Maj 2005 - Rikligt regn och smygande sommar

En del av månadens rikliga nederbörd kom som snö, som den 16-17 t o m gav upp till ett par dm nysnö i södra Norrland och norra Svealand. Dessutom förekom frostnätter på de flesta håll i inlandet fram till den 20, då också dagstemperaturen höll sig blygsamt under 20°. Men värmen kom därefter smygande så att sommaren kunde göra en något sen entré nästan samtidigt i hela södra Sverige. Någon högsommarvärme var det dock bara undantagsvis och värmen tog tvärt slut under månadens sista dagar. Det ostadiga vädret gjorde att vi i större delen av landet fick vi se mindre av solen i maj än under april.

Temperatur och nederbörd

Temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, markvatten och grundvatten

Ostadigt

Kall Ishavsluft över norra Skandinavien och sommarvarm luft över kontinenten bäddade för lågtrycksområden med ostadigt väder över Västeuropa. Första majsolen doldes därför av moln och regn över mellersta Sverige.

Då, liksom de följande dagarna, skymdes den också av en del dimmoln och dimma utmed kusterna i södra Sverige. Den 2-8 förekom nederbörd i större delen av landet.

Ett nederbördsområde, som passerade den 2-3, gav de största mängderna i Östergötland där Börrum och Västerlösa fick hela 38 respektive 37 mm den 2.

Ett kraftigt åskväder längst i söder gav Kristianstad 22 mm samma dag. Åska förekom också i nordöstra Götaland och östra Svealand den 4 i samband med en front vars nederbördsområde gav de största regnmängderna i mellersta Norrland.

Trots det ostadiga vädret var de första dagarna i maj hyggligt varma i södra Sverige med som mest 22° i Kalmar den 3.

Längst i norr var det däremot samtidigt mycket kyligt med snöfall den 2-3, varvid snötäcket ökade med upp till 10 cm.
 
Då och under de följande dagarna fick också delar av Norrland rikligt med nederbörd som ofta föll som snö i väster och norr.

Exempelvis fick Järvsö 20 mm den 6 och Risbäck i Lappland 23 mm den 7.

Medelmolninghet under maj 2005
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under maj 2005 Förstora Bild
Karta med soltimmar under maj 2005
Antal soltimmar i maj 2005 Förstora Bild

Nattfrost och snö

Nätterna var mycket kalla den 5-20, då det endast med undantag för den 6 förekom nattfrost i större delen av landet. Dygnsmedeltemperaturen var samtidigt oftast lägre än normalt i hela landet.

Trots att det var dåligt med värme började åska uppträda alltmer i södra Sverige under perioden 6-14, till en början främst i Svealand och mot slutet i södra Götaland.

Ett regnväder från Finland kom in över Tornedalen den 9 och övergick i snö.

De följande dagarna strömmade därefter varm luft österifrån in över norra Sverige, där exempelvis Älvsbyn med 16° blev varmast i landet den 10. Samtidigt var det mer vinterlikt i söder där snöinslag förekom i nederbörden.

Snön blev t o m kortvarigt liggande på marken i Ljungby den 11. Någon dag senare var rollerna ombytta. I södra Sverige steg temperaturen under pingsthelgen den 14-15 upp emot 20°.

I Lapplandsfjällen rådde däremot full vinter med snöbyar och hård vind den 14. Kylig Ishavsluft strömmade då ner över landets norra del och i gränsen till den varmare luften i söder förekom regn som övergick i snö.

Ytterhogdal fick därvid 24 mm den 15. Den 16 snöade det i nordvästra Svealand och södra Norrland varvid Dalarna och Härjedalen fick 10-15 cm nysnö.

Snöfallsområdet drog sig långsamt mot nordost följande dag då Medelpad och Ångermanland fick mest med 15-20 cm nysnö. Det var då kyligt i hela landet med låga maximitemperaturer.

Trots det förekom en hel del åska den 18 i samband med skurar över främst mellersta Sverige och den 19 huvudsakligen i Svealand och utmed Norrlandskusten.

Snödjupskarta för 17 maj 2005
Snödjupskarta för 17 maj 2005 Förstora Bild

Första högsommartemperaturen

Efter ytterligare en kall natt den 20 rörde sig nu nederbördsområden söderifrån upp över landet. Fram t o m den 27 blev nätterna därvid mildare och temperaturen sjönk under noll nästan enbart i fjällen.

Även dagstemperaturen steg, på många håll, till omkring 20° den 21-24. Sverige befann sig då i gränsområdet till sommarvarm luft i öster.

Därvid förekom åska främst i västra Götaland och Svealand den 22-23 och i nordöstra Norrland den 23-24.

Över 20 mm regn föll då i inre Svealand, där Örebro fick 26 mm den 23. Ett lågtryck med nederbördsområde drog västerifrån in över landet den 26 och vidare mot nordost.
 
Vinden blev då hård i fjällen och vid kusten längst i norr, där Bjuröklubb hade en medelvind på 20 m/s den 28.

Nederbörd föll både som snö och regn med de största mängderna den 26, då Ankarvattnet i norra Jämtlandsfjällen fick 30 mm.

Det blev kyligare i norr medan sommarvarm luft kom in över Götaland den 26-29. Högsommartemperaturer kunde då för första gången i år rapporteras från bl a Oskarshamn med 26° den 26.

Månadens absolut högsta temperatur noterades dock först den 28, då Torup hade 28.6°. Åska förekom då också i samband med en varmfront som rörde sig österut över norra Götaland och södra Svealand.

Kall avslutning

Kallare luft strömmade den 30 ner över hela landet och gav en kraftig temperatursänkning i sydligaste Sverige, där Torup nu bara kunde notera 14.9° som mest.

Vädret blev samtidigt mulet och ostadigt, speciellt den 31, då ett nederbördsområde täckte större delen av södra Sverige.

Karta över åskdagar maj 2005
Åskdagar under maj 2005 Förstora Bild
Karta över totalt antal blixtar maj 2005
Totalt antal blixtar maj 2005 Förstora Bild
bildtest