Maj 2009 - Is och temperatur i havet

Oförändrat isläge i Bottenviken i början av månaden. I mitten av månaden var skärgården söder om Luleå isfri. April lämnade efter sig ett värmeöverskott i ytvattnet och temperaturerna fortsatte stiga även under början av maj.

Issäsongen avslutad

Under månadens första vecka förblev isläget till sjöss i norra Bottenviken i stort sett oförändrat. Längs kusterna smälte dock fastisen snabbt. Kring den 13 var skärgården söder om Luleå isfri.

Under mitten av månaden gav även den sammanpackade drivisen i de centrala delarna vika, och började minska i stadig takt. Kring den 22 var Bottenviken i stort sett fri från drivis.

Enstaka hårda flak och isbumlingar blev dock relativt långlivade till sjöss, och rester fanns kvar till månadens sista dagar.

SMHI publicerade sin sista iskarta den 25 och samma dag avslutades isbrytaraktiviteterna i Bottenviken. Issäsongen avslutades således cirka två veckor senare än förra året.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 28 maj 2009
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 28 maj 2009 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 maj 2009
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 maj 2009 Förstora Bild

Värmeöverskott i ytvattnet

April lämnade efter sig ett värmeöverskott i ytvattnet och temperaturerna fortsatte stiga även under början av maj. Men med det ostadiga lågtrycksvädret under andra veckan stagnerade temperaturerna på de flesta håll.

Marviken samt stationerna i Kattegatt noterade till och med sjunkande temperaturer under denna period. I mitten av månaden  började temperaturerna åter öka på de flesta håll, utom längst i norr.

Vid månadsskiftet maj-juni var värmeöverskottet i Östersjön och Kattegatt mellan 1.5-2.5 grader, medan kustnära stationer i Norra Kvarken och Bottenviken låg något under medel på grund av nordliga vindar