södra Norrland och norra/östra Svealand förekom lättare skurar på lördagen, och på söndagen en del lättare snöbyar i nordöstra Norrland.

Efterlängtat regn mot slutet av månaden

Till måndagen den 27 april hade ett lågtryck från Nordsjön rört sig in över Sydnorge, och gav efterlängtat regn över Götaland och Svealand, många platser uppmätte 10-20 mm dygnsnederbörd. Lågtrycket passerade vidare österut över Östersjön på tisdagen, med en front som låg kvar över gränsen mellan Götaland och Svealand och gav fortsatt en del skurar över området. Nu hade skogsbrandsriskerna minskat betydligt.

Under de sista dagarna av månaden, onsdag-torsdag den 29-30, var det fortsatt ganska sval luft som låg över landet. Natten till den 29 var kall i norra Götaland med som lägst -4,8° i Kvarn i Östergötland, och på dagen överlag uppehållsväder tack vare en högtrycksrygg. På valborgsmässoafton rörde sig ett regnväder under dagen upp över Götaland.

Högsta temperatur, april 2020
Norrland +20.4° den 21 Hudiksvall (Hälsingland)
Svealand +22.6° den 22 Östmark-Åsarna (Värmland)
Götaland +23.0° den 23 Kristianstad (Skåne)
Lägsta temperatur, april 2020
Norrland -27.8° den 4 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand -13.9° den 4 Särna (Dalarna)
Götaland -7.7° den 11 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, april 2020
Norrland 94.7 mm Edevik (Jämtland)
Svealand 45.3 mm Stora Spånsberget A (Dalarna)
Götaland 45.1 mm Fotskäl (Västergötland)
Lägsta nederbörd, april 2020
Norrland 5.9 mm Lycksele A (Lappland)
Svealand 8.3 mm Idre (Dalarna)
Götaland 5.1 mm Ölands norra udde (Öland)
Högsta lufttryck, april 2020
Norrland 1037.6 hPa den 21 och 22 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 1036.5 hPa den 21 Malung och Älvdalen (Dalarna)
Götaland 1034.9 hPa den 21 Axstål (Västergötland)
Lägsta lufttryck, april 2020
Norrland 965.5 hPa den 2 Västmarkum (Ångermanland)
Svealand 970.8 hPa den 2 Hamra (Dalarna)
Götaland 978.8 hPa den 2 Kolmården-Strömsfors (Östergötland)
Största snödjup, april 2020
Norrland 229 cm den 1 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 125 cm den 1 och 2 Gördalen (Dalarna)
Götaland 3 cm den 3 Godegård (Östergötland)

Dygnsnederbörd över 40 mm april 2020 (88 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i april 2020 (86 kB, pdf)