Maj 2008 - Både sommarvärme och sent snöfall

Månaden inleddes med varmt väder som medförde kraftig avsmältning av snön i Norrland och några dagar med högsommarvärme i södra Sverige. Den 11-12 strömmade Ishavsluft ned över landet och i mitten av månaden fick delar av nordvästra Svealand samt sydvästra Norrland 1-3 dm nysnö. Ett högtryck dominerade vädret i slutet av maj och högsommarvärme nådde ända upp till norra Norrland. Månaden var också torr i delar av Götaland, södra och östra Svealand samt i de östra delarna av mellersta Norrland. Maj blev en solig månad på de flesta håll och rekord i antal soltimmar slogs i Lund och Göteborg.

Temperatur och nederbörd

Is och temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, markvatten och grundvatten

Varmast i norra Norrland

Första maj trängde en front med regn in över sydligaste Sverige och gav upp mot 30-40 mm i bl a södra Halland och Västergötland.

Regnet rörde sig mot nordost och låg den 2 i ett band från sydvästra Svealand till sydöstra Götaland varefter det splittrades upp då en högtrycksrygg växte in söderifrån. En annan högtrycksrygg medförde varmt väder längst i norr.

Haparanda hade två dagar i rad landets högsta temperatur med som högst 20.5° den 2 och dagen efter var Umeå varmast med 21.7°.

Eftermiddagstemperaturerna i norra Norrland sjönk på flera håll med drygt 10 grader den 4, då ett lågtryck med regn drog österut och delar av östra Norrbotten fick drygt 20 mm.

Den 6 passerade ännu ett nederbördsområde öster­ut över Norrland. Den varma inledningen i kombination med stora snömängder ledde till kraftig avsmältning och därmed höga eller mycket höga vattenflöden på flera håll i Norrland.

Högsommarvärme i södra Sverige

I samband med att molnigheten i högtrycksryggen i söder minskade steg temperaturerna i södra Sverige alltmer från den 7. Under de följande dagarna förekom högsommartemperaturer på flera håll i Götaland och Svealand.

I bl a Skåne, Blekinge och på Öland noterades då även månadens högsta temperatur. Oskarshamn hade 28.0° på pingstdagen den 11, vilket var varmast i Europa.

Norr om högtrycket var vädret ostadigt och över nordligaste Norrland började Ishavsluft strömma ned den 9-10. Innan ett nederbördsområde passerade i norr den 11 noterade Tarfala -6.7°, samma dygn som det var som varmast i södra Sverige.

Medelmolninghet under maj 2008
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under maj 2008 Förstora Bild
Karta med soltimmar under maj 2008
Antal soltimmar i maj 2008 Förstora Bild

Kallare och ostadigt

På baksidan av ett lågtryck över västra Ryssland drog ny Ishavsluft ned över landet den 11-12 och på flera håll skedde en temperatursänkning med ca 10 grader.

Längst dröjde sig värmen kvar i sydligaste Götaland men natten till den 13 var det minusgrader ända nere i Blekinge. Under perioden 12-22, då den kalla luften täckte stora delar av Sverige, förekom nattfrost på flera håll i landet.

Snö i mellersta delen av landet

Den 15-18 berörde ett större nederbördsområde mellersta Sverige. Delar av södra Norrland och nordvästra Svealand fick då snö eller blötsnö.

Morgonen den 16 uppmättes 15 cm nysnö i Los i Hälsingland. Samma dygn registrerades månadens lägsta temperatur -11.7° i Tarfala i Lappland.

På morgonen den 17 täcktes Dalarna på många håll av ett par decimeter nysnö, t ex hade Dala-Järna 25 cm.

Snöfall den 17-18 gav också Leksand ett snödjup på 30 cm vilket är större än det maximala snödjupet, 21 cm, för den egentliga vintersäsongen och stationens största för maj månad sedan mätstarten 1969.

Vid kusten i Gästrikland och Uppland föll det upp emot 50 mm nederbörd, främst som regn. Gävle fick 45 mm, vilket är den största dygnsneder­börden där för maj på minst hundra år.

Högsommarvärmen återvände

Den 21-22 började vädret stabiliseras i Götaland och i norra delen av Sverige och temperaturerna i landet steg sakta.

Däremellan, i västra Svealand och sydvästra Norrland, föll regn, på högre höjder snö, i samband med ett lågtryck över Norge. Nederbörd förekom även den 23 då skurar gav omkring 40 mm i delar av Dalarna och Härjedalen.
 
Bl a fick Särna 48 mm, vilket är den högsta dygnsnederbörden för maj sedan åtminstone 1901.

Den 23 växte en högtrycksrygg in över landet och började dominera vädret alltmer. Under resten av månaden hade stora delar av landet därför mest uppehåll.

Det blev snart mycket torrt i markerna i Götaland, södra och östra Svealand samt i de östra delarna av mellersta Norrland. Nederbördsområden passerade den 26 sydligaste Götaland samt norra Norrland.

Mot slutet av månaden observerades flera stoftvirvlar, bl a en i Örebro den 28. Den 29 steg temperaturen åter över 25° ända upp till södra Norrland. Dagen efter hade Ulricehamn 28.1°, vilket är stationens högsta majtemperatur sedan 1931.

Varm sista maj

Sista dagen i månaden rådde högsommarvärme i stora delar av landet och det blev på de flesta håll månadens varmaste dag. I Gendalen i Västergötland noterades 29.1° vilket är nytt majrekord sedan mätstarten 1962.

I Karlstad steg temperaturen till 27.2°, vilket är stationens högsta majtemperatur sedan 1940. På kvällen den 31 kom ett regnområde in västerifrån över norra Norrland, men gav bara små mängder.

Karta över totalt antal blixtar maj 2008
Totalt antal blixtar maj 2008 Förstora Bild
Karta över åskdagar 2008
Åskdagar under maj 2008 Förstora Bild
bildtest