Juli 2007 - Vattenföring, markvatten och grundvatten.

I Götaland var vattenföringen hög med flera översvämningar som följd. Det myckna regnandet har lett till att marken var vattenmättad i södra delarna av landet. I södra Norrland var grundvattennivåerna mycket under de normala.

Vattenstånd

I vattendragen i västra Norrland var vattenföringen under månaden normal för årstiden. I vattendragen i östra Norrland och i Svealand var den däremot låg för årstiden. I Götaland var vattenföringen hög för årstiden under månaden med flera översvämningar.

Markvattenhalten

Det myckna regnandet har lett till att marken var vattenmättad i södra delarna av landet. I övriga landet rådde torra eller nära normala förhållanden.

Grundvattennivån

I Götaland var nivåerna mycket över de normala för årstiden. I större delen av Svealand och övre Norrland var nivåerna normala eller under de normala. I södra Norrland var de mycket under de normala.

Grundvattennivån 15 juli 2007 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 juli 2007 enligt SGU. Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 24 juli 2007
Markvattenhalt i procent av den normala, 24 juli 2007 Förstora Bild