Januari 2022 - Höga flöden i Jämtlandsfjällen

Vattenflödena var i januari normala eller över de normala i nästan hela landet. I mitten av månaden föll stora mängder regn i Jämtlandsfjällen, med översvämningar som följd.

Vattenföring

Vattenflödena i nästan hela landet var under januari nära de normala eller över de normala. Det var bara i delar av Svealand som vattenflödena var under de normala. Den 12-14 januari föll stora mängder regn i Jämtlandsfjällen. Som mest uppmättes 67,2 mm vid stationen Digernäset den 12 januari. De stora regnmängderna medförde att flödena snabbt ökade i de små vattendragen. Situationen förvärrades på vissa platser av att is stoppade upp vattenflödena. Många byggnader och några vägar blev översvämmade.

Vattenföring vid 20 mätstationer januari 2022 (477 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivån i Storsjön steg under januari och var i medeltal en halv meter högre än normalt för årstiden. Vattennivån i Vänern, Hjälmaren och Vättern var alla 1,5-2 dm lägre än normalt. I Mälaren och Siljan var vattennivån nära den normala för årstiden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar januari 2022 (5 kB, pdf)

Markvatten

I södra Norrland var markvattenhalten i mitten av januari över den normala för årstiden. Stora delar av norra Norrland hade lägre markvattenhalt än normalt. På de flesta håll i Götaland och Svealand var markvattenhalten nära den normala.

Snö

Under januari hade Norrland och norra Svealand ett stabilt snötäcke. Södra Svealand och Götaland fick vid några tillfällen snö som låg kvar några dagar. Snöns vatteninnehåll var större än normalt i fjälltrakterna och i norra Norrlands inland. Övriga delar av landet hade mindre snö än normalt.

Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 januari 2022
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 januari 2022. Förstora Bild
Karta som visar beräknad markvattenhalt 15 januari 2022
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 januari 2022 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Förstora Bild

Grundvattennivå

Grundvattennivåerna i både små och stora grundvattenmagasin förändrades obetydligt under januari. I de små magasinen förbättrades grundvattensituationen dock något i de östra delarna av Svealand.

Karta över grundvattensituationen i små magasin, 27 januari 2022 enligt SGU.
Karta över grundvattensituationen i små magasin, 27 januari 2022 enligt SGU. Förstora Bild

Små grundvattenmagasin

Under januari förändrades nivåerna i de små magasinen i allmänhet obetydligt. Grundvattensituationen i de östra delarna av Svealand förbättrades något och de ovanligt höga nivåerna för årstiden i Skåne sjönk. Nivåerna var under eller mycket under de normala för årstiden i större delen av Svealand och Östergötlands län. I större delen av Norrland var nivåerna däremot över eller mycket över de normala medan det i Götaland mestadels var normala nivåer.

Stora grundvattenmagasin

I de stora magasinen var grundvattensituationen till största del oförändrad under månaden. Nivåerna var under eller mycket under de normala för årstiden i större delen av östra Svealand och nordöstra Götaland medan de mestadels var normala eller över de normala i övriga delar av Svealand och Götaland. I stora delar av Norrland var nivåerna däremot över eller mycket över de normala för årstiden.