April 2019 - Varmt, torrt och mycket soligt

Årets aprilmånad blev varm, torr och mycket solig i princip i hela landet. Någon rekordvarm månad blev det inte vilket berodde på den kalla perioden den 9-13 april. Påskhelgen den 18-22 april bjöd på sommarvarmt väder ända fram till Valborg då kallare luft började leta sig ned över landet. Lokalt noterades nya värmerekord för april under denna period. Årets första mer utbredda åskväder noterades i västra Götaland den 26-27 april. Lokalt blev månaden rekordtorr. Solen visade sig från sin allra bästa sida och flera stationer i främst Svealand och Norrland noterade nya solskensrekord för april. 

Temperatur - Varm eller mycket varm månad

Den 2-7 april bjöd i allmänhet på för årstiden lite varmare väder än normalt. Detta ersattes av kyligt väder under främst den 9 till 13 april då även månadens lägsta temperatur på -24,3° i Gielas i södra Lappland uppmättes. Därefter blev det allt varmare och den 17-29 april bjöd på för årstiden mycket varmt väder i hela landet. Månadens varmaste dygn blev den 26 då Ullared i Halland uppmätte 26,4°.

Sammantaget gjorde detta att månaden som helhet blev varm eller mycket varm i hela Sverige. Temperaturöverskotten blev rätt allmänt 2-4 grader från vad som är normalt utifrån nuvarande referensperiod 1961-1990. Perioden med kyligt väder den 9-13 omintetgjorde alla möjligheter till eventuella rekord. Varmare aprilmånader går att finna för något av åren 2018, 2016, 2015, 2014 eller 2011. För Karesuandos (startår 1878) del var detta den tredje varmaste aprilmånaden som observerats efter 2011 och 1921. I Haparanda var detta den fjärde varmaste aprilmånaden efter 1921, 2011 och 2002.

Blommande tussilago och blåsippor skådades i april.
Blommande tussilago och blåsippor skådades i april medan nytt gräs tittade fram bland fjolårsgräset. Foto Misha Lundgren Förstora Bild
Sommaren hade till den 25 april erövrat i princip hela Götaland och Svealand.
Den meteorologiska sommarens läge den 25 april. De röda och svarta linjerna anger sommarens normala ankomstdatum relativt 1961-1990. Illustration SMHI Förstora Bild

Den meteorologiska sommaren anlände till Sverige den 17 april då Örebro flygplats i Närke var först ut i landet. Under påskhelgen följde sedan större delen av Götaland och Svealand efter. Även ett mindre område av Storsjöområdet i Jämtland fick kring den 23 april meteorologisk sommar vilket är extremt tidigt.

Den 23-26 samt den 28 april noterades nya värmerekord för april på sina håll i främst norra Norrland. Följande stationer med minst 50 års mätningar noterade då nya rekord:

 • Naimakka (Lappland, startår 1944): 13,9° den 26. Tidigare rekord 11,6° från 2003.
 • Karesuando (Lappland, startår 1878): 15,8° den 26. Tidigare rekord 15,5° från 1931.
 • Kvikkjokk-Årrenjarka (Lappland, startår 1888): 17,4° den 24. Tidigare rekord 17,0° från 1921.
 • Nikkaluokta (Lappland, startår 1950): 16,3° den 26. Tidigare rekord 14,6° från 2003.
 • Jäkkvik (Lappland, startår 1921): 15,6° den 25. Tidigare rekord 15,2° från 2011.
 • Kiruna-Esrange (Lappland, startår 1898): 16,9° den 26. Tidigare rekord 15,2° från 2003.
 • Hemavan/Tärnaby (Lappland, startår 1892): 14,6° den 26. Tidigare rekord 14,5° från 1921.
 • Överkalix-Svartbyn (Norrbotten, startår 1962): 19,6° den 26. Tidigare rekord 17,7° från 2003.
 • Luleå flygplats (Norrbotten, startår 1944): 18,4° den 23. Tidigare rekord 18,1° från 2007.
 • Storlien-Storvallen (Jämtland, startår 1878): 15,4° den 28. Tidigare rekord 14,6° från 1993.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under april 2019.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under april 2019. Förstora Bild
Månadsmedeltemperaturen under april 2019.
Månadsmedeltemperaturen under april 2019. Förstora Bild

Nederbörd - Lokalt rekordtorrt

Månaden dominerades av högtryck och lågtrycken höll sig oftast på ett behörigt avstånd från landets gränser. Den 16-17 april rapporterades ingen mätbar nederbörd från någon av våra dagligrapporterande stationer.

Två kraftigare områden med större mängder nederbörd berörde landet under månaden. Det första den 4-6 då en frontzon låg nära nog stilla över södra Norrland och norra Svealand. Sågen i Dalarna uppmätte 29,2 mm den 5 vilket blev Svealands största dygnsmängd under månaden. Dagen därpå, den 6, uppmättes Norrlands största dygnsmängd i Åkroken i Ångermanland där det föll 23,5 mm.

Nederbördsmängden i millimeter den 5, 6 och 27 april 2019.
Nederbördsmängden i millimeter den 5 (vänster), 6 (mitten) och 27 (höger) april 2019. Källa: SMHI. Förstora Bild

Det andra tillfället med mer kraftig nederbörd inträffade den 27 över sydvästra Götaland. Då föll lokalt 40 mm regn. Allra mest rapporterades från Linhult i Västergötland där det föll 42,2 mm, vilket blev månadens största dygnsmängd i landet.

Det högtrycksdominerade vädret medförde att det lokalt runt om i landet sattes nya torrekord. För flera stationer sprack möjligheten till nya torrekord på månadens sista dag. Följande stationer med minst 50 års data slog till sist de gamla rekorden.

 • Pajala (Norrbotten, startår 1940): 5,9 mm. Rekord 7,0 mm från 1954.
 • Överkalix-Svartbyn (Norrbotten, startår 1962): 2,4 mm. Rekord 4,6 mm från 1974.
 • Luleå (Norrbotten, startår 1944): 0,4 mm. Rekord 1,7 mm från 1985.
 • Gunnarn/Stensele (Lappland, startår 1860): 0,3 mm. Rekord 1,0 mm från 1870.
 • Vindeln-Sunnansjönäs (Västerbotten, startår 1946): 3,2 mm. Rekord 4,6 mm från 2007.
 • Örebro (Närke, startår 1860): 0,4 mm. Rekord: 1,0 mm från 1865.
 • Norrköping (Östergötland, startår 1944): 0,5 mm. Rekord 1,8 mm från 2009.
 • Harstena (Östergötland, startår 1942): 0,5 mm. Rekord 1,8 mm från 2009.
 • Hoburg (Gotland, startår 1879): 0,1 mm. Rekord 1,6 mm från 1974.
 • Växjö (Småland, startår 1858): 3,6 mm. Rekord 4,3 mm från 1974.

I Piteå (startår 1860) blev årets april den torraste sedan 1902 (0,0 mm). Där föll det 0,7 mm.

Uppsalas torraste aprilmånad på 206 år

I Uppsala där mätningar finns från 1722 blev årets april den torraste sedan 1813 då det kom 1,0 mm nederbörd. I år fick man 1,6 mm. Även aprilmånaderna 1783 (1,0 mm), 1745 (0,0 mm) och 1731 (0,0 mm) var torrare än årets april. 

Karta över nederbörd april 2019.
Nederbördssumma i mm april 2019. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under april 2019.
Nederbördens avvikelse från det normala under april 2019. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i april 2019 (366 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i april 2019 (91 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under april 2019.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under april 2019. Förstora Bild

Månadens enda riktigt blåsiga dygn utanför fjällen inträffade den 8-9 då vindbyarna nådde stormstyrka utmed delar av ostkusten från norra Östersjön upp till Bottenviken. Högsta byvinden stod Örskär i norra Uppland för med 29,0 m/s medan grannstationen Söderarm hade en medelvind på som mest 22,3 m/s. Båda noteringarna inträffade den 8. Stormbyar noterades de här dagarna även vid Bjuröklubb och Holmön, båda belägna i Västerbotten, samt Söderarm och Svenska Högarna som båda ligger i Uppland.

I fjällen förekom några få tillfällen med högre medelvind samt byvind under månaden. Högsta medelvinden blev 23,5 m/s uppmätt vid Sylarna i Jämtland den 25 medan Tarfala i Lappland stod för högsta byvinden på 37,0 m/s den 23.

Snö - Största snödjupet sedan mars 2000

Månadens största snödjup på 206 cm uppmättes i Katterjåkk i Riksgränsfjällen den 1. Detta är det största snödjup som observerats i Sverige sedan slutet av mars 2000 då Katterjåkk hade 207 cm. Snödjupet minskade därefter snabbt i samband med det för årstiden mycket varma vädret under månadens andra halva.

Snödjupskarta för 30 april 2019.
Snödjupskarta för 30 april 2019. Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 april 2019.
Snödjupskarta för 15 april 2019. Förstora Bild

Solskenstid - Ovanligt solig aprilmånad

Det högtrycksbetonade vädret medförde att solskenstiden blev över förväntan i hela landet. På flera håll i främst Svealand och Norrland noterades nya solskensrekord för april. Bland stationer med minst 50 års solskensmätningar var månaden rekordsolig i Luleå (startår 1957), Umeå (startår 1969), Storlien-Visjövalen (startår 1953), Östersund (startår 1957), Karlstad (startår 1950), Uppsala-Ultuna (startår 1963) samt Norrköping (startår 1955). I Stockholm där solskensmätningar finns från 1908 och framåt överlevde aprilrekordet från den extremt kalla aprilmånaden krigsåret 1941.

För stationer med mätserier på omkring 35 år (Göteborg, Borlänge, Hoburg och Växjö) blev det nya toppnoteringar. För Lunds del där mätningar finns från 1983 och framåt var april 2009 soligare än årets upplaga.

Långfredagen den 19 bjöd på sol och sommarkänsla i Götaland och Svealand.
Långfredagen den 19 bjöd på sol och sommarkänsla i Götaland och Svealand. Notera nyckelpigan på videkissen. Foto: Misha Lundgren. Förstora Bild

Nytt svenskt solskensrekord för april

Det soliga och högtrycksbetonade vädret gjorde att det svenska solskensrekordet för april på 331 soltimmar från 2009 (Lund och Visby) överträffades. Borlänge i Dalarna registrerade hela 335 soltimmar. Där lyste solen minst 10 timmar (av maximalt 14-15 timmar) per dag från den 10 till den 30 april.

Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under april 2019.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under april 2019. Förstora Bild
Karta med soltimmar under april 2019.
Antal soltimmar i april 2019. Förstora Bild

Åska - Åskoväder den 26-27 i västra Götaland

Den 26-27 april noterades ett signifikant antal urladdningar i huvudsakligen den västra delen av Götaland. Sammanlagt 545 urladdningar detekterades den 26 följt av 134 dagen därpå. 

Totalt antal blixtar under april 2019.
Totalt antal blixtar under april 2019. Förstora Bild
Antal åskdagar under april 2019.
Antal åskdagar under april 2019. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Kalla nätter inledde april

Högtrycksväder inledde månaden i södra Sverige där det även var åtskilliga minusgrader på morgonen med som lägst -9,6° i Hagshult i södra Östergötland. I norr dominerade istället molnen och ett område med i huvudsak splittrad nederbörd drog under morgonen in från Norska havet. 

Till den 2 hade högtrycket förskjutits bort mot Baltikum och sydostliga vindar bredde ut sig. Solen lyste på de flesta håll, särskilt i södra och mellersta Sverige. Den 3 hade högtrycket rört sig vidare bort till Ryssland och molnen tätnade från väster då fronter försökte ta sig in. I Götaland fördes varmare luft in söderifrån. Ett högtryck på Norska havet började samtidigt pressa ner kallare luft allra längst upp i norr. Detta gjorde att en svag frontzon med lätt nederbörd aktiverades.

Varmare i söder

Varmluften hade den 4 orkat upp över landets södra del samtidigt som kalluften i norr nu pressats ner till mellersta Norrland. Samtidigt förstärktes högtrycket i norr alltmer. I söder blev det en dag med sol och varierande molnighet medan det i norr inledningsvis var molnen som dominerade. I Göteborg uppmättes säsongens dittills högsta temperatur på 19,1°. 

Kollision mellan varm luft i söder och kall luft i norr

Under natten och morgontimmarna den 5 kolliderade den varma luften i söder med den kalla i norr. Detta medförde att nederbörden nu blev kraftigare. Till på morgonen den 5 hade Ånge-Parteboda i Medelpad och Handsjön i Jämtland fått 18 mm. I norra Norrland blev det en klar och kall morgon med som lägst -23,1° i Nikkaluokta i Lapplandsfjällen. Frontzonen med tillhörande nederbörd pressades under dagen ner till Svealand där det blev ostadigt liksom i södra Norrland. Detta medförde att stora mängder på 15-25 mm i smält form föll i främst Dalarna. Allra mest uppmättes i Sågen med 29 mm vilket blev Svealands största dygnsmängd under månaden. I sydvästra Hälsingland uppmätte Lobonäs 22 mm. I Götaland och norra Norrland dominerade istället solen. Högtrycket i norr migrerade under dagen österut mot Kolahalvön för att gå ihop med ett annat högtryck över Ryssland. Detta gjorde att frontzonen med tillhörande nederbörd bändes tillbaka upp över södra Norrland den 6. Där blev det en ostadig dag och allmänt föll 10-15 mm. Åkroken i södra Ångermanland söder om Sollefteå uppmätte 24 mm vilket blev månadens största dygnsmängd i Norrland. I trakten kring Sollefteå förekom även lokal åska. Både den 5 och den 6 bjöd på varmt väder i söder med som mest 19,2° i Halmstad den 5 och den 6. 

Ny portion kalluft på väg norrifrån

Högtrycket i Ryssland tackade för sig och drog vidare österut. Ett nytt högtryck fanns dock redo borta vid Grönland. Frontzonen över södra Norrland rörde sig på kvällen den 6 ut över Bottenhavet där den långsamt intensifierades till ett mindre lågtryck under dagen den 7. Samtidigt förde högtrycket från Grönland ackompanjerat av en kallfront med tillhörande nederbörd nu ner kallare luft över norra Norrland. Då kalluften mötte den varmare skärptes kontrasterna och vinden började öka på över Norrlandskusten. Den 8 blåste det på sina håll stormstyrka i vindbyarna samtidigt som det även bildades en del byar av snö och regn i nordostvinden. Örskär vid norra Upplandskusten uppmätte 29,0 m/s i byarna. 

Kallt väder i hela landet

Till den 9 hade kalluften dragit ner över hela landet. Nattemperaturerna kom nu att sjunka under -20°. Mierkenis i Lappland rapporterade -21,4°. Längs södra Bottenhavet, Ålands hav och norra Östersjön blåste det kraftiga nord- och nordostvindar. Ingenstans i landet orkade temperaturen upp i 10,0°.

Molnen dominerade inledningsvis längst i öster med lokala byar av regn och snö. Efter hand rörde sig de sista resterna av lågtrycket i öster bort mot Estland. Natten till den 10 sjönk temperaturen till -23,3° i Mierkenis. 

Högtryckets centrum försköts ner mot södra Norrland och kylan kulminerade den 11 med -24,3° i Gielas i södra Lapplandsfjällen vilket blev månadens lägsta temperatur. I södra Norrland rapporterade Ljusnedal i Härjedalen -22,0° medan Särna i norra Dalarna stod för Svealands lägsta temperatur under månaden med -17,0°. I Götaland var Jönköpings flygplats kallast med -9,8°.

Högtrycket förstärktes ytterligare till den 12 och nu rapporterades månadens lägsta temperatur i Götaland med -11,0° i Kvarn i norra Östergötland. 

Väderläget ändrades inte nämnvärt den 13 till den 17 utan högtrycket styrde vädret samtidigt som det långsamt blev varmare i landet. Den 17 rapporterades säsongens dittills högsta temperatur på 19,4° från Markaryd i Småland och Halmstad i Halland.

Solig och varm påskhelg

Påskhelgen den 18 till 22 april bjöd på soligt och för årstiden mycket varmt väder i främst landets södra halva vilket medförde att den meteorologiska sommaren snabbt kunde avancera där. Påskhelgens högsta temperaturer blev 

 • 20,7° i Halmstad i Halland på skärtorsdagen den 18
 • 21,6° i Kvarn i Östergötland på långfredagen den 19
 • 22,1° i Hästveda i Skåne på påskaftonen den 20
 • 23,0° i Karlshamn i Blekinge på påskdagen den 21
 • 22,6° i Delsbo i Hälsingland på annandag påsk den 22

I landets norra delar var det mer moln men solen lyste ändå behagligt där på skärtorsdagen, påskaftonen och delvis även annandag påsk. Några svaga fronter med lätt nederbörd passerade där på långfredagen och påskdagen. Under annandagen hade högtrycket fått sitt centrum över Baltikum samtidigt som ett lågtryck fanns borta i väster mellan Island och Brittiska öarna. Kopplat till lågtrycket fanns en varmfront med lätt nederbörd som nu långsamt pressades norrut under annandagen.

Varmluft från kontinenten pressas norrut

Till den 23 hade den varma luften pressats upp över hela landet och solen värmde svenska folket. Detta blev inte bara månadens soligaste dag utan även månadens varmaste dag i Norrland. Forse i Ångermanland kom nämligen upp i 23,0° vilket tangerade deras stationsrekord från 2011. Mätningarna i Forse inleddes redan 1901 men det strålningsskydd som användes där var av låg kvalitet före 1956 vilket framför allt påverkar maximitemperaturen under sommarhalvåret.  

Även Vindeln-Sunnansjönäs (startår 1946) i Västerbotten tangerade sitt aprilrekord på 20,6° från 2011. Även i Skellefteå och Piteå kom temperaturen upp i över 20°. 

Analyskarta för månadens soligaste dag den 23 april.
Analyskarta för månadens soligaste dag den 23 april. Luleå flygplats i Norrbotten noterade 18,4° vilket innebar nytt aprilrekord för stationen som upprättades 1944. Förstora Bild

Medan solen och värmen låg kvar över större delen av landet den 24 så tätnade molnen i sydväst samtidigt som vinden friskade i då fronter i väster försökte ta sig in över landet. Högtrycket lyckades hålla emot även påföljande dag och medan solen lyste i norr var det desto mer moln i söder.

Årets första högsommardag med åskoväder i sydväst

Till den 26 letade sig varm luft från kontinenten upp över sydvästra Götaland där temperaturen i samband med föhn orkade upp över 25°. Allra varmast var det i Ullared i Halland där temperaturen kom upp i 26,4° vilket blev månadens högsta temperatur. Under kvällen nådde en front med regn och åska in över främst sydvästra Götaland. Lokalt föll stora mängder regn då. De största mängderna landade i trakten mellan Borås och Ulricehamn i Västergötland. Allra mest fick Kindsboda med 27 mm följt av 26 mm i Rångedala. 

Ett högtryck från norra Ishavet började växa in norrifrån och hindrade fronten med tillhörande regn från att avancera norrut. Därmed blev regnet nära nog stillaliggande den 27 vilket medförde att stora mängder på 20-40 mm föll i sydvästra Götaland. Allra mest fick Linhult i södra Västergötland med 42,2 mm följt av 41 mm i Fotskäl i västra Västergötland och 40 mm i Rossared i Halland.

Vitsippor i Vrinneviskogen i Norrköping den 27 april.
Vitsippor i Vrinneviskogen i Norrköping på dagen den 27 april. Någon timme senare kom en skur i staden. Foto Misha Lundgren Förstora Bild

Till på dagen den 28 hade högtrycket från Ishavet fått sitt centrum över nordöstra Finland. Regnet i söder pressades sakta västerut samtidigt som det mattades av. Bjärnum i norra Skåne uppmätte 19 mm. I övriga landet dominerade solen och värmen. Mästerby på Gotland uppmätte 23,1° vilket var varmast i landet.

Solig Valborgsmässoafton i delar av nordvästra Götaland, Svealand och Norrland

Solen och värmen stannade kvar i landet även den 29. Arvika och Östmark-Åsarna, båda belägna i Värmland, uppmätte 24,0° vilket blev Svealands högsta temperatur under månaden. Under sena eftermiddagen och kvällen bildades ett mindre lågtryck utanför kusten ungefär i höjd med Trondheim i Norge. Detta kom att röra sig på en sydostlig bana ner över landet under natten till Valborgsmässoafton, tillika Hans Majestät Konungens födelsedag. Under morgontimmarna låg tyngdpunkten på regnet över inre Svealand. Det var endast fråga om små mängder. Regnet mattades av allt eftersom och molntäcket rensades upp lagom tills eventuella brasor skulle tändas. Valborgsmässoaftonens högsta temperaturer uppmättes i västra Svealand där det var omkring 20° som mest.

Allra längst upp i norr nådde en kallfront med lätt nederbörd in under eftermiddagen. På dess baksida väntade för årstiden mycket kall Ishavsluft på att få dra ner över landet.

Högsta temperatur, april 2019
Norrland +23.0° den 23 Forse (Ångermanland)
Svealand +24.0° den 29 Östmark-Åsarna och Arvika (Värmland)
Götaland +26.4° den 26 Ullared (Halland)
Lägsta temperatur, april 2019
Norrland -24.3° den 11 Gielas (Lappland)
Svealand -17.0° den 11 Särna (Dalarna)
Götaland -11.0° den 12 Kvarn (Östergötland)
Högsta nederbörd, april 2019
Norrland 38.3 mm Ånge-Parteboda (Medelpad)
Svealand 29.3 mm Skattungbyn (Dalarna)
Götaland 48.2 mm Linhult (Västergötland)
Lägsta nederbörd, april 2019
Norrland 0.3 mm Gunnarn A (Lappland)
Svealand 0.0 mm Mariefred och Eskilstuna och Frändesta samt Oxelösund (Södermanland) och Grythyttan (Västmanland)
Götaland 0.1 mm Hoburg (Gotland)
Högsta lufttryck, april 2019
Norrland 1041.2 hPa den 14 Hemavans flygplats (Lappland)
Svealand 1040.0 hPa den 19 Malung (Dalarna)
Götaland 1039.0 hPa den 19 Jönköpings flygplats och Kosta (Småland)
Lägsta lufttryck, april 2019
Norrland 1005.9 hPa den 1 Karesuando (Lappland)
Svealand 1008.0 hPa den 4 Blomskog (Värmland)
Götaland 1002.0 hPa den 4 Falsterbo A (Skåne)
Största snödjup, april 2019
Norrland 206 cm den 1 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 86 cm den 6 Lillhamra (Dalarna)
Götaland 2 cm den 10 Godegård (Östergötland) och Södra Vi (Småland)

Dygnsnederbörd över 40 mm april 2019 (79 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i april 2019 (79 kB, pdf)