Juli 2007 - Med betoning på lågtryck

Juli levde i år upp till rollen som årets blötaste månad. I norra halvan av landet blev inledningen ganska solig, men därefter fick regn och skurar en dominerande roll även där. Stora nederbördsmängder orsakade höga flöden och översvämningar lokalt i Götaland där ett antal månadsrekord för nederbörd slogs i syd och sydost. Trots att medeltemperaturen var relativt hög nådde eftermiddagstemperaturen sällan över 25 °. På många håll åskade det rejält. Solskenstiden blev under den normala i hela landet dock inte rekordlåg.

Temperatur och nederbörd

Temperatur i havet

Vattenstånd och vågor

Vattenföring, markvatten och grundvatten

Kraftiga regn i söder - varma dagar i norr

Inledningen av månaden påverkades av lågtryck över Brittiska öarna som styrde upp fronter mot södra Sverige, samtidigt som det fanns en svag högtrycksrygg över norra Skandinavien.

Den 2 föll drygt 20 mm regn i ett stråk över Skåne, Halland och Bohuslän. Regnområdet fortsatte österut och den 3 föll över de inre delarna av Götaland 30-40 mm, vilket medförde översvämningar i delar av nordöstra Småland, där det i slutet av juni hade regnat mycket.
 
Fronter hörande till ett nytt lågtryck drog den 4 och 5 in över Sydsverige från sydost. Den 4 föll därvid nederbörd främst i sydöstra Götaland med drygt 30 mm.

Den 5 drabbades främst Skåne med allmänt över 40 mm, vilket medförde översvämningar så att vägar fick stängas och tåg stoppas.

Mest av våra stationer fick då Malmö med 79 mm. Regnandet i framförallt södra Götaland fortsatte även den 6.

Lågtrycket fördjupades och rörde sig åter mot öster. Under ett par dygn gjorde det en rörelse öster om Baltikum upp mot södra Finland, varvid det fortsatte att föra in nederbörd mot Sverige.

I samband med en ockluderad front, som rörde sig mycket långsamt över Götaland föll drygt 40 mm regn i ett stråk över Dalsland, norra Västergötland, södra Östergötland och norra Småland den 8.

De senare landskapen drabbades av översvämningar redan i juni. Mest fick Härsnäs i Östergötland med 61 mm. I Norrland, där man haft sol och varmt under inledningen av månaden, blev vädret efter den 5 allt ostadigare med skurar och även åska på många håll.

Medelmolninghet under juli 2007
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juli 2007 Förstora Bild
Karta med soltimmar under juli 2007
Antal soltimmar i juli 2007 Förstora Bild

Fortsatt lågtrycksaktivitet

Hela Skandinavien täcktes från den 7 av ett lågtrycksområde och vädret med skurar och lite sol fortsatte. Den 12 kom ett lågtryck in från öster och gav drygt 20 mm regn i Norrbotten och Lappland.

Mest fick Nattavaara i Lappland med 42 mm. På förmiddagen den 14 passerade en svag högtrycksrygg, vilket tillfälligt gav semesterfirarna lite sol. Ett lågtryck från väster nådde dock västkusten redan vid middagstid.

Utmed fronten förekom nederbörd och åska samt en ovanligt kraftig tromb, som fällde en mängd träd längs en cirka två km lång och hundra meter bred zon nära Bottnaryd väster om Jönköping på kvällen den 14.
 
Den 15 passerade nederbörden Svealand samt södra Norrland och det blåste friska vindar över Götaland.

Den 16 kom en efterlängtad varm dag med sol till stora delar av landet. Månadens högsta temperatur 28.8? noterades då i Broen i Halland.

Intensiv åska och nya skyfall I samband med fronter hörande till ett lågtryck vid Sydnorge drog skurar med intensiv åska in från sydväst på förmiddagen den 17, först över Skåne och Bohuslän och därefter vidare mot nordost och temperaturen sjönk åter. Tiotusentals urladdningar registrerades.

Mest nederbörd fick Bengtsfors i Dalsland med 31 mm. Den 18 låg lågtrycket och den kraftigaste nederbörden över norra Norrland. Även den 19 fortsatte regnet i Västerbotten och Norrbotten. Kallfronten, som hörde till lågtrycket, drog ner över Svealand och Götaland, men gav bara små mängder.

Den 20 och 21 blev några mellandagar med mest uppehåll innan ett litet intensivt lågtryck drog upp från söder. Nederbörden började på eftermiddagen den 22 i Skåne och passerade Götaland den 23.

Regnet blev som mest intensivt i ett stråk från Hanöbukten upp mot sydvästligaste Småland med drygt 70 mm. Mest fick Olofström i Blekinge med 80 mm den 22.

Det friskade i över södra Östersjön med medelvindar upp till 20 m/s vid Hanö och Utklippan.
 
Dagen efter föll drygt 20 mm i det inre av Västergötland. Lågtrycket hade mattats av betydligt till den 24 då ett nytt lågtryck, nu från väster, kommit in med nederbörd över södra Götaland, där Bjuv i Skåne fick 34 mm.

Ett kraftigt lågtryck rörde sig från Brittiska öarna mot Sydnorge den 27. Dess nederbördsområde med åska rörde sig snabbt upp över landet från västra Götaland och nådde redan under dagen den 28 norra Norrland.

Ett stort lågtrycksområde med centrum över mellersta Skandinavien medförde allmänt ostadigt väder i landet resten av månaden. Den 29 förekom kraftiga skurar med åska i stora delar av Norrland. Det blev vitt på marken av hagel i Vemdalstrakten i Härjedalen.

Ett lågtryck från Polen drog norrut och gav viss nederbörd på Gotland den 30. Via Finland kom nederbörden fram till Västerbotten och Norrbotten, där det föll mer än 30 mm på många håll den 31. Mest fick Malå-Brännan i södra Lappland med 40 mm.

Karta över åskdagar juli 2007
Åskdagar under juli 2007 Förstora Bild
Karta över totalt antal blixtar juli 2007
Totalt antal blixtar juli 2007 Förstora Bild
bildtest