Maj 2009 - Vattenstånd och vågor

Maj månad var något blåsigare än april, och vågorna var följaktligen högre. Som vanligt var det Skanör som knep förstaplatsen i lågvattenligan med -57 cm den 6. Efter det så drog en serie lågtryck över landet med stigande vattenstånd som följd.

Höga vågor

Maj månad var något blåsigare än april, och vågorna var följaktligen högre. Framförallt längs västkusten friskade vinden i, och under månadens lågtrycksbetonade första hälft uppmätte Väderöarna vid tre tillfällen våghöjder över 3 m.

Högsta värdet på 3.5 m inträffade den 7. Även Södra Östersjön noterade 3.5 m, dock en dag tidigare, den 6. Efter detta följde en lugn period. Nästa topp kom den 27 i samband med friska västvindar.

Då hade Väderöarna 3.4 m och Södra Östersjön 2.2 m. Vid Finngrundet var toppnoteringen 2.0 m, uppmätt under friska nordostvindar den 14

Varierande vattenstånd

Månaden inleddes med högtrycksbetonat väder och svaga vindar, och därmed även låga vattenstånd. Längs ost- och sydkusten noterade alla stationer sina lägsta nivåer mellan den 1 och 6.

Som vanligt var det Skanör som knep förstaplatsen i lågvattenligan med -57 cm den 6. Efter detta blev vädret ostadigare, då en serie lågtryck drog över landet från sydväst med stigande vattenstånd som följd.

Mitten av månaden bjöd åter på högtrycksbetonat väder och sjunkande havsvattenstånd.

De låga nivåerna höll i sig fram till den 27, då ett nytt lågtryck bildades utanför Sydnorge. Detta lågtryck fördjupades under sin färd norrut över Sverige och frammanade friska vindar på många håll.
 
Nästintill alla stationer observerade sina högsta vattenståndsnivåer under perioden 27 30. Månadens högsta vattenståndsnotering på 56 cm över medel inträffade den 27 i Kungsvik