Maj 2009 - Temperatur och nederbörd

Vid flera tillfällen under månaden har landets högsta temperaturer förekommit i norr vilket bidragit till temperaturöverskotten där. Månadsnederbörden blev över den nor­mala i stora delar av landet.

Varmt i norr

Vid flera tillfällen under månaden har landets högsta temperaturer förekommit i norr vilket bidragit till temperaturöverskotten där.

På Bjuröklubb noterades 24.6° den 30 och i Piteå 29.5° den 31, vilket är de högsta temperaturerna där i maj på mer än 100 år.

De tidigare rekorden var 24.0° respektive 28.0° från 1992. Det blev även rekord för högsta månadsmedeltemperatur i maj på Bjuröklubb och Holmön vid Västerbottenskusten.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i maj 2009
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i maj 2009. Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i maj 2009.
Medeltemperaturen i maj 2009. Förstora Bild

Blött på många håll

Månadsnederbörden blev över den nor­mala i stora delar av landet. Detta är motsatsen till fjolårets maj som istället på många håll var väldigt torr.

Det största snödjupet under månaden, 123 cm, uppmättes i Katter­jåkk den 1.
 
Sedan minskade snötäcket där snabbt och den 24 var mer än hälften av marken snöfri. I samband med lågtrycket, som passerade landet den 27-28 med kraftiga vindar, rapporterade Katterjåkk dock tillfälligt ett snödjup på 12 cm

Karta över nederbörd i maj
Nederbörd under maj 2009 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under maj 2009
Nederbörden i procent av det normala under maj 2009. Förstora Bild