Maj 2004 - Vattenstånd och vågor

Vattenståndet i Östersjön låg allmänt 25-35 cm under medelvatten i början av månaden, på västkusten ca -20 cm. Den 26-28 nådde vattenståndet i Östersjön maximum för månaden. Den 23 medförde kortvarigt frisk eller hård nordvästlig vind upp emot 3 m vågor på sydligaste Bottenhavet och Ålands hav.

Höga vågor

Sydostliga vindar orsakade allmänt ca 1 m signifikanta vågor vid svenska Östersjökusten. På grund av lågtryck över tyska Östersjökusten ökade den signifikanta våghöjden till upp emot 2 m på södra Östersjön den 7-8 i samband med friska ostliga vindar.

Västliga kulingvindar den 18-19 på västkusten medförde 2-3 m signifikant våghöjd på Skagerrak och drygt 1,5 m på Kattegatt. På Östersjön drabbades främst den östra delen av grov sjö.

Den 23 medförde kortvarigt frisk eller hård nordvästlig vind upp emot 3 m vågor på sydligaste Bottenhavet och Ålands hav.

Medelvattenståndet under det normala första hälften av månaden

Vattenståndet i Östersjön låg allmänt 25-35 cm under medelvatten i början av månaden, på västkusten ca -20 cm. Den 9-10 medförde ett lågtryck på Östersjön nordliga vindar på Bottniska viken och vattnet sjönk där till ca –50 cm, medan det steg i söder.

Ökad lågtrycksaktivitet i norr medförde sedan att vattennivån allmänt steg långsamt. Framförallt under perioden 17-20 steg vattennivån snabbt i Östersjön till nära medelvatten, då omfattande lågtryck rörde sig österut över norra Skandinavien, vilket orsakade friska västliga vindar i de södra farvattnen.
 
Vattnet steg därvid på västkusten till drygt 30 cm. Den 26-28 nådde vattenståndet i Östersjön maximum för månaden, men sjönk sedan undan något