Juni 2010 - Svalt och blött men värme till sist

Götaland hade några dagar med högsommarvärme fram till nationaldagen. Från omkring midsommar blev det åter högsommarvarmt i söder och i slutet av månaden någon högsommardag även i norra Norrland. Men större delen av månaden dominerades av rätt svalt och ostadigt väder. De allra kraftigaste regnen förekom den 10-20 juni. Lokalt i Jämtland föll över 100 mm på 48 timmar den 18-19 och Åre drabbades då av översvämningar och jordskred.

Temperatur och nederbörd

Temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, markvatten och grundvatten

Soligt i söder fram till nationaldagen

Ett högtryck med centrum på Norska havet medförde soligt väder i en stor del av Sverige de två första dagarna i juni.

Ett lågtryck med tillhörande regnområde passerade norra Sverige den 2-3 och gav 24 mm i Dikanäs i Lappland och 20 mm i Kangos i Norrbotten. I söder var det ännu en solig och varm dag den 3 med som mest 26° i Oskarshamn.

En svag kallfront passerade och sänkte nästa dag temperaturen i mellersta och norra Sverige. Där var det fortsatt molnigt och ganska blåsigt med upp till 23 m/s i medelvind vid Stora Sjöfallet den 5. I Götaland bestod det i huvudsak varma och soliga vädret fram till och med nationaldagen den 6, men i gränsområdet till den svalare luften i norr bildades en del åskskurar i Svealand och sydligaste Norrland.

Medelmolninghet under juni 2010
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juni 2010 Förstora Bild
Karta med soltimmar under juni 2010
Antal soltimmar i juni 2010 Förstora Bild

Ostadigt även i söder

Natten till den 7 uppmättes månadens lägsta temperatur, -4.9°, i Börtnan i Jämtland. Samma dygn kom ett regnområde in över Götaland söderifrån och gav upp till 35 mm i Bjuv i Skåne och 34 mm i Löttorp på Öland.

Ytterligare ett regnområde nådde in över Götaland den 9 och gav främst västkustlandskapen rikligt med regn. De halländska stationerna Torup och Havraryd fick 46 respektive 42 mm. Ett nytt regnväder kom nästa dag in över Götaland med regnmängder på 42 mm i Flahult i Småland och 41 mm i Malexander i Östergötland.

Samtidigt utbredde sig tillfälligt torrare luft över norra delen av landet, där man fick en solig dag den 10.

Regnvädren blev ännu kraftigare

I samband med ett lågtryck som den 11 rörde sig på en bana från Danmark upp mot Vänerområdet föll det på flera håll mycket stora regnmängder. Den allra största mängden rapporterades från den värmländska stationen Vitsand med 81 mm. I samma landskap fick Östmark och Stöllet 66 mm och Öje i Dalarna 65 mm.

Den 12 rörde sig lågtrycket upp mot Bottenhavet och på dess baksida låg ett kraftigt band med regn över främst sydligaste Norrland och norra Svealand. Söderala i Hälsingland fick 51 mm detta dygn. Det var även blåsigt med kraftig västvind över södra delen av landet och nordliga stormbyar på Lungö i Ångermanland.

Tillfällig stabilisering

Den 13 bildades ett nytt område med regn och lokal åska över den östra delen av landet och detta gav exempelvis 19 mm i Fredrika i sydligaste Lappland. Regnområdet låg kvar över nordöstra Sverige nästa dag och vid västkusten förekom lokala åskväder. Den 15 var det enbart lokala skurar i norr medan en del åskväder berörde södra Götaland.

Från ett högtryck över Nordsjön växte en högtrycksrygg in över södra Sverige den 16, medan en svag front passerade i norr. Högtrycksryggen låg kvar över södra delen av landet även följande dag och gav där mest soligt väder.

Översvämningar och jordskred i Åre

Ett lågtryck som natten mot den 18 rörde sig in över mellersta Sverige hade nya omfattande områden med regn och åska i släptåg. Under 48 timmar fram till kvällen den 19 fick Höglekardalen i Oviksfjällen hela 126 mm regn. Åre drabbades av översvämningar och jordskred och både E14 och järnvägen mot Storlien var avstängd.

Regnområdets tyngdpunkt försköts efterhand mot nordöstra Norrland där Tärendö fick 39 mm den 19 och Esrange 31 mm den 20. En del skurar förekom även i söder, men i samband med klart väder nattetid var det nollgradigt ända nere i Hagshult i Småland den 19-20.

Högtrycksrygg från sydväst

Den 21 började en högtrycksrygg växa in från sydväst. Till en början var det dock kyligt nattetid med -3° i Börtnan i Jämtland, och under dagen bildades åskskurar i sydöstra Götaland.

Den 22 blev det varmare i södra Sverige med 25° i Falun och Avesta. Norr om högtrycksryggen var det dock blåsigt i norra Norrland och regnskurar vilket gav Katterjåkk 19 mm samma dygn. Den 23 och 24 bjöd på vackert väder i nästan hela landet och det blev varmare även i norr.

Solig midsommar i söder - åska i norr

I Götaland och södra Svealand bestod det varma och torra vädret under midsommarhelgen den 25-27. Över mellersta och norra Sverige drog det däremot in ett lågtryck med en hel del regn- och åskskurar under midsommaraftonen. Hudiksvall fick då 37 mm. Under midsommardagen låg den kraftigaste åskan över nordöstra Norrland, där två turister skadades svårt av ett blixtnedslag i Lainio.

Lågtrycket drog bort och lite kallare luft utbredde sig över norra Sverige. Natten till den 27 hade Dravagen i Härjedalen och Börtnan i Jämtland -2°. I söder låg varmluften kvar och rörde sig även något norrut den 28.

Den 29 kom regn- och åskskurar in västerifrån över de mellersta och nordligaste delarna av landet, senare även över västkusten. I Småland uppmättes samma dag månadens högsta temperatur, 28.6°, vid automatstationen i Målilla i Småland. Samtidigt noterade Hudiksvall 28.3°.

Den 30 åskade det på många håll och i Borgvattnet i Jämtland fick man 57 mm.

Karta över blixturladdningar juni 2010
Urladdningar juni 2010 Förstora Bild
Karta över åskdagar juni 2010
Åskdagar juni 2010 Förstora Bild
kart text