Maj 2008 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Vårfloden kulminerade på de flesta håll under första hälften av månaden. I Götaland var markvattenhalten under den normala för årstiden. I stora delar av Götaland och Svealand var grundvattennivåerna under de normala.

Vattenföring

I stora delar av Norrland pågick snösmältningen och höga respektive mycket höga flöden förekom.

Vårfloden kulminerade på de flesta håll under första hälften av månaden. I Svealand var vattenföringen under den normala för årstiden, framför allt i de östra delarna.

Maj var nederbördsfattig i Götaland och även här var vattenföringen under den normala.

Markvattenhalten

Markvattenhalten var normal eller något högre än den normala i Norrland och i Svealand. I Götaland var markvattenhalten under den normala för årstiden.

Grundvattennivån

I Norrland var grundvattennivåerna normala för årstiden förutom i de nordöstra delarna där de var över eller mycket över de normala. I stora delar av Götaland och Svealand var nivåerna under de normala.

Nivåer mycket under de normala återfanns i södra delen av
Blekinge samt i trakterna kring norra Vättern. I större delen av västra Götaland, i västra delen av Skåne samt på Gotland var grundvattennivåerna normala.

Grundvattennivån 15 maj 2008 enligt SGU
Grundvattennivån 15 maj 2008 enligt SGU Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 22 maj 2008
Markvattenhalt i procent av det normala, 22 maj 2008 Förstora Bild