Augusti 2012 - Låga vattenflöden i södra Götaland

I södra Småland, Blekinge och Skåne var vattenflödena i augusti lägre än de normala. I Halland, Dalarna och Ångermanland föll mycket regn 25-27 augusti, med följden att vägar och källare översvämmades.

Vattenföring

I södra Småland, Blekinge och Skåne har juli och augusti varit ganska nederbördsfattiga. Det har också märkts i vattendragen där flödena under augusti varit lägre än de normala. I övriga Sverige var vattenflödena nära de normala eller något över de normala för årstiden.

På många håll, främst i Halland, Dalarna och Ångermanland ökade vattenflödena i samband med regn under 25-27 augusti. Regnet ställde också till en del problem. I området runt Falkenberg och Varberg var flera vägar översvämmade och många hus hade vattenfyllda källare. Utanför Malung och i Örnsköldsvikstrakten förstördes många vägar av vattenflödena.

Vattenföring vid 20 mätstationer i augusti 2012

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar augusti 2012

Markvattenhalt

I delar av Svealand och norra Götaland var markvattenhalten i augusti högre än normalt för årstiden, medan den i Norrbotten och Västerbotten var lägre än normalt. I övriga delar av landet var markvattenhalten i augusti nära den normala.

Markvattenhalten är ett mått på hur mycket vatten som finns i marken. Är markvattenhalten hög kan inte så mycket vatten tas upp av marken vid ett regn. Det leder till att mer vatten når vattendragen och bidrar till flödesökning.

Grundvattennivå

Sverige dominerades av nivåer för årstiden nära och över de normala. Delar av västra Norrland och sydligaste Götaland hade nivåer under eller mycket under de normala. Nordvästligaste Götaland och sydvästra Svealand samt nordöstra Norrland hade nivåer mycket över de normala.

Grundvattennivåerna har sedan juli i allmänhet sjunkit med 20 – 70 cm i Sverige. Enstaka platser har stigande nivåer med ca 10 cm.

Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 15 augusti 2012
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 augusti 2012. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 augusti 2012 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer 15 augusti 2012 enligt SGU. Förstora Bild