Juni 2010 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Månaden inleddes med flöden kring eller strax över det normala för månaden i nästan hela landet. Den generella trenden har sedan varit sjunkande under hela juni.

Vattenföring

Månaden inleddes med flöden kring eller strax över det normala för månaden i nästan hela landet. Den generella trenden har sedan varit sjunkande under hela juni. Flödena steg dock tillfälligt på grund av regn under mitten av månaden i västra Götaland, västra delen av Svealand och i södra Norrland.

Markvattenhalten

Markvattenhalten i mitten av juni var något över det normala i stora delar av Götaland och Svealand. I resten av landet var markvattenhalten normal för årstiden.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har sedan maj i genomsnitt sjunkit med 10 cm i hela landet. Förändringarna har dock varierat avsevärt från nivåsänkningar med en halv meter till nivåhöjningar med en meter. Vid den här tiden på året brukar nivåerna i allmänhet sjunka med 20 cm per månad. Nivåerna var normala eller över de normala för årstiden i praktiskt taget hela landet. I de inre delarna av Svealand var de mycket över de normala. I de sydvästra delarna av Skåne har låga nivåer noterats.

Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 15 juni 2010
Beräknad markvattenhalt i procent av den normala 15 juni. Förstora Bild
Grundvattennivån 15 juni 2010 enligt SGU
Grundvattennivåer enligt SGU 15 juni. Förstora Bild