Maj 2020 - Kylig och torr inledning men sedan sätter vårfloden fart

Efter en sval inledning av maj, med ringa nederbörd, så ökade dygnsmedeltemperaturerna i slutet av månaden och vårfloden i norra Sveriges inland satte fart. I delar av Lapplandsfjällen fanns mer än dubbelt så mycket snö som normalt.

Vattenföring

Maj månad fick en sval inledning med ringa nederbörd och vattenflödena var lägre än normalt samt sjunkande över nästan hela landet. I mitten av månaden föll viss nederbörd över Uppland och vattenflödena ökade där till över de normala. Dygnsmedeltemperaturerna började samtidigt att öka i norra Sverige och den snö som fortfarande låg kvar i Norrbottens kustland smälte.

De två sista veckorna hade höga dygnsmedeltemperaturer i Norrbotten och Västerbotten. Vårfloden tog fart i inlandet och mot slutet av månaden var vårfloden igång i norra Dalarna, Jämtland samt Västerbottens och Norrbottens inland. Vattenflödena var i slutet av månaden över, till mycket över, de normala i norra Dalarna, Jämtland samt i Västerbottens och Norrbottens inland.

Vattenföring vid 20 mätstationer maj 2020 (427 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

I Vänern, Vättern och Hjälmaren sjönk vattenstånden under maj för att i slutet av månaden ligga nära normalnivå för Vänern och Vättern, samt något under de normala i Hjälmaren. Mälaren hade hela månaden ett stabilt vattenstånd med en nivå strax under det normala för maj.

Även Siljan låg stabilt 20 cm under normal majnivå, vilket kan tyckas besynnerligt eftersom vattennivån var 0,9 m över den normala i slutet av april, dock har det inte skett någon snabb förändring av vattenståndet utan det är maj månads normalnivå som är cirka 1,1 m högre än motsvarande normalnivå för april månad. Storsjön låg drygt 20 cm under sin normala majnivå, men började stiga mot normala nivåer i slutet av månaden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar maj 2020 (84 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var i mitten av månaden nära den normala i större delen av landet. I Uppland låg den över det normala, och i Skåne, Blekinge samt på Öland och Gotland var markvattenhalten lägre än den normala. Även i fjällen samt i Västerbottens och Norrbottens inland var markvattenhalten under, och mycket under, den normala. Det beror på att vårfloden vanligtvis redan startat där i mitten av maj, medan det i år varit kyligare med en senare vårflod.

I slutet av månaden var markvattenhalten i Norrbotten och Västerbotten åter normal, eller över den normala, då snösmältningen kommit igång.

Snö

I början av maj fanns snö kvar i de södra fjälltrakterna och i norra Norrland förutom vid kusten. Under månaden smälte en del snö, men det skedde inte några större förändringar förrän i slutet av maj. De sista två veckorna smälte snön undan från kustland och inland för att vid slutet av månaden finnas kvar i de inre delarna av Västerbottens och Norrbottens inland samt i fjälltrakterna.

Snöns vatteninnehåll var mycket högre än normalt i större delen av fjälltrakterna. I delar av Lapplandsfjällen var vatteninnehållet mer än dubbelt så stort som normalt.

Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 maj 2020.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 maj 2020. Förstora Bild
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 marj 2020 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981.
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 maj 2020 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 maj 2020 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 maj 2020 enligt SGU. Förstora Bild

Grundvattennivåerna i de små magasinen i Götaland och Svealand var nu under de normala för årstiden. I de stora magasinen var nivåerna fortfarande under de normala i södra och östra Götaland samt i östra Svealand.

Sedan början av maj har nivåerna i de små grundvattenmagasinen stigit på vissa håll i östra Götaland och Svealand, men sjunkit i de västra delarna. I de stora magasinen har det inte skett några stora nivåförändringar.

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under de normala för årstiden i Götaland och Svealand, medan de var nära de normala i Norrland. Det kan dock finnas påtagliga lokala skillnader.

Nivåerna i södra Sverige har fortsatt sjunkit sedan början av maj på grund av små mängder nederbörd. Växtlighet och ökande temperaturer minskar möjligheterna till grundvattenbildning under sommarmånaderna. Under de närmaste månaderna kan situationen därmed bli ansträngd beroende på väderutvecklingen. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer, särskilt de i områden som ofta får vattenbrist, bör hålla sig informerade om utvecklingen och vara uppmärksamma på sin vattentillgång.

För att få en normal grundvattensituation i de små magasinen behövs mer nederbörd än normalt i hela Götaland och Svealand.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen var nivåerna under de normala i södra och östra Götaland samt i östra Svealand. I västra Götaland samt i sydvästra Svealand var nivåerna över de normala medan de i övriga delar av landet var nära de normala.

För närvarande bedöms det inte bli några omfattande problem med vattentillgången i de stora magasinen i sommar. I de områden där nivåerna är under de normala, eller där vattenbrist ofta förekommer, bör dock vattenproducenterna vara observanta och följa utvecklingen. 

De stora magasin där grundvattennivåerna är under det normala behöver få mer nederbörd än normalt under flera månader för att uppnå en normal grundvattensituation.

.