Oktober 2018 - Mycket låga nivåer i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren

Under oktober var nivåerna i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren mycket låga. I Mälaren uppmättes den lägsta nivån sedan 1989 och i Vänern den lägsta sedan 2003. Vattenflödena i större delen av Götaland, östra Svealand och östra Norrland var mycket låga.

Vattenföring

Vattenflödena har varit låga en tid och även under oktober hade större delen av landet flöden under de normala, både i stora och små vattendrag. Mycket låga var flödena i större delen av Götaland, östra Svealand och östra Norrland.

Vattenföring vid 20 mätstationer oktober 2018 (427 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivån i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Siljan har varit låga ett tag och fortsatte sjunka under oktober.

Nivån i Vänern var som lägst nästan 0,6 meter under medelnivån. En lika låg nivå uppmättes 2003 och 1996, men 1970 var nivån ytterligare 0,4 meter lägre. Den låga nivån innebär att de stora fraktfartygen inte kan gå med full last.

Nivån i Mälaren var ungefär 0,3 meter lägre än normalt och den lägsta nivån som uppmätts sedan 1989, då nivån var ytterligare några centimeter lägre.

Även Hjälmarens och Vätterns nivåer var låga, cirka 0,3 meter under medelvärdet, men här var vattennivåerna något lägre 2016 och 2017. Siljans vattennivå var lägre än den för årstiden normala medan Storsjön hade en högre nivå än normalt.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar oktober 2018 (75 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var lägre än normalt i stora delar av landet. Speciellt låg var den i södra Götaland och längs södra Norrlandskusten.

Snö

Under månaden började ett snötäcke byggas upp, till en början i fjälltrakterna, men senare i andra delar av landet. I slutet av månaden fanns snö i större delen av Norrland samt i nordligaste Svealand.

Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 oktober 2018.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 oktober 2018. Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 15 oktober 2018.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 oktober 2018. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 oktober 2018 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 oktober 2018 enligt SGU. Förstora Bild

I de små magasinen har grundvattennivåerna på många håll sjunkit med 30 centimeter. Lokala avvikelser förekom och på vissa platser har nivåerna stigit.

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen var under eller mycket under de normala i hela landet. Ett undantag var Norrbottenskusten som hade nivåer nära de normala för årstiden.

Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen var normala för årstiden i södra Götaland och längs Norrbottenskusten. I stora delar av landet var dock nivåerna även i de stora magasinen under eller mycket under de normala för årstiden.

I områden med låga grundvattennivåer kan grävda brunnar sina och bergborrade brunnar få problem med saltvatteninträngning. Beroende på lokala förhållanden kan den kommunala vattenförsörjningen påverkas.