Augusti 2012 - Kraftig värmebölja i Europa och rekordlite is i Arktis

Augusti bjöd på en kraftig värmebölja med nya värmerekord i Europa, ett antal tropiska cykloner i Ostasien och Karibiska havet samt rekordstor isavsmältning i Arktis.

Global temperaturanomali i augusti 2012.
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i augusti 2012. Förstora Bild

Europa

Under augusti berördes stora delar av Europa av en mäktig värmebölja. På många håll rapporterades de högsta temperaturer som uppmätts så sent på sommaren. Det rapporterades även åtskilliga nya absoluta värmerekord.

Några exempel på rekordnoteringar:
Falesti noterade den 7 augusti nytt värmerekord för Moldavien med 42,4°, vilket med en marginal av 0,9° överträffar det gamla nationsrekordet från år 2007.
Dobřichovice i Tjeckien noterade 40,4° den 20 augusti, vilket med 0,2° överträffar det gamla tjeckiska värmerekordet från år 1983.
I Tyskland noterades nytt rekord för varmaste tropiska natt, när temperaturen i Bad Harzburg i centrala Tyskland inte sjönk lägre än 26,6° natten till den 20 augusti.

Varmluften nådde till hög höjd i Alperna. Till exempel på Sonnblick i Österrike (3 100 möh) var den gångna vinterns snötäcke helt bortsmält den 19 augusti. Under den heta sommaren 2003 var dock vinterns snötäcke på Sonnblick borta redan den 13 augusti.

Högtrycksryggen som sträckte sig in över Europa släppte bara tillfälligt upp hettan över Skandinavien. Den 20 augusti hade Köpenhamn-Landbohøjskolen 32,9°, vilket blev sommarens högsta temperatur i de nordiska länderna.

Medellufttryck i augusti 2012.
Medellufttryck i augusti 2012.

Nordamerika

Under augusti var det inte fullt så stark hetta i Nordamerika som under den rekordartade julimånaden, även om det fortfarande var varmluft som dominerade.

På östra Stilla havet och framför allt Nordatlanten bildades tropiska cykloner på löpande band. Totalt tolv namngivna tropiska cykloner hade bildats på Atlanten fram till slutet av augusti, då man var framme vid namnet Leslie. Lika många bildades under motsvarande period säsongerna 1995 och 2005.

Månadens mest omtalade tropiska cyklon var Isaac. Efter att ha passerat Haiti och Floridasundet mellan Kuba och USA, nådde Isaac in mot New Orleans den 29 augusti. Detta skedde på dagen sju år efter den ödesdigra orkanen Katrina.

Isaac orsakade lyckligtvis inte på långt när samma förödelse som Katrina. Som mest nådde Isaac upp till kategori 1 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan. När det gäller nederbörd så var den största rapporterade dygnsmängden 334 mm i Livingstone i Louisiana den 29. Under försvagning rörde sig Isaac norrut, och gav som en klen tröst en ordentlig rotblöta i svårt torkdrabbade områden i centrala USA.

Månadens största kända dygnsmängd i Nordamerika rapporterades från Jacatepec i södra Mexiko i samband med att den tropiska cyklonen Ernesto kom in från Karibiska havet i början av augusti.
 

Arktis

Som redan nämnts i ett antal artiklar så var isavsmältningen i Arktis rekordstor under augusti. Detta skedde trots att lufttemperaturen i allmänhet inte var anmärkningsvärt hög i Arktis. Till exempel på Svalbard inskränkte sig temperaturöverskottet till någon grad.

En bidragande orsak till att stora ismassor bröt upp var ett mycket intensivt lågtryck med hårda vindar i början av augusti. Som framgår av bilden nedan så gick isen mellan Beauforthavet och Östsibiriska havet mer eller mindre "av på mitten". I slutet av månaden fanns några isfria områden ända upp till ungefär 86 grader nordlig bredd.

Isutbredning i Polarhavet 7 augusti 2012.
Isutbredningen i Arktis den 7 augusti 2012. Linjen med orange färg är medelvärdet av isens utbredning perioden 1979-2000 för samma dag på året. Källa: National Snow And Ice Data Center (www.nsidc.org) Förstora Bild
Isutbredning i Polarhavet den 31 augusti 2012.
Isutbredningen i Arktis den 31 augusti 2012. Förstora Bild

Asien

Precis som på Atlanten bildades tropiska cykloner även över västra Stilla havet. De drog in över Ostasien med skyfall och översvämningar i släptåg.

Redan under månadens första dag berördes Taiwan av den tropiska cyklonen Saola. Stationen Taipingshan rapporterade 691 mm regn den 1, vilket blev månadens största dygnsnederbörd i Asien. Minnesgoda läsare kanske drar sig till minnes att samma station även hade den största dygnsnederbörden i juli med 570 mm den 31. På två dygn fick man alltså nästan 1 300 mm där.

Det var inte bara tropiska cykloner som orsakade översvämningar. De mycket kraftiga och ihållande regn som drabbade bland annat Manilla på Filippinerna i början av månaden, hörde snarast samman med sommarmonsunen. En stattion i Manilla (Science Garden) fick på två dygn den 6-7 så mycket som 688 mm och på tre dygn den 6-8 hela 980 mm.

Den kraftfullaste av de tropiska cykloner som bildades på västra Stilla havet under augusti var Bolaven, som nådde kategori 4 på Saffir-Simpsonskalan. Dess centrum passerade väster om Japan och Sydkorea och nådde slutligen in över Nordkorea. I Japan förekom dygnsmängder på drygt 450 mm i samband med Bolaven.

Sydamerika

I Sydamerika avslutades vintern 2012 av en övervägande varm augustimånad. I gränstrakterna mellan Argentina, Uruguay, Paraguay och Brasilien var månaden 2-5 grader varmare än normalt.

Utanför Sydamerikas västkust finns allt fler tecken på en begynnande El Niño, något som vi förmodligen får anledning att återkomma till de kommande månaderna.

Afrika

Nordafrika hade liksom Sydeuropa en varm eller mycket varm augustimånad.

Sydafrika drabbades i början av augusti av ett ovanligt omfattande snöfall och trafiken på några högt belägna vägar blockerades.

Den annars ofta så regniga ön Réunion upplevde den torraste augustimånad man hittills observerat.

Antarktis

I det inre av Antarktis var månaden i allmänhet lite kallare än normalt.

Isen kring Antarktis visar heller inte samma tydliga tendens till avsmältning som isen i Arktis, även om isutbredningen under södra halvklotets höst och vinter legat något under långtidsmedelvärdet.

Isutbredningen kring Antarktis 2012 jämfört med de senaste åren.
Diagrammet visar ytan av isen kring Antarktis för vart och ett av åren 2006-2012 samt långtidsmedelvärdet 1973-2011. Källa: Institut für Umweltphysik Universität Bremen (www.iup.uni-bremen.de:8084/ssmis). Förstora Bild

Månadens högsta och lägsta temperaturer samt största nederbörd under 24 timmar

Europa

 • 46,1° den 10 Montoro, Spanien
 • -14,4° den 31 Capanna Margherita, Italien (4 600 möh)
 • -5,3° den 23 Cuovddatmohkki, Norge (lägsta temperatur för stationer under 1 000 möh)
 • 107 mm den 26 Källsjö, Sverige

Asien

 • 52,2° den 1 Omidyeh-Aghajari, Iran
 • -6,8° den 26 Shelagontsy, Sibirien
 • 691 mm den 1 Taipingshan, Taiwan

Arktis

 • 24,1° den 3 Aulavik, Kanada
 • -36,3° den 30 Geosummit, Grönland (3 300 möh)
 • -5,9° den 31 Alert, Kanada (lägsta temperatur för stationer under 1 000 möh)

Nordamerika

 • 52,2° den 8 och 9 Death Valley, Kalifornien
 • -5,6° den 25 Stanley, Idaho
 • 344 mm den 9 Jacatepec, Mexiko

Sydamerika

 • 40,0° den 31 San Matias, Bolivia
 • -17,5° den 20 Imata, Peru (4 400 möh)
 • 180 mm den 9 Toledo, Colombia

Antarktis

 • 6,5° den 26 Base Marambio
 • -79,8° den 3 och 7 Vostok (3 500 möh) samt den 19 Dome A (4 100 möh)

Afrika

 • 48,6° den 2 Marrakech, Marocko
 • -13,3° den 2 Buffelsfontein, Sydafrika
 • 165 mm den 26 Dakar, Senegal

Australien/Oceanien

 • 38,5° den 27 Fitzroy, Australien
 • -12,0° den 10 och 26 Charlotte Pass, Australien
 • 198 mm den 12 Akaroa, Nya Zeeland
Globala extremer av temperatur och nederbörd i augusti 2012.
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i augusti 2012. Förstora Bild

Källor:

Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.