Maj 2004 - Tidig sommarvärme följd av kylig vår

Redan tidigt denna vårmånad kom sommarvarm luft söderifrån in över hela landet. Mellan den 9 och 11 ersattes den dock av kall luft, som strömmade ner från norr, varvid temperaturen mitt på dagen sjönk drastiskt med 10-15 grader på ett dygn. Det kyliga vädret höll i sig med tidvis snöfall i norr och frostnätter även nere i söder ännu mot slutet av månaden. Vädret var ofta ostadigt med kraftiga, och liksom förra året, ovanligt många åskväder för att vara så tidigt på säsongen. Lokalt föll därvid stora regnmängder, men i större delen av landet blev månaden torr.

Temperatur och nederbörd

Temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Markvatten och grundvatten

Skön vårvärme

Från ett högtryck över Baltikum sträckte sig en rygg in över Sverige, vilket medförde uppehållsväder i nästan hela landet och temperaturer på uppemot 20° i söder och 13° i norr den 1 maj.

Den sköna vårvärmen höll i sig och temperaturerna steg i hela landet de följande dagarna. Det blev dock ostadigt den 3-5, då lågtryck med fronter attackerade både väster- och söderifrån.

I varmluften bildades också skurar och lokalt åska, varvid det lokalt föll stora regnmängder. Ett åskväder som kom in vid västkusten den 3 utvecklades kraftigt på eftermiddagen över främst Småland och Östergötland.

Vid blixtnedslag utanför Växjö antändes därvid två villor inom mindre än en kvart. Den 4 drabbades sedan främst Dalarna av åska, som bland annat orsakade strömavbrott, och i Värmland fick Kristinehamn 26 mm regn. Vid ostkusten bildades också dimma den 3-5.

Högsommarvärme övergick i kyla

Sommarvarm luft över Polen började den 5 att utbreda sig över Sverige, och allt högre temperaturer kunde noteras fram till och med den 9.

Då rådde till och med högsommarvärme med månadens högsta temperatur, 26°, i exempelvis Halmstad, Karlstad och Västerlösa utanför Linköping. Längst i norr var det dock varmast den 8, då Kiruna-Esrange hade 24.5°.

Den 5 och 7-9 kom regnväder att tidvis beröra sydligaste Sverige. I varmluften bildades också skurar med åska i södra Sverige den 5-6 och i mellersta Sverige den 7-8.
 
Betydligt kallare luft från Ishavet som på morgonen den 9 hade kommit in över allra nordligaste Norrland fortsatte under dagen söderut. Temperaturen mitt på dagen sjönk då med 10-15°.

Kalluften föregicks av rejäla åskväder i främst sydligaste Norrland och Svealand. I Bollnästrakten antändes därvid fem hus. Även den 10 förekom talrika åskväder, men nu främst i Götaland med bränder och elavbrott som följd.

Det var då fortfarande 24° i Karlshamn, men ishavsluften fortsatte söderut, för att den 11 täcka hela landet.

Medelmolninghet under maj 2004
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under maj 2004 Förstora Bild
Karta med soltimmar under maj 2004
Antal soltimmar i maj 2004 Förstora Bild

Oväder över södra Sverige

Ett regnområde som bildats vid Sydnorge på kvällen den 11 passerade över Götaland den 12. Nederbördsmängder på över 20 mm uppmättes därvid i västra Götaland, där Torup i Halland fick 46 mm.

Talrika byar med snö och regn förekom då också i norra Sverige. Natten till den 13 klarnade det upp, och temperaturen sjönk till månadens lägsta på många håll. Exempelvis hade Tarfala -12°, Nikkaluokta -9° och Målilla -3°.

Redan följande natt dämpades dock kylan, då ett moln- och regnområde kom in västerifrån. Flera lågtryck med nederbördsområden passerade sedan långsamt över landet, och gav regn eller regnskurar, i norr även snö, fram till och med den 16.

I samband med att ett lågtryck med sitt nederbördsområde tog en lite nordligare bana kunde varm luft tillfälligt komma in över Sverige den 17. Dagen efter övergick regnet i skurar och kraftig åska förekom då i Uppland och sydöstra Norrland.

Ett intensivt lågtryck passerade snabbt södra Sverige den 19 och medförde medelvindar på upp till 23 m/s till havs vid Trubaduren utanför Göteborg och kraftiga vindbyar i inlandet.

Ovädret drabbade Västsverige värst med bland annat strömavbrott. I Göteborgsområdet blåste ett stort antal träd ner och takplåtar slets bort. Kraftiga åskregn förekom också i främst Svealand.

Kyligt för årstiden och ostadigt

Nordosteuropa täcktes den 20-30 av låg-tryck, och över Sverige dominerade därvid en västlig- till nordvästlig luftström.

Den gav fortsatt kallt för årstiden och många frostnätter. På några håll i södra Sverige noterades månadens lägsta temperaturer den 21-24. I Småland var det så kallt som -4° den 22 och 23.

Det var även ostadigt med talrika regnskurar, i norr även snö. Låg-tryck och regnområden, som drog ner över Finland, berörde tidvis också de östra delarna av Sverige den 21-25.

Den 23 var det därvid hård vind vid Upplandskusten, som då också fick drygt 20 mm regn. Åska förekom i de södra delarna av landet den 21-22 och den 25-27.

Den var speciellt omfattande den 25, då Fägerhult i Västergötland fick 24 mm regn och upp till 18 mm stora hagel. Kraftig åska förekom också den 28-30 i samband med en kallfront.

Den rörde sig ner över landet natten till den 28, för att under pingsthelgen den 29-30 nästan stanna upp. Pingstvädret var därför ostadigt fram till annandagen den 31, då ett högtryck gav uppehåll, sol och värme i en stor del av landet.

Karta över åskdagar maj 2004
Åskdagar under maj 2004 Förstora Bild
Karta över totalt antal blixtar maj 2004
Totalt antal blixtar maj 2004 Förstora Bild
bildtest