Maj 2008 - Is och temperatur i havet

Resterande is till sjöss smälte snabbt under den första majveckan. Även den fasta isen blev hastigt alltmer porös och de sista isresterna i skärgårdarna mellan Haparanda och Kemi försvann omkring den 15.

Rekordtidig avslutning på issäsongen

Resterande is till sjöss smälte snabbt under den första majveckan. En hel del isbumlingar, d v s rester av gamla isvallar, fanns dock kvar i Bottenvikens nordligaste del ytterligare någon vecka.

Även den fasta isen blev hastigt alltmer porös och de sista isresterna i skärgårdarna mellan Haparanda och Kemi försvann omkring den 15. Vattentemperaturen i de isfria delarna låg redan i början av månaden mellan 2 och 3 grader över den normala.

Temperaturen till sjöss ökade sakta men säkert under den första halvan av maj men stagnerade sedan p g a svalare väder med moln och lite regn. I samband med betydligt varmare luft österifrån kom dock uppvärmningen igång rejält från och med den 25.

Resultatet blev ett temperaturöverskott på cirka 2 grader i Bottniska Viken och i Östersjön, längs västkusten ända upp till 4 grader varmare än normalt i månadsskiftet maj-juni.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 maj 2008
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 maj 2008 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 29 maj 2008
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 29 maj 22008 Förstora Bild