Maj 2008 - Temperatur och nederbörd

Havsvattnet var varmare än normalt efter den milda vintern. Mindre nederbörd än normalt föll i delar av södra och östra Sverige samt i inre Norrland.

Störst överskott i söder

I genomsnitt var temperaturerna något under de normala i nordöstra Norrland och över de normala i övriga landet.

Havsvattnet var efter den milda vintern varmare än normalt, vilket påverkade månadstemperaturerna i kustområdena.

Bl a hade Hanö 11.8°, bara 0.1° från stationens majrekord och på Svenska Högarna, som hade 9.0°, var detta den fjärde varmaste maj sedan 1880.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i maj 2008
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i maj 2008 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i maj 2008
Medeltemperaturen i maj 2008 Förstora Bild

Torrt i söder och öster

Mindre nederbörd än normalt föll i delar av södra och östra Sverige samt i inre Norrland. Kristianstad med 3.3 mm hade den torraste maj sedan 1918.

Ölands norra udde fick endast 1.6 mm, den tredje lägsta majnederbörden sedan 1879. Kalmarsund har varje månad fr o m september fått mindre än normal nederbörd, bortsett från januari och mars, som hade normal nederbörd.

I Härnösand uppmättes 1.1 mm, vilket är det lägsta där i maj sedan 1860.

Karta över nederbörd i maj 2008
Nederbörd under maj 2008 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under maj 2008
Nederbörden i procent av det normala under maj 2008 Förstora Bild