Juni 2005 - Vattenstånd och vågor

Den enda markanta sänkningen av vattenståndet, med cirka 20 cm på kort tid, skedde i Bottenviken den 29. Svaga vindar dominerade och medförde långa perioder med låga eller måttliga vågor. Månadens toppnotering nåddes i den sydligaste delen av Bottenhavet med en våghöjd på drygt 3 meter.

Höga vågor

Svaga vindar dominerade och medförde långa perioder med låga eller måttliga vågor. Utanför Bohuskusten uppnåddes till exempel våghöjden 2 meter endast vid två tillfällen (den 24 och den 27), bägge i samband med sydvästvind som kortvarigt nådde kulingstyrka.

För Östersjöns del kulminerade våghöjden den 5 med uppemot 2.5 meter i farvattnen söder om Gotland. En nordlig kuling på Bottniska viken den 29 gav slutligen månadens toppnotering, drygt 3 meter i den sydligaste delen av Bottenhavet.

Små variationer, nära medelvattennivån

Vattenståndet i Egentliga Östersjön och på Bottniska viken låg omkring medelvatten under större delen av månaden. Svaga vindar dominerade, omväxlande från nord och från syd eller sydväst.

Den enda markanta sänkningen av vattenståndet, med cirka 20 cm på kort tid, skedde i Bottenviken den 29.I Västerhavet pendlade nivåerna mer, delvis beroende på tidvatteneffekterna, delvis på grund av närheten till Nordsjön.

Den 24 nåddes månadens högsta värde: Kungsvikspegeln visade då +34 cm i samband med kortvarigt hård sydvästvind längs Bohuskusten.