Juni 2009 - Kall inledning - varmt slut

Den delvis rekordvarma pingsthelgen i slutet av maj följdes i början av juni av att för årstiden mycket kylig luft utbredde sig över hela landet. Nattfrost förekom långt nere i Sydsverige och några stationer rappor­terade de lägsta junitemperaturerna sedan 1800-talet. Mellan den 10 och 15 juni blev nätterna dock varmare i samband med att flera kraftiga regnområden berörde landet. Fram till och med midsommarhelgen fick vi behålla denna svala och ostadiga vädertyp. Men därefter bytte vädret fullständigt skepnad och ett högtryck gav sol och högsommarvärme, något som säkert var efterlängtat av många.

Temperatur och nederbörd

Temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, markvatten och grundvatten

Pingstvärmen sopades bort

Rester av den delvis rekordartade pingstvärmen i slutet av maj låg kvar över södra Sverige den 1 juni.
 
Men i norr hade betydligt svalare luft börjat utbreda sig och där sjönk dagstemperaturen med cirka 10 grader på ett dygn.

Tillhörande kallfront förstärktes över Svealand och Götaland den 1-2 med åskskurar, som i Vitsand i Värmland gav 43 mm.

Den 3 hade kalluften nått ner över hela Sverige och ingenstans orkade temperaturen över 20°. I Norrlandsfjällen förekom snöbyar, som exempelvis gav 1 cm nysnö i Storlien.

I gränsområdet till varm luft i öster intensifierades ett lågtryck den 4 och i samband med detta nådde nordvinden 19 m/s vid ostkusten.

Tillhörande regnområde utbredde sig över Svealand och sydligaste Norrland och gav 30 mm i Film i norra Uppland.

Bistra järnnätter

En svag högtrycksrygg medförde därefter klart väder nattetid och på många håll för årstiden ovanligt låga temperaturer.
 
Den 6 uppmättes -1.1° i Ulricehamn, vilket är den lägsta junitemperaturen där sedan 1935. Följande natt var det -0.1° i Gladhammar, vilket är nytt junirekord för hela den mätserie som inleddes inne i Västervik 1859.

Den 8 hade Umeå med -3.6° sin kallaste juninatt sedan 1891, Piteå med -1.3° den kallaste sedan 1896 och Härnösand med +0.1° den kallaste sedan 1947.

Kraftiga regnområden söderifrån

I gränsområdet till varmare luft i söder passerade ett regnområde över södra och mellersta Götaland på dagen den 8.

Under de följande dygnen följde nya regnområden på samma bana. Det kraftigaste av dessa kom in över Sydsverige på eftermiddagen den 11 och gav Hallands Väderö 79 mm på 36 timmar.

Tillhörande lågtryck medförde västvindar upp till 20 m/s vid Falsterbo. Regnområdet fortsatte upp mot Svealand och södra Norrland den 12 och gav Säter i Dalarna 36 mm.
 
I gränsområdet till varm luft i öster närmade sig ett lågtryck, som gjorde att regnet behöll sin kraft de följande dygnen och att nordvinden ökade till som mest 20 m/s vid Örskär.
 
Den 12-14 fick Kerstinbo i nordligaste Uppland 90 mm, och när regnets tyngdpunkt försköts norrut föll 77 mm i Parkalompolo i Norrbotten den 14-15.

Medelmolninghet under juni 2009
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juni 2009 Förstora Bild
Karta med soltimmar under juni 2009
Antal soltimmar i juni 2009 Förstora Bild

Högtrycksrygg och nya frostnätter

Regnet följdes av en högtrycksrygg med minskad molnighet och åter flera mycket kyliga nätter. Den 16 hade Grundforsen i Dalarna -3° och bland annat Ljungby i Småland nollgradigt.

Natten till den 17 sjönk temperaturen till -4° i Sveg och i Börtnan i södra Jämtland. Även följande natt blev kylig med frost på flera håll i mellersta och norra Norrland.

Ostadig midsommar utom längst i norr

Den 18 kom ett regnområde in från sydväst och rörde sig upp till södra Norrland. Mest nederbörd fick Våmhus i Dalarna med 32 mm.

Regnområdet stannade upp under midsommarafton den 19 men försvagades efterhand. Det följdes dock av av regn- och åskskurar över södra och mellersta Sverige under fortsättningen av midsommarhelgen.
 
Längst i norr var det uppehåll och efterhand rätt soligt. Denna stabila väderzon utbredde sig långsamt söderut.

Högtryck med efterlängtad värme

Efter midsommar började lufttrycket och dagstemperaturerna att stiga. Den 23 nådde temperaturen 26° i bland annat Eskilstuna och Valla i Södermanland och det var första dagen med högsommartemperatur i Sverige på tre veckor.
 
Samma dygn gav lokala åskskurar 26 mm i Kypäsjärvi i Norrbotten, men sedan följde en nästan veckolång period utan några större regnmängder i Sverige.

Dagstemperaturerna steg ytterligare de följande dagarna och med början i norr översteg de efterhand 30°.

Den 26 hade Lycksele 30.2° och följande dag registrerades vid Skellefteå flygplats 31.6°, vilket blev månadens högsta temperatur i Norrland.

De högsta temperaturerna i landet denna månad noterades dagen efter i Götaland och Svealand. Där hade Hud i Bohuslän hela 32.5° och Östmark-Lämbacken i Värmland 31.5°.

Skogsbränder och värmeåskväder

En omfattande skogsbrand som brutit ut väster om Kalmar den 24 blev i det torra och varma vädret svårsläckt på grund av frisk nordostlig vind.

Under månadens sista dag bildades i sydvästra Norrland samt i södra och mellersta Götaland utbredda värmeåskväder. Då fick bland annat Växjö 39 mm på bara några timmar.

Karta över åskdagar juni 2009
Åskdagar under juni 2009 Förstora Bild
Karta över totalt antal blixtar juni 2009
Totalt antal blixtar juni 2009 Förstora Bild
bildtest