Maj 2005 - Temperatur och nederbörd

Maj var kallare än normalt med en enda liten kort varmare period på slutet. Hela landet fick mer nederbörd än normalt, med ett uppskattat medelvärde för hela landet på 65-70 mm.

Kyligt

Månaden var övervägande något kallare än normalt med en enda lite varmare kortvarig period mot slutet. Även om värmen då var blygsam räckte den till för att månaden inte ens i norr skulle bli extremt kall.

Tvärtom blev det t o m ett litet överskott i landets sydöstra del. Där följer den därmed mönstret från övriga majmånader under 2000-talet som alla varit varmare än normalt.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i maj 2005
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i maj 2005 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i maj 2005
Medeltemperaturen i maj 2005 Förstora Bild

Blött

Nästan hela Sverige fick mer nederbörd än normalt, med ett uppskattat medelvärde för hela landet på 65-70 mm. Under perioden 1860-2004 finns endast fem majmånader med minst 70 mm (1869, 1872, 1878, 1924, 1926).

I Junsele har man sedan stationsstarten 1884 bara uppmätt lika mycket, 88 mm, en gång nämligen 1926. Antalet nederbördsdagar var ovanligt stort, 15-20, mot normalt omkring 10.

Karta över nederbörd i maj 2005
Nederbörd under maj 2005 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under maj 2005
Nederbörden i procent av det normala under maj 2005 Förstora Bild