Maj 2005 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Vattenföringen var låg för årstiden i södra och mellersta Sverige. I Svealand och Götaland rådde markvattenhalter under de normala för årstiden, och i Blekinge har mycket låga grundvattennivåer noterats.

Vattenföring

I södra och mellersta Sverige har vattenföringen varit låg för årstiden. I vattendragen i de norra fjälltrakterna inleddes månaden med relativt låg vattenföring, för att öka kraftigt i slutet av månaden. Speciellt i Torneälven blev flödet högt.

Markvattenhalten

Markvattenhalten var normal eller något över det normala på de flesta håll i Norrland samt i större delen av nordöstra Götaland, västra Småland och delar av östra Svealand. I de övriga delarna av Svealand och Götaland rådde markvattenhalter under de normala för årstiden.

Grundvattennivån

Nivåerna var för årstiden över de normala i de västligaste delarna av mellersta Norrland. Låga nivåer förekom i södra Norrland, större delen av Svealand, samt i nordvästra och sydöstra Götaland. I Blekinge har mycket låga nivåer noterats.

Grundvattennivån 15 maj 2005 enligt SGU
Grundvattennivån 15 maj 2005 enligt SGU Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 20 maj 2005
Markvattenhalt i procent av den normala, 20 maj 2005 Förstora Bild