Juni 2005 - Temperatur i havet

De var en långsam uppvärmning av ytvattnet i Östersjön och under månadens första hälft var det ett temperaturunderskott med 0.5-2.0 grader. Kring midsommar blev det äntligen varmare och temperaturer kring 15 grader närmast kusterna.

Långsam uppvärmning

Uppvärmningen av ytvattnet gick inledningsvis långsamt och hela Östersjön hade under månadens första hälft ett temperaturunderskott på mellan 0.5 och 2.0 grader, störst längs Skånes sydkust.

Mer sommarlika lufttemperaturer gav efterhand resultat och kring midsommar blev det äntligen varaktigt omkring 15 grader närmast utanför kusterna, vilket är något över det normala.

Undantaget var Bottenviken och norra Bottenhavet. Här avslutades månaden med vattentemperaturer flera grader under de normala i samband med en period med kraftiga nordvindar. Endast cirka 9 grader uppmättes utanför Bjuröklubb den 29-30.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juni 2005
Ytvattentemperatur i havet 15 juni 2005 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 juni 2005
Ytvattentemperatur i havet 30 juni 2005 Förstora Bild