Maj 2004 - Temperatur och nederbörd

Den torra inledningen på året fortsatte och man får gå tillbaks till 1965 för att där hitta ett torrare maj. Höga medeltemperaturer gav stora överskott, den mesta värmen fick de västra delarna av Sverige.

Något varmare än normalt

De höga medeltemperaturerna i början av månaden gav rejäla överskott, som trots reducering under resten av månaden ändå medförde en något varmare maj än normalt.
 
Mesta värmen fick de västra delarna av Sverige, där flera platser bara haft omkring femton varmare majmånader sedan 1901. Växjö ligger däremot sämre till då mer än varannan majmånad där varit varmare än i år.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i maj 2004
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i maj 2004 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i maj 2004
Medeltemperaturen i maj 2004 Förstora Bild

Torrt i väster

Den övervägande torra inledningen av året fortsatte även i maj, då större delen av landet fick mindre än normalt med nederbörd.

Torrast var det i de västra delarna av Sverige, där exempelvis Östersund-Frösön bara fick 7 mm. Man får gå tillbaks till 1965 för att där hitta en torrare maj, och av de senaste 103 majmånaderna har bara fyra varit torrare än årets.

Karta över nederbörd i maj 2004
Nederbörd under maj 2004 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under maj 2004
Nederbörden i procent av det normala under maj 2004 Förstora Bild