Augusti 2012 – Slätstrukna ytvattentemperaturer och små vattenståndsvariationer

Mycket moln och mestadels svaga vindar gjorde att ytvattentemperaturen i stort sett var homogen under månaden. Vattenståndet bjöd inte heller på någon större dramatik under månaden. Några dagar med blåsigt väder gjorde dock att våghöjder på över 2 meter registrerades.

Mycket moln och mestadels svaga vindar gjorde att ytvattentemperaturen från slutet av juli behölls i stort sett oförändrad under inledningen av augusti. Ett svagt högtryck kring mitten av månaden gav en viss uppvärmning, men temperaturökningen var blygsam.

Mot slutet av månaden började ytvattentemperaturen att sjunka långsamt i och med att nätterna blev längre. Väderläget gav nu heller inte någon större uppvärmning dagtid, så skillnaden i vattentemperatur mellan månadens början och slut blev knappt märkbar.

Liksom i juli nådde ytvattentemperaturen inte heller i augusti över 20° vid någon av de svenska mätstationerna. Närmast var Finngrundet i Bottenhavet som noterade 19,9° den 17. I Östersjön uppmätte Marviken 19,7° samma datum och i Skagerrak hade Väderöarna samma temperatur, 19,7° den 12. De små temperaturvariationerna under månaden innebar att inte heller några nya lägstavärden registrerades.

Ytvattentemperatur i kustvatten augusti 2012.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 augusti 2012
Ytvattentemperatur i havet 15 augusti. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 augusti 2012
Ytvattentemperatur i havet 31 augusti. Förstora Bild

Vattenstånd kring medelnivå

Vattenståndet höll sig kring medelvattenståndet och variationerna var små under augusti månad. Den 7 berörde ett lågtryck landet och över södra Östersjön var det en sydvästlig kuling. Vattnet pressades då åt nordost och i Skanör registrerades månadens lägsta vattenstånd med -36 cm. Över Bottenviken var det istället en nordostlig vind som pressade vattnet åt sydväst. Kalix registrerade då sitt månadslägsta med -34 cm. Vid Stockholm var det i samband med lågtryckspassagen först ostlig vind och senare sydvästlig. Detta fick till följd att vattnet först steg till +14 för att några timmar senare sjunka till -7 cm.

Den 28 gav ett lågtryck över Norska havet sydliga till sydvästliga vindar längs västkusten. Vattnet pressades då norrut och natten mot den 29 registrerades månadens högsta vattenstånd i Kungsvik med +49 cm. Samtidigt hade Göteborg +42 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i augusti 2012

Höga vågor

Månadens högsta vågor registrerades vid västkusten. Bojen vid Väderöarna mätte upp signifikanta våghöjder* på över 2 meter vid två huvudtillfällen. Den 1 var det en sydvästlig vind på över 10 m/s och våghöjden steg till 2,4 m. Den 22 och 23 var det västliga vindar av kulingstyrka längs västkusten och månadens högsta signifikanta våghöjd registrerades då till 2,8 m.

Bojen vid Knollsgrund registrerade sin högsta signifikanta våg till 2,0 m natten mot den 8 i samband med sydvästlig vind på 10 m/s.

Vid Huvudskär noterades de högsta signifikanta vågorna till 1,8 m den 21 i samband med en sydostlig vind på 10 m/s.

Finngrundsbojen registrerade sin högsta signifikanta våghöjd till 2,7 m den 27 då det var en nordostlig vind av kulingstyrka över Bottenhavet.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Diagram över signifikant våghöjd vid Knollsgrund i augusti 2012
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund i augusti 2012. Förstora Bild
Diagram över signifikant våghöjd vid Väderöarna augusti 2012
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i augusti 2012. Förstora Bild