Maj 2009 - Värme- och vindrekord i norr

Efter att sommaren anlänt till stora delar av Götaland och östra Svealand i slutet av april dröjde det till omkring den 20 maj innan den avancerade till västra Svealand och upp längs ostkusten till Norrbotten. Då ett lågtryck rörde sig över landet den 27-28 uppmättes som mest en medelvind på 34 m/s vid Stora Sjöfallet i Lapplandsfjällen den 28. Detta är den högsta medelvind som registrerats i Sverige under en majmånad. En varm avslutning av månaden medförde att värmerekord slogs på flera platser i Norrland.

Temperatur och nederbörd

Is och temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, markvatten och grundvatten

Varm inledning följt av ostadigt väder

Högtrycket som avslutade april höll sig endast kvar över hela landet den 1 då det var fortsatt varmt och soligt. De högsta temperaturerna hade då södra Norrland.

Efter att högtrycket förskjutits åt sydost kom fronter in västerifrån följt av åska i södra Lappland. Ett lågtryck utanför Svealands kust fördjupades under natten till och på morgonen den 4 och gav Götaland, Svealand och södra Norrland regn den 3-4.

Mest föll den 3 i Ytterhogdal i nordvästra Hälsingland med 32 mm. I samband med att ett nytt nederbördsområde berörde stora delar av landet den 5 fick flera stationer i södra Lappland och Västerbotten cirka 20 mm.

Fram till den 10 passerade ett flertal små lågtryck och fronter landet vilket medförde tidvis regn och åska. Lågtrycket som passerade den 6 medförde även hårda vindar med som mest en medelvind på 21 m/s i Falsterbo.

Den 7 noterades månadens lägsta temperatur, -6.9°, i Börtnan i södra Jämtland. Samma dag förekom åska i norra Värmland och södra Dalarna och den 8 i delar av Götaland.

Då föll i allmänhet cirka 15 mm i stora delar av Götaland och sydöstra Svealand och lokalt 20-25 mm fick Svenska Högarna i Stockholms ytterskärgård, Väster­lösa i Östergötland, Källsjö i inre Halland, Fägerhult i södra Västergötland och 32 mm fick Kävsjö i västra Småland.

Dagen efter var det främst Norrbotten som fick stora nederbördsmängder, 33 mm fick då Haparanda.

Den 10 föll även stora nederbördsmängder i delar av Svealand, där det i Gustavsfors i Värmland uppmättes 31 mm. Längs Norrlandskusten förekom åska och regnskurar

Varmt i norr och kallt i söder

Den 12-16 präglades vädret av ett högtryck som väster om Norge sakta rörde sig åt nordost vilket medförde mestadels uppehåll. Temperaturerna sjönk i söder och låga minimitemperaturer förekom i Götaland.

Den 16 uppmättes -4.6° i Horn i södra Östergötland och -3.2° i Flahult och Hagshult i Småland. Även den 17 och 18 var det kallt i söder medan landets högsta temperaturer noterades med över 20° i norra Norrland.

I söder kom ett nederbördsområde in västerifrån natten mot den 18 och gav fram till morgonen regn i västra Götaland.

Nederbördsområdet fortsatte under dagen åt nordost och gav Götaland och Svealand regn. I delar av västra Götaland förekom då även åska. Efter att nederbördsområdet passerat bildades dimma längs Östersjökusten.
 

Åska och regn

Den 20-23 karakteriserades vädret av åska och regn på många håll i landet. Åskregnen var på morgonen den 20 på sina håll kraftiga med inslag av hagel i sydöstra Skåne.

Där orsakade åskan även strömavbrott. Med undantag från fjällen förekom regn i hela landet den 21 och 22.

De största mängderna föll då i Götaland där 23 mm uppmättes vid Ölands södra udde och 23 mm i Skillinge i sydöstra Skåne samt 20 mm i Kållered i västra Västergötland den 21.

Den 23 var det främst de östra delarna av Norrland samt delar av Svealand som hade åska och regn. Den 24 och 25 var det mestadels uppehåll och tidvis klart väder.

Karta över åskdagar maj 2009
Blixtdagar maj 2009 Förstora Bild
Karta övar antal blixtar totalt maj 2009
Antal blixtar totalt maj 2009 Förstora Bild
bildtest

Hårda vindar i norr

Ett lågtryck rörde sig natten till den 27 från västra Svealand norrut över landet. Norra Dalarna, de västra delarna av södra Norrland och södra Lappland fick då under natten och morgonen mellan 15-30 mm nederbörd.

Mest fick Gördalen i norra Dalarna med 31 mm, medan Frostviken och Strömsund i norra Jämtland fick 29 respektive 27 mm.

På sin bana norrut medförde lågtrycket att Lappland och Västerbotten fick lokalt upp till 40 mm regn med inslag av snö. I Lapplandsfjällen uppmättes då i Jäckvik 39 mm och i Rensjön 31 mm och i Katterjåkk uppmättes ett tillfälligt snötäcke på 12 cm till morgonen den 28.

Lågtrycket medförde även kraftiga vindar på många håll, i synnerhet i Lapplandsfjällen, där Stora Sjöfallet noterade 39 m/s i vindbyarna och 34 m/s i medelvind vid middagstid den 28.

Det är den högsta medelvind som noterats i Sverige under en majmånad. Det tidigare rekordet var 33 m/s i Stekenjokk den 2-3 maj 1997.
 

Varm avslutning

På kvällen den 29 växte ett högtryck in över landet och det blev varmt och klart i hela landet den 30-31. Lapplandsfjällen berördes dock av några nederbördsområden.

Varmast var det i Norrland där säsongens och månadens högsta temperatur, 29.5°, uppmättes i Piteå den 31.

Karta med soltimmar under maj 2009
Antal soltimmar i maj 2009. Förstora Bild
Medelmolninghet under maj 2009
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under maj 2009. Förstora Bild