Januari 2022 - Värmerekord i Australien och Sydamerika

Januari 2022 hamnade enligt Copernicus Climate Change Service på sjätte plats bland de hittills varmaste januarimånaderna globalt. Det fanns områden som dominerades av kyla och snöoväder, till exempel östra USA och östra delen av Medelhavsområdet. I kontrast till detta noterades nya eller tangerade nationella värmerekord i bland annat Australien, Paraguay och Uruguay.

Bilden visar en världskarta med temperaturens avvikelse från det normala i januari 2022.
Global temperaturanomali (vänster bild) i januari 2022 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var januari 2022 den sjätte varmaste januarimånaden globalt. Till de två allra varmaste januarimånaderna globalt, 2016 och 2020, fattades det cirka 0,3°C.

Bilden visar ett stapeldiagram med temperaturens avvikelse från det normala månad för månad sedan 1979.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till januari 2022 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive januarimånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Mycket varmt vid årsskiftet

Lufttrycksfördelningen gav ett inflöde av mild Atlantluft över de norra och östra delarna av Europa. Den västliga luftströmmen gav också upphov till stora nederbördsmängder i framför allt västra Norge. Stationen Øvstedal fick sammanlagt 739,3 mm och flera andra stationer hade också månadssummor över 700 mm.

I samband med det oväder som i Norge döptes till "Gyda" föll 152,9 mm i Tomrefjord på ett dygn den 13 januari.

Inledningsvis var det även en del kallare perioder i norra Europa och på trettondagen den 6 januari sjönk temperaturen till -42,3° i Ust'-Shugor i Ryssland.

Bilden visar en karta med medellufttrycket över Europa i januari 2022.
Medellufttryck i Europa i januari 2022. Illustration SMHI Förstora Bild

I Sydeuropa var vädret mer högtrycksbetonat med i snitt rätt torrt väder och temperatur kring det normala eller något under. Men vädret i Sydeuropa uppvisade även stora svängningar från genomsnittsvärdena.

Framför allt vid årsskiftet var det på många håll i Europa mycket varmt för årstiden. Ett flertal länder i Europa upplevde en rekordvarm nyårsdag. Varmast var det i Yecla i Spanien med 26,7° den 1 januari.

I Kroatien var det inte bara den varmaste nyårsdagen utan nationellt värmerekord för hela januarimånad med 21,6° i Knin.

Skyfall avlöst av snöoväder i Grekland

I samband med ett lågtryck och oväder på östra Medelhavet, som fick det lokala namnet "Diomidis" föll 346 mm i Portaria i sydöstra Grekland den 11 januari.

Bilden visar en väderanalys från den 11 januari 2022 med lågtrycket Diomidis i östra Medelhavet..
Väderanalys gällande den 11 januari 2022 som visar lågtrycket Diomidis i östra Medelhavet. Illustration SMHI Förstora Bild

Senare i månaden var det i stället snöoväder som berörde Grekland och andra länder i sydöstra Europa.

Nordamerika - Varm start på året även i Nordamerika

Det var inte bara i Europa som år 2022 startade mycket varmt, utan det gäller även i delar av Nordamerika.

På nyårsdagen den 1 januari hade Falcon Lake i Texas 37,2° (99°F) och Gallinas i Mexiko 41,7°. Noteringarna är nationella januarirekord för USA respektive Mexiko.

Månaden som helhet dominerades av varmt väder i de västra delarna av Nordamerika ända upp till den sydöstra delen av Alaska. I övrigt i de norra och östra delarna var det däremot kallare än normalt under januari (referensperiod 1991-2020).

Enligt den kanadensiska vädertjänsten sjönk temperaturen den 9 januari till -53,3° i Pelly Ranch Fort Selkirk i Yukonterritoriet i nordvästra Kanada.

Vintervädret medförde även en del kraftiga snöoväder över östra delarna av USA och Kanada. Ett sådant gav i slutet av månaden 60 cm nysnö över Boston. 

Asien - Förhållandevis lindrig kyla i Sibirien

Den största delen av Asien dominerades av temperaturer över det normala för årstiden. Störst var temperaturöverskotten i de västra delarna av Sibirien.

Kallast var det sent på dygnet den 1 januari med -57,4° i Ojmjakon i östra Sibirien. Annars var det senare i månaden flera dygn då temperaturen inte sjönk under -50° någonstans i Sibirien.

I stora delar av Indien och angränsande länder var januari något kallare än normalt. I Hakha i Myanmar (1866 möh) sjönk temperaturen kortvarigt till -6,0° den 29 januari, vilket enligt klimatologen Maximiliano Herrera är tangerat köldrekord för Myanmar.

Kallare än normalt hade man även kring ostligaste delen av Medelhavsområdet. Exempelvis kan nämnas att temperaturen sjönk så lågt som till -39,7° i Bezirhane i östra Turkiets bergstrakter den 18 januari.

I de södra delarna av Asien drabbades flera områden av kraftiga regn och översvämningar. Det gällde från Iran och Pakistan i väster till Indonesien och Malaysia i öster.

Bilden visar en världskarta med nederbördens avvikelse från det normala i januari 2022.
Preliminär global nederbördsanomali i januari 2022. Källa: DWD (GPCC) Förstora Bild

Arktis - Medelmåttig isutbredning

Temperaturbilden i Arktis var splittrad denna januarimånad. I ryska Arktis var det i huvudsak mildare än normalt, medan det i kanadensiska delen av Arktis på många håll var kallare.

Inne på den grönländska inlandsisen sjönk temperaturen till -62,4° vid Geosummit (cirka 3200 möh) på månadens sista dag. I lägre höjdnivåer hade Anabar i ryska Arktis -44,9° den 4 januari och Eureka i kanadensiska Arktis samma temperatur den 25 januari.

De högsta temperaturerna var rätt beskedliga och höll sig under 10 plusgrader, som mest 9,8° i Narsarsuaq på Grönland den 20 januari.

Havsisens utbredning var inte extremt låg utan hamnade på sextonde plats bland de lägsta i januari enligt National Snow & Ice Data Center.

Bilden visar en karta med temperaturens avvikelse från det normala i polartrakterna i januari 2022.
Temperaturavvikelse i januari 2022 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Antarktis - Både höga och låga januaritemperaturer

Det var liksom i Arktis även ett varierande temperaturmönster över Antarktis i januari.

Kring Antarktiska halvön och i synnerhet angränsande delar av Östantarktis var det varmare än normalt. Enligt National Snow & Ice Data Center var havsisens utbredning runt Antarktis den näst lägsta för januari efter 2017.

Varmast var det som så ofta vid Base Esperanza på Antarktiska halvön med 14,7° den 20 januari. Oavsett månad har det på Antarktis bara varit varmare än så en handfull gånger.

Längre österut var månaden kallare än normalt och vid basen Concordia (3233 möh) uppmättes -48,5° den 31 januari. Det är en ovanligt låg temperatur för att vara redan i januari.

Sydamerika - Långvarig hetta

I de centrala delarna av Sydamerika rådde långvarig och kraftig hetta under januari. Det sattes många värmerekord. I Paraguay var det 45,7° i Esteban Martinez den 26 januari, vilket är nationellt värmerekord för Paraguay. Till detta ska tilläggas att ett par stationer i Paraguay hade nästan lika varmt på nyårsdagen med 45,6°.

Det blev ett tangerat nationellt värmerekord även för Uruguay med 44,0° i Florida den 14 januari.

Blden visar en tweet från Uruguays vädertjänst om tangerat nationellt värmerekord.
Tweet från Uruguays vädertjänst (INUMET) om tangerat nationellt värmerekord. Illustration INUMET Förstora Bild

Det var inte bara varmt utan flera länder drabbades även av kraftiga regn och översvämningar. Däribland Ecuador där de svåra översvämningarna fortsatte in i februari månad.

Afrika - Förhållandevis kallt i Nordafrika

För Afrikas del var det rätt stora områden där temperaturen i snitt höll sig något under normalvärdena för perioden 1991-2020. Batna i Algeriet (826 möh) rapporterade ner till -7,4° den 29 januari.

Det fanns områden med lite kyligt väder även i södra delarna av Afrika. men där fanns även utrymme för kraftig hetta. Den 22-23 januari rapporterade två stationer kring Kapstaden över 45°. Dock bedömdes båda stationerna kunna vara överexponerade för värme.

Tidigare under månaden hade den ofta mycket varma sydafrikanska stationen Vioolsdrif haft 44,4° den 8 januari.

Den tropiska cyklonen Ana passerade Madagaskar omkring den 23 januari med många dödsoffer. Sedan gick den vidare västerut in över Mocambique och angränsande länder.

Bilden visar en satellitbild över den tropiska cyklonen Ana.
Rester av den tropiska cyklonen Ana klockan 10 den 25 januari 2022. Källa: EUMETSAT. Förstora Bild

Även om det inte direkt var knutet till någon tropisk cyklon föll mycket stora regnmängder över den franska ön Réunion den 9-15. Stationen Plaine des Fougères fick då sammanlagt 848 mm. Under ett dygn den 15 rapporterade Bellevue Bras Panon 373 mm.

Australien/Oceanien - Tangerat australiensiskt värmerekord

I Australien var januari 2022 som helhet lite varmare än normalt även om det också fanns områden där månaden var kyligare. Mest anmärkningsvärt var en temperatur på 50,7° i Onslow i delstaten Western Australia den 13 januari. Förutom nytt värmerekord för den delstaten var det även tangerat värmerekord för hela Australien. Lika varmt var det i Oodnadatta den 2 januari 1960.

Rester av två tropiska cykloner, Seth och Tiffany, gav stora mängder regn när de nådde in över Australien. I samband med den förstnämnda fick Marodian i delstaten Queensland 674 mm den 8 januari.

Torrt och varmt på Nya Zeeland

För Nya Zeelands del var januari 2022 en mestadels torr och varm månad. Många stationer fick bara några mm under månaden. Stationen Whanganui, på den sydvästra delen av Nordön, rapporterade noll mm i månadsnederbörd. Landet var även omgivet av ovanligt varmt havsvatten, som enligt Nya Zeelands vädertjänst, tidvis var 2-4 grader varmare än normalt.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.