Maj 2009 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Det var stora variationer i vattenföringen. Markvattenhalten låg omkring den normala i större delar av landet. I södra Sverige var grundvattennivån under eller mycket under det normala, men i övriga landet i stort sett normal.

Vattenföring

I norra Norrlands fjälltrakter utom Torneälvsområdet var vattenföringen stigande och i slutet av månaden var den mycket över den normala.

I Norrlands kustland klingade vattenföringen av och låg i slutet på månaden under den normala.
 
I södra Norrlands fjälltrakter var vattenföringen något högre än normalt. I Svealand och Götaland var vattenföringen i allmänhet under eller mycket under den normala för månaden

Markvattenhalten

Markvattenhalten var omkring den normala för årstiden i större delen av landet.

Områden med lägre markvattenhalt än normalt fanns utspridda över hela landet men främst i de södra delarna, bl a på Öland och Gotland, i Västergötland, Värmland, runt Dalälven och längs Svealands kust

Grundvattennivån

I södra Sverige var nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden. I nordöstra Svealand och på Gotland var nivåerna normala.

Normala nivåer rådde även i norra Sverige förutom i västra Jämtland och delar av östra Norrbottens län där nivåerna var över de normala.

Grundvattennivån 15 maj 2009 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 maj 2009 enligt SGU. Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 20 maj 2009
Markvattenhalt i procent av den normala, 20 maj 2009 Förstora Bild