Juni 2005 - Temperatur och nederbörd

Det var ett temperaturunderskott i större delen av landet. Det blev inte bara kyligt, utan även en hel del regn.

Kyligt utom längst i norr

Större delen av landet fick temperaturunderskott med som mest närmare två grader i Härjedalen. I fjol var det dock som helhet ännu något kyligare.

I år fick norra Norrland några riktigt varma dagar under mitten av månaden, vilket bidrog till skillnaden mellan åren. Juni har inte bjudit på så mycket värme de senaste 15 åren men det var ändå överskott 1992, 1997, 1999 (främst i norr) och 2002.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i juni 2005
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i juni 2005 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i juni 2005
Medeltemperaturen i juni 2005 Förstora Bild

Blött

Det blev inte bara kyligt, utan som så ofta en sommarmånad kombinerades kylan med en hel del regn. Störst nederbördsöverskott fick man i de östra delarna av landet. I exempelvis Målilla, med en mätserie från 1929, uppmättes 109 mm.

Det är den tredje högsta junimängden efter 127 mm 1991 och 123 mm 1985. I västra Härjedalen, som hade mycket kyligt, var det dock tämligen torrt.

Karta över nederbörd i juni 2005
Nederbörd under juni 2005 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under juni 2005
Nederbörden i procent av det normala under juni 2005 Förstora Bild