Juni 2005 - Kyligt men en fin midsommarafton

Stora delar av månaden bjöd på kyligt väder och natten till den 2 slog frosten till rejält. Det var också molnigt och regnigt och områden i främst Hälsingland, Gästrikland och Östergötland hade redan vid månadens mitt fått ungefär dubbla normala juninederbörden. I fjälltrakterna var vattenföringen mycket hög till följd av både regn och kraftig snösmältning. Det blev dock efterhand lite behagligare temperaturer och speciellt midsommarafton var solig och vacker i södra Sverige och på flera håll högsommarvarm. I södra Götaland får man gå tillbaka till 1936 för att finna en varmare midsommarafton.

Temperatur och nederbörd

Temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, markvatten och grundvatten

Frost

Ett lågtryck rörde sig österut över Finska viken den 1, varvid kyliga nordvindar svepte ner över hela landet.

Natten till den 2 klarnade det upp och frost förekom flerstädes i inlandet. I Småland hade t ex Hagshult -2° och Ljungby och Aneby -1°. I södra Jämtland hade Börtnan nästan -6°. Den 8 blev det åter frost i inre Götaland.

Mycket ostadigt

Fronter med regn nådde sydvästra Sverige den 2 och den 3-6 föll regn i hela landet. Särskilt stora mängder uppmättes i sydöstra Norrland den 4 med 49 mm i Hudiksvall och 38 i Delsbo.

Torrare och kyligare luft fördes ner över Norrland den 6, medan ett mindre regnväder gav riklig nederbörd i nordöstra Småland och södra Östergötland, där Horn sydost om Kisa fick 43 mm.

Ett högtryck över Nordsjön gav därefter några soliga dagar men kyliga nätter. I Grundforsen i västligaste Dalarna var det 2-3 minusgrader den 6 och 7.

Varmt längst i norr

Högtrycket över Nordsjön försköts åt väster den 9 i samband med att ett lågtryck rörde sig åt sydost över Norska havet.
 
Dagen därpå sträckte sig en frontzon genom hela landet mellan kylig luft i väster och sommarvarm luft i öster.
 
Ett mindre lågtryckscentrum utvecklades längs fronten över norra Götaland, där åsk- och hagelskurar bildades.

I Valdemarsvik föll stora mängder hagel och i Gistad öster om Linköping uppmättes enligt privata mätningar hela 85 mm på bara ett par timmar sent under kvällen den 10.

Lågtrycket försköts långsamt åt söder där Målilla fick 43 mm den 11, medan nordöstra Norrland då fick in den riktigt varma luften med ostliga vindar.

I Haparanda nådde därvid eftermiddagstemperaturen den 11-14 behagliga 23, 23, 28 respektive 26°, innan de sista resterna av varmluften trängdes undan av kyligare luft både från söder och norr.

Medelmolninghet under juni 2005
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juni 2005 Förstora Bild
Karta med soltimmar under juni 2005
Antal soltimmar i juni 2005 Förstora Bild

Översvämningar i fjällen

I gränsområdet mellan den varma luften i norr och den kyligare i söder rörde sig områden med ihållande regn från sydost mot nordväst.

Dalarna och sydöstra Norrland fick därvid 20-30 mm regn på många håll och Höga kusten närmare 40 mm under natten till den 12 respektive 13.

Även fjälltrakterna fick ganska mycket regn och i kombination med en sen och kraftig snösmältning blev vattenflödena höga, lokalt extremt höga som i övre delen av Vindelälven, Umeälven och Ångermanälven.

Varmare, lokalt kraftiga regn

Efter mitten av månaden blev lågtrycken något fåtaligare och med solens hjälp steg temperaturen i södra Sverige.

Däremot blev det svalare längst i norr jämfört med perioden 11-14 då ryssluften hälsade på.

Den 17 var det dock ostadigt då ett frontsystem kom in från väster. I dess södra del bildades ett smalt band med kraftigt regn som rörde sig åt sydost ut mot södra Gotland där Hoburg fick hela 45 mm regn.

Norra Norrland fick en del regn den 18-20, medan det var uppehåll i södra Sverige.

En kallfront med lokalt kraftig åska passerade sedan österut över hela landet den 21 varvid Göteborg fick 27 och Hammerdal i Jämtland 34 mm.

Bästa midsommaren på länge

Den 23 och 24 (midsommarafton) blev det åter varmare i södra Sverige, när en högtrycksrygg försköts in från väster.

På midsommarafton var det högsommarvarmt i främst de inre och östra delarna av Götaland och Svealand med som mest 28° bland annat i nordöstra Småland och på norra Öland.

I Lund där det var 28.0° och i Stockholm, där temperaturen nådde 25.5°, får man gå tillbaka till 1936 respektive 1989 för att hitta en varmare midsommarafton.

Ölands södra udde och Skillinge i sydöstligaste Skåne hade däremot endast 18 respektive 19° som högst.

I Norrland var midsommaraftonen också kylig, speciellt i väster, och i Tornedalen dessutom blöt med upp till 20 mm i Pajala.

På midsommardagen den 25 blev det kyligt i hela landet då en kallfront med regn rörde sig österut.

Mest nederbörd föll därvid i Siljansbygden med 10-15 mm. Ytterligare en kallfront västerifrån gav den 27 åskskurar med kraftiga fallvindar främst i Hälsingland, med vindbyar på 26 m/s i Edsbyn, vilket orsakade elavbrott.

Dagen därpå fick nordöstra Norrland allmänt regn och i den efterföljande nordvinden var det relativt kyligt i hela landet, i fjällen till och med mycket kyligt.

Karta över åskdagar juni 2005
Åskdagar under juni 2005 Förstora Bild
Karta över totalt antal blixtar juni 2005
Totalt antal blixtar juni 2005 Förstora Bild
bildtest