Juni 2009 - Temperatur i havet

Modesta temperaturer i vattnen runt Sverige präglade månaden, som trots det avslutades varmt och med ett värmerekord för Finngrundet på 20,1°. Med några få undantag stannade dock medeltemperaturen för månaden något under det normala.

Värmen kom till slut

Juni inleddes med lågtrycksbetonat väder och temperaturer under det normala. Lågtryckspassager med kylig luft fortsatte sedan dominera väderbilden fram till omkring den 20.

Detta avspeglade sig också i vattnen kring Sverige där månaden inleddes med relativt modesta temperaturer vilket präglade en stor del av månaden.

Några dagar in i juni sjönk temperaturerna ytterligare ganska kraftigt, speciellt på västkusten och i Bottniska Viken i samband med lite friskare vindar omkring nord. Sedan började temperaturerna långsamt stiga något.

Runt den 14-15 kyldes åter vattnet av något, men sedan mot månadens sista tredjedel inleddes till sist uppvärmningen av vattnet som då gick mycket snabbt då vädret dominerades av högtryck med temperaturer långt över de normala.

Karta över ytvattentemperatur i havet juni 2009
Ytvattentemperatur i havet 15 juni 2009 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 29 juni 2009
Ytvattentemperatur i havet 29 juni 2009 Förstora Bild

Kallare än normalt trots värmerekord

Juni avslutades med ett värmeöverskott på flera grader i de flesta områden. Värmerekord för juni vid Finngrundet sattes den 27 med 20.1°.

Trots den snabba, kraftiga uppvärmningen under senare delen av månaden stannade medeltemperaturerna för juni 2009, med några undantag, totalt något under det normala på grund av det fram till dess dominerande kalla vädret.