Maj 2005 - Vattenstånd och vågor

Ett djupt lågtryck, som passerade över Nordkalotten den 27 medförde friska västvindar och 2 meters vågor på västkusten. I Östersjön var vattenståndet låg i början av månaden men steg långsamt och från mitten av månaden pendlade det kring medelvatten.

Höga vågor

Sydvästliga vindar medförde måttliga vågor främst i de östra farvattnen. Den 20-21 var dock vindriktningen sydlig framför ett annalkande lågtryck västerifrån och då skapades drygt 2 m vågor på västkusten och 1-1.5 m vid ost och sydkusten.

Ett djupt lågtryck, som passerade över Nordkalotten den 27 medförde friska västvindar och åter 2 m vågor på västkusten. Samtidigt förekom drygt 2 m vågor vid finska kusten i Bottenhavet och utanför Finska vikens mynning.

Lågt vattenstånd men långsamt stigande till nära medelvatten

Vattenståndet i Östersjön var lågt i början av månaden. Östersjöns genomsnittliga vattennivå låg 25-40 cm under medelvatten. Svaga fronter och lågtryck började därefter röra sig in över Skandinavien varvid vatten strömmade in genom Öresund och Bälten.
 
Vattenståndet steg långsamt i Östersjön och från mitten av månaden pendlade det kring medelvatten. Vattennivån nådde över medelvatten vid flera tillfällen i Bottenviken, medan det i egentliga Östersjön nätt och jämt kom över medelvatten vid något tillfälle.

Ett ganska djupt lågtryck passerade över Nordkalotten den 27 och vattenståndet steg till ca +40 cm i norra Bottenviken. På västkusten varierade vattenståndet kring medelvatten och inga anmärkningsvärt låga eller höga vattenstånd noterades.
 
Den 20 drog en högtrycksrygg bort österut och friska sydostvindar sänkte tillfälligt vattennivån i södra Kattegatt till ca -40 cm.