Juni 2009 - Vattenstånd och vågor

Totalt för juni var vattenståndsvariationerna relativt små. Detsamma gäller våghöjden som bortsett från ett par toppar var beskedlig.

Underskott av vatten i Östersjön

Månaden inleddes med vattenstånd något under medel i de flesta vattnen.

Den 1 uppmättes lägstanoteringen för alla stationer i Kattegatt och Skagerrak, och den 4 i samband med vindar omkring nord uppmättes månadens bottennotering med -63 cm vid Furuögrund i Bottenviken.

Runt den 11-12 låg vattnet som lägst i södra Östersjön. I samband med nya lågtryckspassager några dagar senare steg vattenståndet något, framför allt på västkusten.

Den 18 noterades där månadens höjdrekord med blygsamma 40 cm över medel vid Kungsvik.

Sista dagarnas högtryck medförde fallande vattenstånd och månaden avslutades med nivåer runt eller under medel. Totalt för juni var vattenståndsvariationerna relativt små.

Höga vågor

Större delen av juni var ganska lugn sett ur våghöjdssynpunkt men ett par snabba toppar uppstod dock.

Första veckan noterades vid Finngrundet signifikant våghöjd på 2.8 m och maximal våghöjd på 4.4 m.

Mot mitten av juni friskade vindarna i lite mer och den 12 uppmättes månadens rekord vid bl a Arkona och Södra Östersjön med signifikanta våghöjder på 3.7 m, med en ökning från 1.7 till 3.4 på 2 timmar, respektive 3.9 m. Samtidigt uppmättes maxvågor på 6.7 resp. 6.1 m.

På västkusten blåste friska vindar runt den 17-18 och vid Väderöarna kom signifikanta våghöjden upp i 3.7 m medan maxvågorna nådde till 5.7 m.