Maj 2004 - Is och temperatur i havet

I Bottenviken norr om Skellefteå låg i början av månaden isen fortfarande kompakt, söder därom var det i stort sett öppet vatten. Mildare luft trängde in i mitten av månaden och isavsmältningen ökade men först den 28 var Bottenviken helt isfri. Ytvattentemperaturen låg i början av månaden 1-2 grader högre än normalt.

Isfritt vid normalt datum

Isen låg i början av månaden sammanpackad och kompakt i norra Bottenviken norr om Skellefteå, medan det söder därom i stort sett var öppet vatten.

Kall luft trängde omkring den 10 ner över norra Skandinaven med nordliga vindar och isen till sjöss började glida isär och mindre öppna områden bildades. Därmed kunde isavsmältningen börja ta fart även ute till sjöss.

Den 17 trängde mildare luft in västerifrån föregången av regn, och isavsmältningen ökade nu även i norra Bottenvikens skärgårdar. Omkring den 20 var det bara en del rutten is kvar i skyddade vikar, och på grynnor och skär i yttre skärgården strandade isvallar.

Däremot fanns fortfarande områden med rutten drivis och isbumlingar kvar långt ute till sjöss i den centrala delen av norra Bottenviken. Först omkring den 28 var det i stort sett isfritt i hela Bottenviken, vilket är normalt för säsongen.

Ytvattentemperaturen låg i början av månaden 1-2 grader högre än normalt. Kyligare och blåsigare väder under andra hälften av månaden medförde att uppvärmningen avstannade även i skärgårdarna.

Omkring den 25 maj var det på sina håll till och med ca 2 grader kallare än normalt, därefter steg ytvattentemperaturen något.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 1 juni 2004
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 1 juni 2004 Förstora Bild