Juni 2010 - Temperatur i havet

I juni gick uppvärmningen av ytvattnet relativt ostört i de södra och västra bassängerna, medan man i Bottniska viken hade tillfällig avkylning vid ett par tillfällen.

Jämn uppvärmning av ytvattnet i söder

I juni gick uppvärmningen av ytvattnet relativt ostört i de södra och västra bassängerna, medan man i Bottniska viken hade tillfällig avkylning vid ett par tillfällen. Efter det varma vädret i norra Sverige under slutet av maj låg ytvattentemperaturerna omkring 2-3 grader över normalvärdet vid kuststationerna i Bottenviken och Bottenhavet. Under de första dagarna i juni föll temperaturen dock några grader på grund av ostadigt och kyligt väder i de norra delarna av landet. Temperaturen började stiga igen under mitten av månaden, men kring den 27 blåste en frisk frånlandsvind som orsakade lokal uppvällning längs södra Bottenvikskusten, och temperaturen föll kortvarigt.

I söder och väster noterades inga signifikanta avkylningsperioder, men uppvärmningen gick överlag långsamt. Vid Hoburg var ökningen dock relativt kraftig, från 6.4° i början till 18.3° i slutet av månaden. Initialtemperaturen vid Hoburg var den lägsta för juni sedan mätningarna startade 1987, och medeltemperaturen för månaden blev en halv grad under normalvärdet.

Karta över ytvattentemperatur i havet 14 juni 2009
Ytvattentemperatur i havet 14 juni Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 28 juni 2009
Ytvattentemperatur i havet 28 juni Förstora Bild