Juni 2010 - Vattenstånd och vågor

Vattenståndsvariationerna i Östersjön var under juni månad i allmänhet små. Friska nordostvindar på nordsidan av ett lågtryck över Polen genererade vågor kring 3 meter i Södra Östersjön natten mellan sista maj och första juni. Resten av juni var dock förhållandevis lugn.

Små variationer i havsvattenståndet

Vattenståndsvariationerna i Östersjön var under juni månad i allmänhet små. Längs västkusten dominerade den tidvattendrivna variationen och havsytan höll sig överlag 10 – 20 cm runt medelvatten. Vid ett tillfälle, den 12, pressade dock friska västvindar i samband med en lågtryckspassage upp havsytan 55 cm över medelvattenstånd. Denna notering delades av peglarna i Göteborg, Smögen och Kungsvik och blev månadens högsta.

Samma lågtryckspassage frammanade låga vattenstånd på andra håll då stationerna från Skanör och österut längs Skåne- och Blekingekusten noterade sina lägsta vattenstånd den 12 eller 13. Skanör fick det allra lägsta, på -45 cm den 12. Även i Bottenviken hade man samtidigt sina lägsta nivåer den 12.

Måttliga våghöjder till havs

Friska nordostvindar på nordsidan av ett lågtryck över Polen genererade vågor kring 3 meter i Södra Östersjön natten mellan sista maj och första juni. Resten av juni var dock förhållandevis lugn med våghöjder i allmänt under 1 meter i Östersjön och under 2 meter i Västerhavet. Undantaget var det blåsiga dygnet den 12-13 då ett lågtryck fördjupades över södra Svealand och sakta försköts mot nordost. Friska till hårda västvindar resulterade då i månadens högsta notering när Väderöbojen mätte signifikant våghöjd* 3.9 meter och maximal våghöjd 6.1 meter. Samtidigt noterade Södra Östersjöbojen som mest 3.1 meter och Finngrundsbojen strax över 2 meter signifikant våghöjd.

* Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervallet som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna kan förekomma.