Juni 2009 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Stora variationer i vattenföringen i Norrland präglade månaden. Markvattenhalterna var normala i större delen av landet. Grundvattnet sjönk men nivån var ändå nära eller över det normala i så gott som hela landet.

Vattenföring

I början av juni var vattenföringen mycket under månadsmedel i nordvästra Norrland med en stigande trend.

Östra och södra Norrland hade under samma period en vattenföring mycket över månadsmedel som avtog mot slutet av månaden.

Västra Svealand och centrala Götaland inklusive Skåne hade en vattenföring kring månadsmedel medan östra Svealand, nordvästra och östra Götaland hade en vattenföring under det normala för månaden.

På Gotland var vattenföringen över månadsmedel.

Markvattenhalt

Markvattenhalterna var normala i större delen av landet och över normala i Dalarna, östra delen av Svealand, nordöstra Småland, delar av västra Götaland och delar av södra Norrland.

I området kring Mälaren, delar av Uppland och södra Dalarna var markvattenhalten mycket högre än normalt.

Grundvatten

Grundvattennivåerna i landet har på de flesta mätstationerna sjunkit med 10-30 cm sedan förra månaden.

Resterande mätstationer som också är fördelade över landet visade stigande nivåer med 10-20 cm.

Nivåer över eller nära de normala för årstiden dominerade i Sverige. Undantagen är västra Götaland och mellersta Norrlands kustland med nivåer under de normala.

Grundvattennivån 15 juni 2009 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 juni 2009 enligt SGU Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 23 juni 2009
Markvattenhalt i procent av den normala, 23 juni 2009 Förstora Bild