Maj 2005 - Is och temperatur i havet

I slutet av april hade isen till sjöss börjat driva västerut och brutits upp i stora flak. Ett bälte med grov is utanför Kalix och Haparanda skärgård släppte och drev ut till sjöss den 9 i samband med frisk nordlig vind och regn. Den 22 maj var det i stort sett isfritt i Bottenviken. Ytvattentemperaturen steg i normal takt i de flesta farvattnen.

Islossningen tidigare än normalt

Isen till sjöss hade redan i slutet av april börjat driva västerut och brutits upp i stora grova flak med vallar blandat med mindre och delvis ruttna flak och issörja.

Ett isfält blev efter någon vecka in i maj liggande från Farstugrunden och Norströmsgrund sydostvart mot Nahkiainen och Ulkokalla på finska sidan.

Isen i den västra delen av isfältet var mycket sönderbruten och upplöstes snabbt. Regn gjorde isytan mörk tidvis och bidrog till snabb isavsmältning.
Ett bälte med grov is med vallar närmast utanför Kalix och Haparanda skärgård släppte och drev ut till sjöss den 9 i samband med frisk nordlig vind och regn.

Varierande vindar och värmande sol följde några dagar och isen smälte snabbt. Nästa tillfälle med regn och blåst den 16 hjälpte till att bryta upp skärgårdsisen även längst i norr.

Den 22 maj var det i stort sett isfritt i Bottenviken. Ytvattentemperaturen steg i normal takt i de flesta farvattnen.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 maj 2005
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 maj 2005 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 30 maj 2005
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 30 maj 2005 Förstora Bild