Juni 2005 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Markvattenhalten var omkring den normala i hela landet, låga grundvattennivåer förekom endast lokalt i Blekinge samt i östra delen av mellersta Norrland. I fjällvattendragen blev det i mitten av månaden mycket höga flöden.

Vattenföring

I södra och sydöstra Sverige var vattenföringen nära den för årstiden normala. I sydvästra Sverige var den något högre än normalt i början av månaden.

I Norrlandsvattendragen var vattenföringen i allmänhet högre än normalt för årstiden. Speciellt i fjällvattendragen blev det i mitten av månaden mycket höga flöden.

Markvattenhalten

Markvattenhalten var omkring den normala i hela landet. I nordöstra Götaland, östra Svealand sydöstra Norrland och delar av Jämtlands- och Lapplandsfjällen var markvattenhalten något högre än den normala

Grundvattennivån

Nivåerna var för årstiden över de normala i stora delar av Norrland, i sydvästra Svealand, i nordöstra Götaland samt i Uppland. Nivåer mycket över de normala återfanns i nordligaste Norrland. Låga nivåer förekom endast lokalt i Blekinge samt i östra delen av mellersta Norrland.

Grundvattennivån 15 juni 2005 enligt SGU
Grundvattennivån 15 juni 2005 enligt SGU Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 23 juni 2005
Markvattenhalt i procent av den normala, 23 juni 2005 Förstora Bild