Juli 2020 - Markvattenhalten påfylld i större delen av landet

Vattenföringen i västra Sverige har varit högre än normalt under månaden medan vattenföringen i östra delen har varit lägre än normalt.

Vattenföring

I större delen Norrland har vattenföringen varit normal eller över den normala under månaden. Efter den sena vårfloden i fjällen var vattenföringen på vissa håll mycket över den normala i början månaden. Vattenföringen minskade de första veckorna men efter en regnrik avslutning på månaden steg vattenföringen i norra Norrland och var i slutet på månaden över den normala i många vattendrag.

I östra Norrland och Svealand var vattenföringen nära eller under den normala under månaden.

I västra Götaland var vattenföringen över den normala medan vattenföringen i södra och östra Götaland var mycket under den normala.

Vattenföring vid 20 mätstationer juli 2020 (427 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Hjälmarens vattenstånd har varit sjunkande hela månaden och i slutet på månaden var vattenståndet cirka 6 cm högre än det tidigare lägsta julivärdet från 2017.

Mälaren, Vänern och Vättern har haft vattenstånd strax under det genomsnittliga för juli hela månaden.

Storsjön hade i början av månaden vattenstånd över det normala för juli. Därefter sjönk vattenståndet till normala nivåer för att åter igen öka till nivåer något över det normala i slutet på månaden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar juli 2020 (83 kB, pdf)

Markvatten

I början på månaden var markvattenhalten under den normala i större delen av landet. I mitten på månaden var markvattenhalten normal eller över den normala i stora delar av landet, förutom i sydvästra Norrland där den var under den normala. I slutet på månaden var markvattenhalten normal eller över den normala i hela landet förutom i delar av Skåne, Öland och Gotland där den var lägre än normalt.

Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 juli 2020.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 juli 2020. Förstora Bild
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 juli 2020 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981.
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 juli 2020 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 juli 2020 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 juli 2020 enligt SGU. Förstora Bild

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen var under eller mycket under de normala i sydöstra Svealand, södra och östra delen av Götaland och i sydöstra Norrland. Västra Norrland och ett område i sydvästra Götaland hade nivåer som var över eller mycket över de normala för årstiden.
 

Nivåerna i södra Sverige sjunker generellt sett, vilket är en förväntad utveckling under sommaren eftersom det mesta av nederbörden brukar avdunsta eller tas upp av växterna. Möjligheterna till betydande grundvattenbildning är därför små, vilket innebär att situationen kan bli ansträngd under de närmaste månaderna. Enskilda brunnsägare i områden med låga nivåer, särskilt de i områden som ofta får vattenbrist, bör hålla sig informerade om utvecklingen och vara uppmärksamma på sin vattentillgång.

För att få en normal grundvattensituation i de små magasinen behövs mer nederbörd än normalt i östra Götaland och östra Svealand samt i sydöstra Norrland.