Maj 2008 - Vattenstånd och vågor

De lugna väderförhållandena från april fortsatte. Våghöjden höll sig mestadels under 1.5 m med vissa undantag. Det låga vattenståndet i Östersjön noterades säkerligen av ägare till större fritidsbåtar, med vissa sjösättningsproblem som följd.

Höga vågor

De lugna väderförhållandena från april fortsatte. Våghöjden höll sig mestadels under 1.5 m med vissa undantag.

Bakom en markant kallfront som passerade Bottenhavet och Norra Östersjön den 12 ökade nordvinden kortvarigt till kulingstyrka, 15-17 m/s. Härmed uppmättes på Finngrundet 2.8 m signifikant våghöjd* och på Huvudskär 2.3 m.

Vid ytterligare ett tillfälle, den 18 ökade vågorna till 2.2 m på södra Bottenhavet. Månadens högsta vågor på västkusten, 2.0 m vid Väderöarna den 16, noterades i samband med västlig vind, cirka 12 m/s då ett svagt lågtryck passerade Skagerrak.

Sjunkande vattenstånd

Vattenståndet i Bottniska Viken låg hela månaden väl under medelvattennivån, mellan -15 och -40 cm.
 
Det låga vattenståndet dominerade även i Egentliga Östersjön, där noterades från den 25 sakta men säkert en sjunkande tendens ned till cirka -30 cm i den centrala och norra delen.

Endast Skanör längst nere i söder kan uppvisa värden där vattnet mellan den 21 och 25 tillfälligt nådde upp över medelnivån. Vissa variationer uppträdde längs västkusten kopplat till fronter och lågtryck ute över Nordsjön.

Vid Bohuskusten noterades som mest +7 cm vid två tillfällen, den 8 och 10, medan nivåer ned till -50 cm periodvis förekom under den 12 och 13.

Det låga vattenståndet i Östersjön noterades säkerligen av ägare till större fritidsbåtar, med vissa sjösättningsproblem som följd.