Maj 2004 - Markvatten och grundvatten

De senaste månaderna har grundvattennivåerna sjunkit och i större delen av landet var nivåerna under de normala för månaden. I stora delar av landet var, för årstiden, markvattennivåerna under det normala.

Markvattenhalten

Markvattenhalten var för årstiden under den normala i stora delar av landet. I norra Norrlands fjälltrakter var markvattenhalten något högre än normalt.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna i Götaland och Svealand har den senaste månaden sjunkit med ungefär 10 - 30 cm vilket är mer än normalt för perioden. I norra delen av landet har förändringarna varierat kraftigt med nivåökningar på lokalt upp till två meter.
 
I större delen av landet var nivåerna under de normala för månaden. Normala nivåer har dock uppmätts i större delen av inre Norrland, i delar av östra Svealand och Götaland, samt i nordvästra Götaland.