April 2012 - Nederbördsrik och inledningsvis kall aprilmånad

För första gången på över tio år har vi haft en aprilmånad som varit normal eller lite kallare än normalt i en stor del av Sverige. Det har även fallit mer nederbörd än normalt på de allra flesta håll i landet, något som skiljer årets april från de föregående fem årens. Trots den myckna nederbörden blev solskenstiden rätt normal på de flesta håll. Mest sol denna månad fick Kiruna medan Tarfala i Kebnekaisefjällen uppvisade den högsta globalstrålningen.

Mycket kalla aprilnätter

Utbrottet av kall luft i slutet av mars kom att dominera vädret även i inledningen av april. Stora delar av landet berördes av snöbyar, som i mellersta Norrland gav 1-3 decimeter på flera håll den 1. Även den 2 förekom snöbyar, men i något mindre omfattning.

Sedan följde ett par klara och för årstiden mycket kalla nätter. Natten till den 3 noterade Nikkaluokta månadens lägsta temperatur i landet med -29,3°. Flera stationer i både söder och norr rapporterade de lägsta apriltemperaturerna på omkring ett halvsekel.

  • Ronneby/Kallinge hade -9,7° den 3, vilket är kallast i april sedan 1966.
  • Karlshamn hade -7,4° den 3, vilket är det lägsta i april sedan 1966.
  • Umeå rapporterade -19,2° den 4, vilket är kallast i april sedan 1956.
  • Kalmar hade -8,2° den 5, vilket är det kallaste i april sedan 1966.
  • Lund hade -5,7° den 5, vilket är kallast i april sedan 1966.

Varierat påskväder

Nysnö i Norrköping på påskafton 2012.
Nysnö i Norrköping på påskafton 2012. Foto Weine Josefsson Förstora Bild

Under skärtorsdagen den 5 rörde sig ett nederbördsområde ner över mellersta Sverige. Det fortsatte under långfredagen vidare ner över sydligaste Sverige, där nederbörden delvis började som regn, men alltmer övergick i snö. Som resultat var en stor del av Götaland täckt av nysnö på påskaftons morgon. Som mest hade Tidaholm i Västergötland 17 cm i snödjup.

Nederbörden med tillhörande lågtryck drog bort åt sydost under påskafton. Bakom lågtrycket blåste det upp nordvindar, som på Ölandsbron nådde stormstyrka i byarna. I övrigt var det på många håll i landet en solig, om än kylig påskafton.

Under påskdagen den 8 ökade molnigheten västerifrån, men det föll inte några större nederbördsmängder ur molnen.

Under annandag påsk kom ett mer omfattande nederbördsområde in från sydväst. Det gav någon decimeter nysnö på sina håll i mellersta Sverige, medan det i söder mest var fråga om regn. Vid västkusten föll för årstiden ovanligt stora regnmängder enligt tabellen nedan:

  • Rörastrand fick 40 mm den 9, aprilrekord sedan stationen startade 1999.
  • Lysekil fick 34 mm, aprilrekord sedan stationen startade 1972
  • Göteborg fick 28 mm, det mesta under ett aprildygn sedan 1999.
Snödjupskarta för 15 april 2012.
Snödjup den 15 april 2012. Förstora Bild
Snödjupskarta för 30 april 2012.
Snödjup den 30 april 2012. Förstora Bild

Blötsnö med strömavbrott i östra Svealand

Den 10 föll nederbörd i praktiskt taget hela landet med regn i söder och snö i norr, där snötäcket i Lappland fick påspädning med 1-2 decimeter på en del håll. Framför nederbördsområdet hann det bli ytterligare en riktigt kall natt längst i norr med -26° i Naimakka.

Den 11 och 12 täcktes Sverige fortsatt av mycket moln, men de gav inte lika stora nederbördsmängder som de föregående dygnen.

Den 13 rörde sig ett lågtryck med tillhörande nederbördsområde norrut över Östersjön. Natten till den 14 förstärktes nederbördsområdet över östra Svealand, där 5-10 centimeter blötsnö gav både strömavbrott och trafikproblem. Snöfallsområdet fortsatte norrut och hade fram till på morgonen den 15 gett 1-2 decimeter nysnö i Västerbotten och Norrbotten.

Snödjupsregistrering i Uppsala 14 april 2012.
Snödjupsregistrering från Uppsala lördagen den 14 april 2012. Källa: Uppsala universitet Förstora Bild

Påspädning av snötäcket i mellersta Sverige

Under söndagen den 15 kom ett nytt nederbördsområde in västerifrån. Skattungbyn och Ulvsjö i Dalarna fick då 2 decimeter nysnö. Nederbördsområdet låg i stort sett stilla följande dygn och i en del snöfria områden i Götaland och Svealand täcktes marken av någon decimeter nysnö.

Tisdagen den 17 var det främst södra och mellersta Norrland som berördes av nederbörd med upp till 2 decimeters påspädning av snötäcket i Västerbotten. Den 18 försköts snöfallet något norrut och mattades av. Samtidigt kom ett splittrat regnområde in över västkusten och gjorde inte mycket väsen av sig.

Nederbörd från sydost, följt av åska i söder

Efter något av en mellandag den 19 kom ett omfattande nederbördsområde in från sydost den 20. I söder var det åtminstone delvis fråga om regn, men längre norrut snöfall. I norra Svealand och södra Norrland kom det på sina håll 1-2 decimeter nysnö fram till morgonen den 21.

Snöfallet försköts vidare norrut den 21-22 och försvagades efterhand. I Götaland förekom åska och dessa dygn blev månadens två åskrikaste. Åskan var mest omfattande i Småland, där Ramsjöholm uppmätte 35 mm, Huskvarna 31 mm och Visingsö 28 mm regn den 22.

Den 23-24 berördes norra Sverige av ett område med både regn och snö. I söder förekom regnskurar med inslag av åska.
 

Regnväder från sydväst

Den 25 kom ett regnområde in från sydväst och gav som mest 10-15 mm i Götaland. Ett andra och mer omfattande regnområde rörde sig upp över landet den 26 och gav tillsammans med det första nederbördsområdet ca 15 mm på många platser i både norr och söder.

Den 27 splittrades nederbörden upp i regnskurar, eller längst i norr snöbyar. Band med lokal åska berörde västra Götaland och östra Svealand. I samband med åskväder registrerades vindbyar på 24 m/s i Eskilstuna.
 

Varmluft trycker på från kontinenten

I gränsområdet till för årstiden mycket varm luft över kontinenten fanns ett splittrat regnområde som berörde Götaland den 28. Över norra Sverige förekom samtidigt en del regnskurar eller i fjällen snöbyar.

En högtrycksrygg växte därefter in västerifrån och gav i främst mellersta Sverige en solig söndag den 29.

Valborg med vårvärme i söder, men blåst i norr

På valborgsmässoafton passerade ett djupt lågtryck på Ishavet och gav blåst i norr och i fjällen snöbyar.

I söder var det lugnare väderförhållanden och i södra Götaland nådde temperaturen över 20° för första gången under månaden. Allra varmast var det i Hästveda i norra Skåne med 22,8°.

Temperatur,nederbörd och snö vid 10 mätstationer i april 2012.

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer april 2012.

Karta med soltimmar under april 2012.
Antal soltimmar i april 2012. Förstora Bild
Karta över medelmolnighet i april 2012.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under april 2012. Förstora Bild

På sina håll var april lite kallare än mars

Den kalla inledningen gjorde att april länge såg ut att bli kallare än normalt i nästan hela Sverige. Men en varm avslutning resulterade i en månadsmedeltemperatur nära referensvärdet för perioden 1961-90. Vi får dock gå tillbaka till 1998 för att finna en april som varit övervägande kallare. April 2001 kan temperaturmässigt anses jämförbar med årets.

En lustig omständighet är att april blev lite kallare än mars på många håll i landet. Det gäller bland annat i Karlstad, där man inte upplevt detta fenomen sedan mätningar inleddes 1859.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i april 2012
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i april 2012. Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i april 2012.
Medeltemperaturen i april 2012. Förstora Bild

Mer nederbörd än normalt på de flesta håll

April var en nederbördsrik månad och en ovanligt stor andel av landet fick mer nederbörd än medelvärdet för referensperioden 1961-90.

Lokalt vid Ångermanlandskusten föll mer än tre gånger den normala aprilmängden. Där fick exempelvis Kasa 114 mm under månaden, och under de 100 år som stationen varit igång har detta överträffats endast under aprilmånaderna 1977 och 1950.

Förhållandevis torrast var det i nordligaste Jämtland och södra Lapplandsfjällen. Där fick Hemavan endast 16 mm under månaden, vilket är det minsta där i april sedan 1993.

 

Karta över nederbörd april 2012.
Nederbörd under april 2012. Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under april 2012
Nederbörd i procent av det normala under april 2012. Förstora Bild
Karta över åskdagar i april 2012.
Åskdagar under april 2012. Förstora Bild
Karta över blixturladdningar i april 2012.
Antal blixtar i april 2012. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Högsta temperatur, april 2012
Norrland +17.6° den 30 Hudiksvall (Hälsingland)
Svealand +17.9° den 30 Södertälje (Södermanland)
Götaland +22.8° den 30 Hästveda (Skåne)
Lägsta temperatur, april 2012
Norrland -29.3° den 3 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand -17.2° den 18 Idre-Storbo (Dalarna)
Götaland -12.6° den 8 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, april 2012
Norrland 114 mm Torrböle och Kasa (Ångermanland)
Svealand 116 mm Norrveda (Uppland)
Götaland 124 mm Fotskäl (Västergötland)
Lägsta nederbörd, april 2012
Norrland 14 mm Saarikoski (Norrbotten) och Abisko (Lappland)
Svealand 26 mm Finnbacka (Dalarna)
Götaland 20 mm Tånga och Trelleborg (Skåne)
Högsta lufttryck, april 2012
Norrland 1028.6 hPa den 30 Tännäs (Härjedalen)
Svealand 1026.9 hPa den 30 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 1025.0 hPa den 30 Nordkoster (Bohuslän)
Lägsta lufttryck, april 2012
Norrland 985.6 hPa den 1 Järnäsklubb (Ångermanland)
Svealand 986.6 hPa den 2 Svenska Högarna (Uppland)
Götaland 987.1 hPa den 1 Gotska Sandön (Gotland)
Största snödjup, april 2012
Norrland 135 cm den 22,23,24 Talljärv (Norrbotten)
Svealand 41 cm den 16 och 21 Gördalen (Dalarna)
Götaland 17 cm den 7 Tidaholm (Västergötland)

Medelvind över 21 m/s i april 2012

Dygnsnederbörd över 40 mm april 2012